Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25,16)

A beteg így válaszolt neki [Jézusnak]: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5,7–8)

Sikerekben, eredményekben gazdag tanévet zárt a Vajda

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2019. június 14-én 10 órakor tartotta tanévzáró istentiszteletét az Evangélikus Újtemplomban.

Az ünnepséget Zahorecz Pál, iskolánk lelkésze nyitotta meg egy közös énekléssel és imádkozással, Lázár Zsolt esperes úr pedig igét hirdetett.

Ismét eltelt egy tanév, amit magunk mögött tudhatunk. Visszatekintve úgy értékelhetjük, hogy egy nagyon munkás évet zárunk le. A sok feladat, rendezvény, tanítás-tanulási folyamat ismét örömmel és elégedettséggel töltheti el szívünket, ebben a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, eredményekhez jussunk.

De azért nem tagadhatjuk le, hogy minden fáradozás és tanévév végi stressz ellenére egyik legkedveltebb iskolai ünnepünk a tanévzáró. Mielőtt végleg elbúcsúztatnánk a 2018-2019-es tanévet, van még egy kis dolgunk, a tanév értékelése - mondta Kiss Virág, 9.B osztályos tanuló. műsorvezető. Iskolánk tanulóinak műsora következett, melyet a csendesnapon kitűnően szereplő 9. C osztály A homályból című dala nyitott meg. Garai Hajnal gitárkíséretével és a tanulók tapsviharával szól a dal, sőt sokan még dalra is fakadtak J Ugrai Dániel, a színjátszó körünk oszlopos tagja Reményik Sándor: Akarom című versét szavalta el. Ezután iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária ünnepi beszédében felelevenítette az elmúlt tanév kiemelkedő eseményeit – volt bőven miről beszélni -, majd a legjobban teljesítő tanulók Szőnyi-, Melis- és Hantos –díjban, könyvjutalomban, illetve elismerő oklevélben részesültek.

Minden évben érkezik hozzánk az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából egy – egy önkéntes fiatal. Ebben az évben Jonathan Baunach jött hozzánk, akit ez alkalommal búcsúztattunk el.

Záró műsorként Gara Hajnal, 9.C osztályos tanuló Dés László: Vigyázz rám című dalával kívánt mindenkinek szép nyarat, jó pihenést.

A diáknapon diák- iskolaigazgatónak megválasztott Balde Ákos zárta le a 2018/2019-es tanévet, amit a diákság kitörő tapssal fogadott.

Az ünnepség után mindenki megkapta az iskolában a bizonyítványát, és hazavihette iskolánk 2018-2019-es évkönyvét, ami összefoglalója iskolai munkánknak.

De az évzáróval még nem mindenkinek ért véget a tanév. A 12. osztályosok és jó néhány 11. osztályos tanuló számára még most kezdődik a hajrá, hétfőn kezdődnek a szóbeli érettségik. Az írásbeli dolgozatokat látva úgy gondolom, aggodalomra nincs oka senkinek.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium sikeres évet zárt, nagy várakozással tekintünk a következő tanév elé.

Mészáros Tünde

 

 

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Szeretettel köszöntöm a tanévzárón megjelent vendégeket, szülőket, és elsősorban a vakációra készülő diákokat.

Nem tagadhatjuk, hogy valamennyiünk számára szép ez a mai nap. Bár a közhiedelemmel ellentétben a pedagógusoknak és a végzős diákoknak még több hétre való izgalom van hátra, de nektek ma véget ér a tanév. Mielőtt könnyes búcsút vennénk az iskolától, pillantsunk vissza az elmúlt hónapokra. Amikor szeptemberben a tanévnyitón összegyűltünk, szinte beláthatatlan messzeségben volt a tanév vége. De ahogy ez lenni szokott, gyorsan elrepült az idő.

Voltak könnyebb és nehezebb időszakok, szép és borongós napok, de az biztos, hogy sok munka van diákok és tanárok mögött egyaránt. Már hagyománynak mondható, hogy a tanévzáró napján minden diák a bizonyítvánnyal együtt az iskola évkönyvét is kézhez kapja. Ebben sorra vesszük a tanév eseményeit, a legszebb versenyeredményeket, az osztályok idei élményeit, sok-sok kép kíséretében. Biztos vagyok benne, hogy érdekes lesz végig böngészni most és pár évvel később is.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium az idén is sikeres évet zárt, és ez nem kis részben nektek köszönhető. Megtelt az iskola, hiszen 12 osztályban közel 350 diák tanult ebben az évben iskolánkban. 86 végzősünk hamarosan megkezdi az érettségi vizsgát, a kilencedikesek beépültek az iskola közösségébe. A jövő héten pedig megérkezik az utánpótlás, hiszen három osztályba 90 diák iratkozik be.

De természetesen nem a létszám a lényeg, hanem az, hogy az iskola egy közösség, ahol együtt dolgozunk céljaink eléréséért, és azzal a hittel, hogy ha kitartóak vagyunk, akkor azokhoz minden nappal közelebb kerülünk. Fontos, hogy célokat tűzzetek magatok elé, és azokért készek legyetek dolgozni, áldozatokat hozni.

A mai napon kézhez kapott bizonyítvány tanúsítja azt, hogy az idén kinek sikerült ez, és ki az, akinek esetleg nagyobb fokozatra kell kapcsolni.

Nemcsak az érdemjegyek bizonyíthatják a tehetségeteket, hanem a sok szép sporteredmény, tanulmányi verseny, művészeti sikerek, megszerzett nyelvvizsgák, és az, hogy közületek 36-an a közeli napokban előrehozott érettségi vizsgát tesznek. Mielőtt megkezdődik a megérdemelt pihenés, hagyományosan jutalmazzuk az idei tanév legjobbjait

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre minden évben díjakat adományoz a legeredményesebb diákoknak. Ezek a díjak túl azon, hogy elismerik a szép eredményeket, egykori tanáraink, diákjaink emlékét is ápolják. Az évkönyvben azt is elolvashatjátok, hogy kik azok, akikről ezek a díjak a nevüket kapták. A díjak többsége minden évben a végzős diákok között kerül kiosztásra, hiszen nekik volt legtöbb idejük a bizonyításra. Azonban gyakran vannak a díjazottak között alsóbb évesek is. A mai napon három díj kerül átadásra. Külön öröm számunkra, ha ezt a névadó valamelyik családtagja adja át.

A Hantos-díjat a matematika területén kiemelkedő diákok kaphatják meg. Felkérem a díj átadására Hantos Zoltánt. 

A Hantos díjat idén Seregélyes Viktória 11.C osztályos tanuló kapja.

Viktória a 11.C osztály matematika tagozatos csoportjában tanul, példamutató magatartású és szorgalmú diákunk. Azt, hogy milyen sokoldalú, mi sem bizonyítja jobban, hogy kitűnő tanulmányi eredményéhez az idén 10 tantárgyi dicséret társul. Kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet a reál tárgyak terén. A Sziporka Egyenletmegoldó Verseny országos döntőjében első helyezést ért el. Az iskolai Kunos András Fizikaverseny első helyezettje. Az evangélikus iskolák között megrendezett Neumann Kupa informatikai versenyen csapatával 3. helyet szerzett. Néhány nap múlva informatikából előrehozott érettségi vizsgát tesz.

Emellett tagja az iskola énekkarának. Hangszeres játékában gyönyörködhetünk iskolai rendezvényeken. A Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági szervezetének vezetője. A sporteredményei is kimagaslóak, a megyei atlétika versenyen távolugrásban harmadik lett.

Gratulálunk, további sikereket kívánunk!

 

A Misik-díj a biológia, kémia és földrajz tantárgyakból kiemelkedő tanulók díja. A díj átadására felkérem Misik Zsuzsannát.

A Misik díjat idén Egri Gergő 10.B osztályos tanuló kapja.

Gergő 10.B osztályos, matematika tagozatos tanuló. Tanulmányi eredménye kitűnő, hat tantárgyi dicséretet kapott.

Ebben a tanévben sikeresen szerepelt több kémiaversenyen. Az Irinyi János kémiaverseny megyei döntőjében évfolyamán első lett, az országos döntőbe jutott.

Az Evangélikus Iskolák Szent-Györgyi Albert Természettudományos Versenyén a 10. évfolyamosok között kémia tárgyból 3. helyezett lett.

A Katasztrófavédelmi versenyek aktív résztvevője már általános iskolás kora óta. A megyei versenyt megnyerve idén második helyezést ért el a Vajdás csapattal az országos megmérettetésen.

Ebben a tanévben a röplabdacsapat tagjaként ott volt a Röplabda Diákolimpián,  megyei első, és országos 9. helyezést szerzett.

Továbbtanulási tervei között szerepel a kémia és biológia.

További sikereket kívánunk!

A Szőnyi-díjat természettudományos tantárgyakból kiemelkedő tanuló kaphatja. Ezt a díjat idén Nagy-Bobvos Noel 9.C osztályos tanuló kapja.

Noel iskolánk angol tagozatán tanul a 9.C osztályban. Kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 7 tantárgyi dicsérettel.

