ISKOLÁNKRÓL

ERASMUS PROGRAM

Nemrég tette közzé a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ rövid futamidejű pályázatok eredményét. Gimnáziumunk a 26 pályázó iskola közül a negyedik legjobbnak bizonyult és 29 761€ támogatást nyert.

Projektünk címe: A XXI. század kihívásai – pedagógiai megújulás a Vajdában

A pályázatunkban bemutattuk az iskolánk múltját, hátterét és tapasztalatát nemzetközi pályázatok terén, leírtuk szükségleteinket. Projektünkben 3 konkrét célt fogalmaztunk meg:

  • a nevelőtestület idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztése
  • a pedagógusok IKT és szakmai kompetenciáinak fejlesztése
  • a nemzetköziesítés elindítása, kapcsolatfelvétel európai iskolákkal

Hosszútávú célkitűzésünk gimnáziumunk Erasmus-akkreditációja és a nemzetköziesítés folyamatában egy magasabb szintre lépés, ahol diákcsoportokat fogadunk és küldünk Európa különböző országaiba. Ahhoz, hogy rövid- és hosszú távú céljainkat elérjük, idegen nyelven (főleg angolul) jól kommunikáló kollégákra van szükségünk a tantestületben. A meglévő testvériskolai kapcsolataink ápolásához és új kapcsolatok létesítéshez szükséges, hogy mind írásban, mind szóban jól kommunikáló munkatársaink legyenek. A megszerzett nyelvtudást nemcsak az új Erasmus+ projektben tudjuk hasznosítani, hanem a tanítási órákon is. Másrészt a mai modern, gyorsan változó világhoz iskolánknak is alkalmazkodnia kell, nem felel már meg a hagyományos tanári szerep. A Z generáció tanításához és a hamarosan érkező alfa generációhoz a hagyományos (tanár előad, diák hallgatja) módszerek nem elég hatékonyak, új, XXI. századi módszerek szükségesek, mint pl. élménypedagógia, fordított osztályterem, tanulást segítő applikációk használata, stb.

A projektben 14 kolléga vesz részt 1-2 hetes kurzusokon Európa 8 országában, 11-en angol nyelven, 2-en magyarul és 1 fő olasz nyelven. Öten nyelvi képzésen vesznek részt, a többiek módszertani kurzust választottak, melyek tematikája szerteágazó: okoseszközök használata az osztálytermekben, tehetséggondozás, problémamegoldás-általánosítás tanórákon, csapatépítés, fordított osztályterem, a tanulók motiválása. A kollégák a visszaérkezés után a tanult módszereket kipróbálják a tanítás során, a legjobban adaptálható módszerekről bemutató órát tartanak, és megosztják tapasztalataikat nevelési értekezleteken. Így elindul az információs csatorna kiépülése, és elindul a tantestület módszertani megújulása.

A legfontosabb eseményekről iskolánk honlapján is tájékozódhat.

Kita Erzsébet
projektkoordinátor