Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Tanévnyitó levél a szülőknek (2020.08.31.)

Kedves Szülők!


Magyarországon az EMMI határozata szerint szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt, így iskolánkban is a tantermi oktatási rend szerint kezdjük a tanévet. A tanulók egészségének védelme érdekében követjük a javasolt járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásokat, amelyek a következők:
- Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk el, és ezt folyamatosan szinten tartjuk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, billentyűzet, monitor, egér, egérpad, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
- A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.


- Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. El kell kerülni az intézmény előtti és a folyosókon való csoportosulást, erre a megerősített ügyeleti rendszer ad majd lehetőséget.
- A közösségi terekben, pl. ebédlő, egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Lehetőség van az ebédhez saját evőeszköz használatára, de ennek tisztán tartása a tanuló feladata.
-Továbbra is gondoskodunk arról, hogy a tanulók a szünetekben igénybe vehessék az iskolai büfét, de kérjük a 1,5 méteres távolság betartását.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél ügyelünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
- Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel leszünk az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, illetve a távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés megvalósulására.
- Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
- Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. A tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás, amelyre lehetőséget biztosítunk minden osztályteremben kézmosó folyadék és a papírtörlő kihelyezésével. A kézmosó folyadékot az iskola biztosítja, de kérjük a szülők együttműködését a papírtörlők beszerzésében.
- A szociális helységekben is biztosítjuk a szappanos kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
- Az iskola-egészségügyi ellátás során amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szokásos szűrővizsgálatokat maradéktalanul el kell végezni. A
fogorvosi vagy védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóórák a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történnek.
- A tanulók hiányzásának igazolása a szokásos, házirendben meghatározott módon történik. A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tartós beteg tanulónak a hiányzásra jogosító orvosi igazolással kell rendelkeznie. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
- Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk.
A gimnázium vezetősége és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a tanítás ebben a járványügyi helyzetben is biztonságosan és minél több ideig tantermi keretek közt folyjon, de felkészülünk a digitális átállásra is arra az esetre, ha az szükségessé válna.


Szarvas, 2020. augusztus 24.


Kitajkáné Szántai Mária
igazgató sk

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen