Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön... (Ézs 55,10-11)

Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. (Jn 15,7-8)

Szlovák tankönyvek a Határon Túli Szlovákok Hivatala támogatásával

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban már 6. éve van szlovák nyelvtanítás, mely iránt évről évre nagyobb az érdeklődés.

A magyarországi középiskolai rendszerben még nem jelentek meg olyan tankönyvek, amelyeket tudnánk használni a gimnáziumban. A diákok számára a tankönyveket Szlovákiából rendeljük meg, amelyek igen drágák, 40-50 euró egy tanévre. A tankönyveket és a munkafüzeteket heti három alkalommal használjuk négy évfolyamon. A diákok, főként a szarvasi Szlovák Általános Iskola volt diákjai választják ezt a tantárgyat, hogy megszerzett tudásukat fejlesszék és magasabb szintű érettségi vizsgát tegyenek. Néhányan közülük felsőoktatási intézményben is folytatják a szlovák nyelv tanulását.

Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata az elmúlt évben pályázatot nyújtott be tankönyvek vásárlására Szlovákiába. A Határon Túli Szlovákok Hivatala 1600 euró támogatást nyújtott, melyből 37 tanuló számára vásároltunk tankönyveket.

Ez úton is köszönjük a támogatást!

 Frankó Anna

 szaktanár

 

Slovenské učebnice s podporou Úradu pre zahraničných Slovákov   

Na Evanjelickom gymnáziu Petra Vajdu v Sarvaši už šiesty školský rok sa vyučuje slovenčina, o ktorú je z roka na rok väčší záujem.

V maďarskom stredoškolskom systéme sa ešte nevydali také učebnice, ktoré by sa dali používať na gymnáziu pri výučbe slovenského jazyka. Pre študentov ich objednávame zo Slovenka, sú pomerne drahé, okrem maďarských učebníc ich zaťažujú výdavky cca 45-50 eur. Učebnice a cvičebnice sa používajú týždenne trikrát v štyroch ročníkoch gymnázia. Študenti, väčšinou bývalí žiaci Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia, si zvolia predmet, aby sa v ňom zdokonaľovali a zmaturovali na strednom alebo vyššom stupni. Niektorí si zvolia slovenčinu aj na vysoškolskom štúdiu.

Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš v minulom roku podala žiadosť na zakúpenie učebníc slovenského jazyka. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiadosť podporil 1600 eurami. Z dotácie sme zakúpili knihy pre 37 žiakov.

Aj touto cestou ďakujeme za podporu!

Anna Franková

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen