ISKOLÁNKRÓL

Testvériskoláink

A testvériskolai kapcsolatainkat bemutatjuk, ha a képekre kattintasz.

Déva (Erdély)


A dévai testvériskolai kapcsolat a Magyarok Nagyasszonya Magániskolával 1999 óta, míg a Téglás Gábor Iskolaközponttal 2006 óta folyamatos.

1999 óta szarvasi vajdás diákok összesen 30 alkalommal, 109 napot töltöttek Erdélyben. A márciusi utakon 35-45 fős, a pünkösdi látogatásokkor 18 fős csoportok szerveződtek intézményünk osztályaiból, továbbá 3 osztálykirándulás került megszervezésre. Nem sikerült összegezni a résztvevők számát, lehet, hogy már több, mint 1000!

A dévai közös programok mellett diákjaink megismerhették Erdély sok történelmi, természeti nevezetességét. Ennél sokkal fontosabb, hogy az évek során sok komoly barátság született. A gyerekek egy-egy találkozás között levelezéssel tartják egymással a kapcsolatot. Két utazás között folyamatosan gyűjtjük az otthonokban élők számára segítséget jelentő ruhaneműt, játékot, könyvet. Gyűjtési akcióink hamar kinőtték intézményi kereteinket. A helyi lapban megjelent cikkeink a város sok polgárát ösztönözte arra, hogy rajtunk keresztül juttassa ki hozzájuk adományát. Segíti munkánkat a Máltai Szeretetszolgálat helyi irodája, de mi vittük magunkkal a Nemzeti Tankönyvkiadó ajándékcsomagját is. Szerveztünk már jótékonysági estet is, de szívesen segítünk mindenütt, ahol tudunk. A 2005/2006. tanévben pl. 200 000 Ft-ot gyűjtöttünk a siménfalvi iskola számára, segítve őket az árvízkárok helyrehozatalában. Városunkban más közösségek, alapítványok is támogatják az erdélyi magyarságot, ha tehetjük, segítünk.(Pl. a szentegyházi kórus elszállásolása, szárhegyi gyerekeknek tisztasági eszközök gyűjtése…

Folyamatosan keressük mindazokat a pályázatokat, amelyek segítenek minket abban, hogy diákjaink minél többször juthassanak el Erdélybe. Legnagyobb támogatónk a Rákóczi Szövetség, de sokat köszönhetünk a Vajda Péter Alapítvány anyagi támogatásának és az Öregdiákok Baráti Körének is. Sikeres pályázatokat adtunk be a Julianus Testvériskolai Programhoz és a Hármashalom Alapítványhoz is.

A testvériskolai kapcsolat a Pedagógiai Programunkban is szerepel. A határainkon túl, kisebbségben élő magyarság életének megismerése hatékony segíti diákjaink nemzettudatának fejlődését, javítja szociális érzékenységüket. Általános tapasztalat, hogy ha egy diák részt vesz egy dévai látogatáson, utána gyakran még az érettségi után is tartja a kapcsolatot és jön, ha össze tudja egyeztetni tanulmányaival. A már érettségizettek nem szakadnak el a Szenet Ferenc Alapítvány gyermekeitől, részt vesznek jótékonysági rendezvényeken, maguk is szerveznek adománygyűjtést.

Az elmúlt években hagyományossá vált, hogy március 15-én és pünkösdkor minden évben szervezünk látogatást, ill. részt veszünk az Adventi koszorú szavalóversenyen diákjainkkal. Déváról a februári történelem versenyeinkre érkezik minden évben egy-két csapat, ill. a fiatal Téglás Gábor Iskolaközpontból rendszeresen érkezik csoport iskolai rendezvényeinkre, voltak már ballagási, szalagavatói ünnepségen, de iskolai évkönyvünk mintájára már ők is elkészítették saját évkönyvüket. A kollégák nálunk láttak először digitális naplót, amit azóta már ők is használnak, s városi rendezvényeinket megismerve a dévai, Hunyad megyei magyarság számára hasonló rendezvények szervezésével próbálkoznak.

A testvériskolai kapcsolat talán az egyik leghasznosabb közösség építő programunk.

Az elmúlt évek programjai röviden:

Intézményünk a Rákóczi Szövetség jóvoltából 1999. március 15-én tett először látogatást Déván, s ünnepelte közösen március idusát a dévai kolostorban élő gyerekekkel. Az egy napos látogatás felkavaró emléke máig meghatározó élményünk. A dévai kolostorban 1993 óta fogadják be a hátrányos helyzetű gyerekeket Erdély egész területéről. Bőjte Csaba ferences szerzetes és munkatársai áldozatos munkával ma már kb. 300 gyermek számára biztosítják a családias neveltetés feltételeit, a magyar nyelvű oktatást Déván. A Szent Ferenc Alapítvány támogatásával az évek során hasonló intézményeket hoztak létre Szászvárosban, Szovátán, Torockón, Petrozsényben, Csíksomlyón… ,s gondoskodnak több, mint 2000 gyermekről.

Akkor, 1999-ben minket a segíteni akarás vitt vissza Dévára. Diákjaink gyűjtést szerveztek iskolánkban, amit két további út során tudtunk nekik kijuttatni. Így már az első évben három alkalommal jártunk Déván, s pünkösdkor eljutottunk Csíksomlyóra is, ahova azóta minden évben visszatérünk.

