Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Valami véget ér

Nagy, kerek, mosolygós almák érkeztek tömegével a classroom felületemre. Micsoda élmény ennyi szépségben gyönyörködni! A csendélet készítése mindig hálás feladat, hiszen a kifejezésben benne rejlik a harmónia utáni vágy, ami az elkészült kép szemlélése közben tölti el az ember szívét. Tanév végén mi másra is volna szükségünk, mint megnyugvásra? A 9. évfolyam kapta ezt záró feladatként, ebből láthatunk válogatást.

Mit jelképeznek az almák?
Az ókorban az ősi almafajtákat istenektől valónak tekintették, a halhatatlanság, a szerelem, a termékenység és természetesen a hatalom szimbólumai voltak.
A két istennő Aphrodité és Vénusz ábrázolásakor is megjelentek festményeken a különböző almafajták.


A görögök számára nagyon fontos volt ez a gyümölcs, amikor egy fiatal férfi házassági szándékát kívánta jelezni imádott hölgye felé, almát adott neki.
Mára ez a kedves kis hagyomány elveszett, de keresztelőkre még ma is sokszor ajándékoznak almafát. Ez szimbolizálja a gazdag termést és a jólétet.

„alma (lat. malum, ném. Apfel): jelkép, a kísértés és a csábítás gyümölcse. Antik előképe Homérosznál Paris trójai királyfi ~ja. - 1. A ker. szimbolikában a tudás fájáról származó paradicsomi gyümölcs, a bűn jelképe. A Madonna v. a gyermek Jézus kezében viszont a 11. sz-tól az ~ a bűn legyőzésének és a megváltásnak a szimbóluma, de az →országalmára utalva az uralkodás jelképeként is értelmezhető.” (forrás:Magyar Katolikus lexikon)

Karácsonyi népszokásban is jelentős szerep jutott az almának: A családfő az almát annyi gerezdre vágta, ahányan az asztalt körülülték: mindenki kapott belőle, hogy olyan kerek és összetartó legyen a család, amilyen kerek az alma, s hogy ha valaki eltévedne, a közösen evett almára visszagondolva hazataláljon. Az alma a szépség és egészség megidézésére, a rossz távoltartására is szolgált.

 

Minden kultúrában megjelenő szimbólumunk a fa 

Mondák, regék és népmesék, világok keletkezésének történetei elképzelhetetlenek fák nélkül. Magát az életet szimbolizálja, melynek törzse jelenti az összeköttetést az alsó és felső világaink között, ugyanakkor élet és halál között, vagy gondoljunk csak a „gyökereinkre”- honnan jöttünk? Jelképe továbbá az örök növekedésnek, fejlődésnek és megújulásnak is.

 

Megfigyelve a fák felépítését, továbbá életciklusait, könnyen párhuzamba állíthatjuk mindezt az emberi létünk természetével. A jellemző változások és lényeges ciklusok a növekedés, virágzás, termés megjelenése, majd az elmúlás éppúgy része a mi életfolyamunknak is.

 Természetesen a Bibliában is megjelenik a tudás fájaként az Édenkertben. Ennek gyümölcse után vágyakozik Éva. Ugyanakkor a magyarok ősvilág hitében is létezik egy életfa, vagy világfa. Az élet fejlődésére folytonosságára, megújulására utalva.

Ez az ősi szimbólum számtalan alkotáson látható, mi is feldolgoztuk már órákon több alkalommal is, más-más technikát alkalmazva. A mostani feladatban színes eszközökkel kellett megrajzolni, vagy festeni fát-fákat faktúrák, érdekes felületek kialakításával. A 10. évfolyam legszebben sikerült munkáiból válogattam.

Hagyjuk a tehetségeket maguktól kibontakozni?

Végére hagytam a nehezebb részt.  Portrékészítés nem egy megtanulhatatlan készség, szoktam bizonygatni év elején a bátortalan diákjaimnak. Nem sok lehetőségünk adódott ebben a tanévben rendszeresen begyakorolni és tovább fejleszteni a tanultakat. Rajztanítás folyamatos személyes korrekció nélkül?

Az alapokat leraktuk márciusig, így kíváncsi voltam mire emlékeznek mindebből. A 11. évfolyam két részből áll: vannak a műszaki irányban továbbtanulók, akik axonometriával, perspektívával és műszaki rajzokkal foglalatoskodnak, illetve a másik csoport, akik művészi jellegű képzést igényelnek.  Vegyes csoport, vegyes feladatokkal.

Műszakiak kaptak egy érdekes axonometriai feladatot, amit aztán perspektivikusan lehetett tovább fejleszteni. Másik csoport pedig portrét készített, méghozzá pop art stílusban, legyen benne valami izgalmas, újszerű, amit még nem készítettek korábban. 

Itt az év végén visszatekintve az elmúlt időszakra elmondhatom, hogy igazán elégedett vagyok, minden évfolyam derekasan helyt állt ebben a nehéz helyzetben is!

Murányi Viktória

szaktanár

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 038
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen