A 12.B osztály 32 tanulója tette le az érettségi vizsgát június 18-20. között. A szóbeli vizsga az érettségi elnök köszöntője és tájékoztatója, illetve Zahorecz Pál iskolalelkész áldása után kezdődött meg.

Az elnök és a vizsgáztató tanárok mindvégig biztosították a nyugodt körülményeket a feleletekhez, így mindenki kihozhatta magából tudása legjavát. Az idegen nyelvek kivételével fél óra felkészülési időt kaptak a diákok a tételük kidolgozásához. Az érettségi vizsga az első komplex próbatétel, ahol a diákoknak öt tárgyból kellett volna számot adni tudásukból, de az osztály fele ezt (előrelátóan) az előrehozott vizsgákkal jelentősen lecsökkentette. 4 kötelező és egy szabadon választott tantárgyból (német nyelv, hittan, testnevelés, biológia) adtak számot a tudásukról a diákok, akik pontos vizsgabeosztás alapján feleltek, így a vizsga gördülékenyen folyt a kora délutáni órákig.

7 tanuló minden vizsgáját középszinten tette le, 25-en úgy döntöttek, hogy egy, vagy akár két tantárgyból is emelt szinten próbálnak szerencsét. Az érettségi átlaga 4,18 lett. A magyar írásbeli vizsga eredményét szóbelivel 13-an javították, a történelemét pedig 16-an.

Három fő kitűnő bizonyítványt vehetett át: Csipai Lilla, Kasik Panna és Uhljár Adrienn. Jeles tanuló lett Korim Mihály.

A szülők maximális támogatását érezhette mindenki a három nap során, hiszen frissítőkről, szendvicsről, süteményről gondoskodtak a vizsganapokon.

20-án mindenki átvette érettségi bizonyítványát, este pedig a banketten megünnepeltük a sikeres vizsgát és az eltelt négy évet.

Fonád Zoltán

osztályfőnök