BÜSZKESÉGEINK

Díjazottak

Iskolánk évtizedek óta tartja magát ahhoz a hagyományhoz, hogy a különböző tantárgyi szakterületek, művészeti ágak és sportok kiemelkedő tehetségeit díjakkal jutalmazza. Az elismerések anyagi hétterét a Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre és a Vajda Péter Alapítvány biztosítja. A versenyeken jól teljesítő, iskolai rendezvényeken sokat szereplő, a gimnázium hírnevét öregbítő diákok ünnepélyes keretek között, általában a ballagási ceremónia keretében vehetik át az elismerést. Az iskola falán díjazottjaink tablói a mindenkori tanulói közösséget is arra emlékeztetik, hogy mindig érdemes magunkat fejleszteni, megméretni és küzdeni.

A diákoknak adható állandó díjak:


Vajda-díj
Tanulmányai során kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elért tanulónak.

Benka-díj
Kiváló tanulók díja.

Melis-díj
Kiváló ének-zene tevékenységért.

Misik-díj
Kiemelkedő biológiai, kémiai vagy földrajz tanulmányokért.

Puskás-díj (2013-ban megszűnt)
Kiemelkedő matematika tanulmányokért.

Szőnyi-díj
Kiemelkedő természettudományi eredményeket elért, komoly gondolkodású tanuló számára.

Bogár-díj
Társadalomtudományi tantárgyakban kiemelkedő eredményt elért tanulók számára.

Id. Oláh Miklós-díj
Kiemelkedő sport (diáksport) eredmény(eke)t elért tanulók számára.

Dr. Nádor Jenő-díj
Humán területen kiemelkedő eredményt elért tanuló kaphatja.

Hantos-díj
Matematika és társtudományai tantárgyakból kiemelkedő eredményt elért tanuló kaphatja.

Kunos-díj
Fizika tantárgyból kiemelkedő eredményt elért tanuló kaphatja.

Söjtöri emlékjutalom
Egy valamilyen területen kiemelkedően tehetséges vajdás diák kaphatja.

Művészeti díj
Művészetek – képzőművészet, tánc, vers- és prózamondás, egyéb művészeti ágak – területén kimagasló eredményt elérő tanulók számára.

Gasztonyi-díj
Kiemelkedő idegen nyelvi tevékenységért.

Diákönkormányzat díja
Kiemelkedő közösségi munkát végző, és jó tanulmányi eredményt elért tanuló számára.

Nyelvvizsga díj
A legjobb eredménnyel megszerzett nyelvvizsga díja.

Díjazottaink: