[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Gépírás óra a Vajdában

A 2020/2021-es tanévben digitális kultúra tantárgy keretében heti 1 órában tanulnak gépírást a 9. évfolyamos tanulóink, így esélyt adva arra, hogy későbbi tanulmányaik során könnyebben tudjanak házi dolgozatot, beadandó feladatokat gépelni.

A diákok először megismerkedtek a billentyűzettel, a helyes kéz- és testtartással. Megtanulták az alaptartás betűinek helyét úgy, hogy a tekintetükkel ne keressék azokat a billentyűzeten. Az alaptartás betűi a betűtanulás során fontos szerepet töltenek be, hiszen innen indulnak el ujjaink és mindig ide érkeznek vissza. Minden ujjhoz pontosan meg van határozva, hogy mely betű tartozik a billentyűzeten.

Mostanra a betűk egy részét már vakon gépelve írják anélkül, hogy keresniük kellene. A cél az, hogy a tanév végére megtanulják az összes betű helyét a billentyűzeten, csak a másolandó szöveget nézve.

Sajnos a covid - 19 járványhelyzet miatt a gépírás órák is online zajlanak. Az online órákon ugyanúgy haladunk a tananyaggal, a webcamera segítségével pl. a helyes billentyű fogás, kéztartás bemutatásra kerül. A gépírás gyakorlás nélkül nem megy, ezért mindig van szorgalmi feladat, mely másolási gyakorlat. A gyakorlat célja, hogy a tanulók minél kevesebb hibával másoljanak, de hogy ne legyen unalmas a feladat a leírandó szöveg általában kreatív forma, az utóbbi időszakban stílusosan a karácsonyra hangolódva.

Sonkoly Edit

gépírás tanár

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen