Június 24-26. között a 12.C osztály 33 diákja tette le az érettségi vizsgát.

Az érettségi elnök köszöntője és Zahorecz Pál iskolalelkészünk áldása után kezdték meg a szóbeli vizsgát. Ez volt az első komoly próbatétel a diákok számára, bár sokan tettek előrehozottan idegen nyelvből, földrajzból vagy digitális kultúrából közép- és emelt szintű érettségit. A feleleteket kellemes hőmérsékletű vizsgáztató teremben mondhatták el tanáraik előtt, akik türelemmel és szeretettel támogatták a diákokat, hogy megmutathassák igazi tudásukat.

A szülőknek is köszönjük a biztató szavakat és a finom süteményeket, szendvicseket! A végeredmény olyan szép lett, mint ami a 4 év alatt minden év végén. Kitűnő bizonyítványt kapott: Juhász Gergő, Laukó Boglárka, Makai Gergő, Molnár Gréta, Pálinkás Hunor és Zajacz Ágnes. Jeles bizonyítványt vehetett át Balatoni Bettina, Németh Viktória és Steinmacher Gréta. Több diák is kiemelkedő teljesítményt nyújtott néhány tantárgyból, akár szóban, akár írásban, ezért a vizsgabizottság tantárgyi dicsérettel jutalmazta őket.

Az érettségi közös vacsorával zárult, a bankettel, ahol megünnepelték a gimnáziumi éveik lezárását. Gratulálunk a sikeres vizsgákhoz! Isten áldása kísérje őket további útjukon!

Bánfi Andrásné

osztályfőnök