Kémiával a középiskolában kezdett el aktívan foglalkozni, és már az első évben sikeresen szerepelt két kémiaversenyen is. Az Irinyi kémiaversenyen megyei döntőjében 9. évfolymosok között első helyen végzett, így ő is részt vett az országos döntőben.

 

Az Evangélikus Iskolák Szent-Györgyi Albert Természettudományos Versenyén a 9. évfolyamosok között kémia tárgyból 3. helyezett lett.

A szép eredményekhez gratulálunk, reméljük, hasonló lesz a folytatás!

 

Természetesen a díjazott tanulók kitűnő bizonyítványuk, és a díj mellé a tantestület dicséretét is megkapták. Ezt nem olyan egyszerű elnyerni, hiszen tantestületi dicséretet az a tanuló kaphat, akinek legfeljebb egy négyes osztályzata, és legalább három tantárgyi dicsérete van. Hamarosan közülük többen átvehetik jutalomkönyvüket. A jutalomkönyvek megvásárlását a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány támogatja.

A jutalmazott tanulók közül ki kell emelnünk néhányat, akik úgymond csillagos ötöst kaptak idén tanáraiktól.

Közülük az első Fazekas Bence 9.A osztályos tanuló.

Bence iskolánk matematika tagozatán tanul, kitűnő eredménye mellé 11 tantárgyi dicséretet kapott, amivel idén abszolút csúcstartó. Osztályfőnöke összeszámolta, hogy a tanév során hány alkalommal szerzett jelestől eltérő osztályzatot. Nem kellett sokáig számolnia, csak kettő négyes csúszott be. Nyugodtan nevezhetjük Ultrakitűnő bizonyítványnak. A tanév során több kémia versenyen szerepelt sikeresen, az országos döntőig jutva. Szívből gratulálunk!

Ezután két nagyon sokoldalú diákunk következik: Lázár Dániel 10.A és Tóth Armand Kevin 10.B osztályos tanulók.

Dani és Armand kitűnő tanulmányi eredményük mellé 5-6 tantárgyi dicséretet szereztek. Mindketten több tanulmányi versenyen értek el megyei és országos sikereket. A művészetekben is jeleskednek, Dani a zenében, Armand a színjátszásban. És ami miatt különösen büszkék és hálásak vagyunk, az az iskoláért végzett közösségi munkájuk. Legyen szó bármilyen feladatról, mindig készek arra, hogy az iskolát képviseljék. Köszönjük!

További jutalomkönyvek átadására kerül sor a kiemelkedő tanulmányi, sport vagy közösségi munkát végző tanulók számára.

Szerencsére olyan sok a szép eredmény, hogy nem tudjuk mindenkinek itt átadni a jutalmat, a többiek osztályfőnöküktől vehetik majd át.

Garai Hajnal 9.C és Gyekiczki Fanni 11.A osztályos tanulók kiemelt könyvjutalomban részesültek a közösségben végzett munkájukért.

Mostmár tényleg nincs más hátra, minthogy néhány jó tanáccsal lássalak el benneteket!

Használjátok ki a nyarat, pihenjetek, sportoljatok! Fürödjetek, evezzetek, de mindig óvatosan, a szabályok betartásával. Járjatok színházba, koncertekre, töltsetek minél több időt barátaitokkal! De ezt mindig kellő önfegyelemmel, mértéktartással tegyétek. Ne feledjétek, hogy a nyáron is Vajdás diákok vagytok, és bízunk abban, hogy ez viselkedésetekben is megnyilvánul.

Aki teheti, egy kis nyári munkát is vállalhat, mert hasznos tapasztalatokat szerezhet. A nyár remek alkalom lehet a közösségi szolgálat teljesítésére. Figyeljétek Németh Judit tanárnő felhívásait!

Azt hiszem ennyi jótanács elég is lesz.

Végezetül örömömet szeretném kifejezni, hogy a tegnapi diáknapon megválasztásra került iskolánk új diákigazgatója. Az, hogy az idei évtől kezdve a 11. évfolyamosok közül választjuk ki a leendő diákigazgatót, lehetővé teszi, hogy egy teljes éven át bevonjuk őt a munkába. Nagy könnyebbség ez számomra, megoszlik az iskolavezetés felelőssége.

Ha esetleg nyáron is szeretne bejönni dolgozni velem, átadom neki az iskola egy kulcsát. Megkérem Balde Ákos igazgató urat, hogy fáradjon ki a kulcs átvételére, és mondja el ünnepi beszédét.

Kitajkáné Szántai Mária

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen