ISKOLÁNKRÓL

Testvériskoláink

A testvériskolai kapcsolatainkat bemutatjuk, ha a képekre kattintasz.

Joroinen (Finnország)


1987 óta folyik emelt szintű angol oktatás intézményünkben. Miután akkoriban a diákok számára nagyon szűk, szinte csak az iskolai tanórákra korlátozott lehetőség nyílt az angol nyelv gyakorlására, 1988-ban a Kalevala Baráti Körhöz fordulva, a joroineni középiskola címét kaptam meg. Levelemre Aira-Sisko Karvonen, angol tanárnő örömmel válaszolt és elindult a levelezés diákjaink közt. 1990-ben az ő intézményük igazgatója, és helyettese egy budapesti konferencia kapcsán Szarvasra is ellátogatott. 1992-ben meghívásukra az első diákcsoportunknak sikerült kilátogatni.

1999-ben adtuk be az első közös pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, melynek témája „Szűkebb környezetünk, az erdő és a puszta összehasonlító megfigyelése” volt.

2000-2001-ben a projekt kétszer kéthetes tanulmányutat nyújtott 15-15 diák számára. A személyes kapcsolatok elmélyülésével további csere utakra nyílt mód.

2002 márciusában 12 fős diákcsoport és két tanár csodálhatta a téli Finnországot. Szeptemberében 12 diák 3 tanár érkezett a szarvasi Szilvanapra, de lovagoltak, kenuztak is az egy hét folyamán. Novemberben iskolánk meghívására 10 fős delegáció (8 tanár +2 diák) érkezett intézményünk fennállásának 200 éves ünnepségsorozatára.

2003 októberében 15 diák és 4 tanár 8 napos tanulmányi úton járt Joroinenben.

2003-2004-ben diákunk, Vidács Katalin, egy tanévet töltött Joroinenben.

2004-2005-ben német nyelvű finn-magyar nyelvi projekt keretében, 15 diák és 2 tanár két hetes tanulmányúton vett részt. (Tempus pályázat: A téli ünnepkör hagyományai)

2005 novemberében a joroineni középiskola rajz tanárnőjének látogatása során a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó közös pályázat kidolgozása volt a cél. Ennek témája a két nép nemzeti eposzainak művészi, fába, jégbe álmodott feldolgozása volt.

2006. február 28-án a Finn-Magyar Baráti Társaság felhívására Finn Napot szerveztünk, melynek programjai során és a délutáni vetélkedőn az oktatott tantárgyak igazi integrációja valósulhatott meg. / rajz, ének, német, angol, testnevelés, irodalom, környezetismeret/

2006 decemberében 8 fős tanári delegáció utazott a finn testvériskola ünnepségsorozatára, amelyet alapításuk 25 éves évfordulója alkalmából rendeztek.

2006-2007-ben a nyertes Comenius 1 nyelvi pályázat eredményeképpen 2-2- hetes tanulmányút 13 diák és 2 tanár részvételével. Életfaállítás Szarvason, jégszobrászat Joroinenben

2008. szeptemberében 12 finn diák, 3 finn tanár töltött egy hetet nálunk, a Szilva-napi rendezvénysorozattal egybekötött szarvasi látogatása során.

2009. januárjában 12 szarvasi diák és 2 tanár joroineni csereprogram keretében élvezhette a téli sportokat, a múzeumlátogatásokat melyek során könnyen párhuzamokat vonhattak a két nép történelmében.

2010. januárjában újabb 14 fős Vajdás csoport utazott Joroinenbe, hogy a finn népköltészet és néprajz megismerése után egy közkedvelt finn népmesét angol nyelven színre vigyen a finn diákok és tanárok útmutatásával. A program a nyertes Comenius nyelvi pályázat (Tales of All Times) anyagi fedezetével valósult meg.

2010. májusában a magyar népköltészet megismerését célzó program folytatódott Szarvason egy magyar népmese, Az aranyszőrű bárány színpadra állításával.

2011. januárjában 5-5 finn és magyar népmese lefordítása történt angolra az ősz folyamán. A program folytatásaként Joroinenben a három nyelvű illusztrált antológia összeállítására 8 diák utazott ki.

2011. novemberében 8 finn diák és 3 tanáruk látogatása során emlékfákat ültettünk a két évtizedes kapcsolatunkra emlékezve.

Ezek a tanulmányutak megerősítettek bennünket abban, hogy a nyelvtanuláson túl igen sok más területen van hasznos hozadéka egy-egy ilyen cserelátogatásnak. Természetesen, ahogyan 22 évvel ezelőtti kapcsolatkeresésünk eredeti elképzelése is volt, az elsődleges cél a mai napig is az angol nyelv élő környezetben való gyakorlása, használata maradt. Erre kiváló lehetőséget ad a vendéglátó családoknál töltött idő is, hiszen a családok 90%-ban legalább az egyik szülő is beszéli valamilyen mértékben az angol nyelvet.

Azonban nem elhanyagolható sok más tényező sem, melyek fejlesztésére jó tréning egy ilyen utazás. Legfőképpen az alkalmazkodási készség, az idegen környezetben való tájékozódás, egy másik nép idegennek tűnő szokásai iránti nyitottság, a viselkedéskultúra edződhet, a környezetünk iránti cselekvő jóakarat fejlődhet, a látásmód szélesedhet egy-egy csereút során.

Mindezeket segítette a programok felépítése, mely sok fejlesztési területet érintett, különös tekintettel az angol nyelv, környezetvédelem, történelem, irodalom, művészetek, tánc és sport foglalkozásokra.

Ennek a több mint 20 éves testvériskolai kapcsolatnak köszönhetően közel 120 Vajdás diák és 17 Vajdás tanár jutott el eddig Finnországba.

Tervetuloa-viszontlátásra, mondják a finnek. Legyen még sok ilyen viszontlátás a két intézmény közös örömére.