2000-ben március 15-ét, és a pünkösdöt ünnepeltük közösen, majd októberben az aradi vértanúkra emlékeztünk együtt Déván. Sikeres szervezőmunkánk eredményeképpen a dévai gyerekek a tavaszi szünet idején 11 napot töltöttek Szarvason. Mindenki családoknál volt elhelyezve, de nap, mint nap közös programokon vettek részt: parlamenti látogatás Budapesten, kirándulás Ópusztaszerre, játszóházak…

2001 januárjában első alkalommal látogattunk Erdélybe télen. A Páringon eltöltött néhány nap, Csaba testvér születésnapi köszöntése felejthetetlen emlékünk. Márciusi és pünkösdi látogatásaink az előző évihez hasonlóan jól sikerült közös programjaink voltak. Az előző évhez hasonló az is, hogy a tavaszi szünetet a dévai gyerekek egy csoportja Szarvason töltötte. Többségük visszatérő vendégünk volt, az előző évben megismert családokhoz látogathattak vissza. Ebben az évben lett a Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a Magyarok Nagyasszonya Iskola hivatalosan is testvériskola.

2002-ben, sajnos, csak pünkösdkor tudtuk őket meglátogatni. Ez volt a negyedik közös csíksomlyói búcsújárásunk. A tavaszi szünetet akkor felnőtt csoport (pedagógusok, nevelők) töltötte Magyarországon, megérkezésük napján álltak meg nálunk, rövid városnézés és ebédelés után továbbutaztak Budapestre.

2003 tavaszán újra elnyertük a Rákóczi Szövetség támogatását, március 15-én közösen vettünk részt a piski-i megemlékezésen. A szórvány magyarság kis csoportja megilletődve fogadott minket, az RMDSZ szónoka külön kitért beszédében arra, mekkora öröm látni a dévai és a szarvasi diákok közös csoportját. Sajnos a Julianus Testvériskolai pályázatunk nem nyert a tavaszi elbírálás során, így szokásos pünkösdi látogatásunkat önerőből oldottuk meg.

2004-ben a Julianus Testvériskolai Program támogatásával töltöttünk öt napot Déván és a Dévához tartozó testvérintézményekben.

2005-ben március 12-14. között 40 fős csoportunk ünnepelhette március 15-ét Déván. A Rákóczi Szövetség 100 000 Ft-tal támogatta utazásunkat. Május 12-16. között a Julianus Testvériskolai Program támogatásával szerveztük utunkat a csíksomlyói búcsúba.

2006. február 6-10. között a Téglás Gábor Iskolacsoport diákönkormányzatának 10 tagja tett látogatást iskolánkban. Vezetőjük, Tarsoly Norbert a „Magyarok Nagyasszonya” Gyermekotthon és Iskola falai között nőtt fel. 2000 óta többször járt Szarvason, befogadó családját (Boross Bence 11.F(J) osztályos diákunk) rendszeresen látogatja. Középiskolai tanulmányait a Téglás Gábor Iskolacsoportban folytatta, s első pillanattól kezdve építette intézményeink között a kapcsolatot. Februári látogatásuk során diákönkormányzataink között együttműködési megállapodás született. Azóta a Magyarok Nagyasszonya Iskola beolvadt a Téglás Gábor Iskolaközpontba, így a testvériskolai kapcsolatunk is átöröklődött Hunyad megye egyetlen magyar tanítási nyelvű iskolájára.

2006. március 13-15. között 37 diák és 2 kísérő tanár ünnepelte március idusát Déván, a Rákóczi Szövetség 100 000 Ft-tal támogatta az utazásunkat. Különleges volt az ünnepség, hiszen a Téglás Gábor Iskolacsoport még épülő, de elkészült részeiben már működő iskolában a két dévai magyar intézmény közösen ünnepelt. Ennek lehettünk mi részesei nagy örömünkre.

2006-ban további két sikeres program valósult meg. A 9.B osztály (osztályfőnök: Kituljak Eszter) Déva és környékére szervezte osztálykirándulását, pünkösdkor pedig öt napos erdélyi körút keretében 19 fős csoport jutott el Csíksomlyóra.

2007. március 14-16. között sok egyéb program mellett Déván ünnepeltük március 15-ét. Ebben az évben is sor került osztálykirándulásra: a 11.C(A) (osztályfőnök: Molnárné Tóth Katalin) négy napot töltött Déván. A harmadik út május 24-28. között a megszokott pünkösdi csíksomlyói út volt.

2008. március 15. az egyik legemlékezetesebb közös ünnepünk volt. A dévai ünnepségen verset mondott Molnár Benedek (11.B), akit akkor mindenki a szívébe zárt. Április 21-23. között a 6. J osztálykirándulására került sor (osztályfőnök. Bakos Arany). Ők voltak a legfiatalabb Erdélybe kiránduló osztályunk. Május 8-12. között került sor a pünkösdi utunkra.

2009. március 13-15. között a megszokott három napos látogatásunkra került sor. Molnár Benedeket, aki újra vállalta, hogy verset mond az ünnepségen, többen felismerték. Ennyi év után már érezhető volt, hogy a dévai magyarok számára természetes, hogy mi is részt veszünk az ünnepségükön. Május 28- június 1. között részt vettünk a csíksomlyói búcsún. Advent első hétvégéjén három diák vett részt a dévai Adventi koszorú szavalóversenyen.

2009. március 26-án megalakult a Rákóczi Szövetség Szarvasi Ifjúsági Szervezete. 1999 óta majd minden évben a Szövetség támogatásával vettünk részt a március 15-ei ünnepségeken. A helyi szervezet megalakulásával további lehetőségek nyíltak meg diákjaink számára.

A 2010. év eseményeit a Rákóczi Szövetségnek készített éves beszámoló, ill. a pályázati beszámolók segítségével, részletesen is bemutatjuk

A 2010. év eseményeit a Rákóczi Szövetségnek készített éves beszámoló, ill. a pályázati beszámolók segítségével, részletesen is bemutatjuk.