Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Érdemes-e szlovák nyelvet tanulni?

Biztos többünkben felmerül ez a kérdés, hiszen a biztos angol nyelvi tudás biztosabb jövőképet vázol a középiskolások számára. De Magyarországon érdemes a kisnyelveket is tanulni, hiszen azokból is lehet nyelvvizsgázni, ami fontos tényező a felsőfokú tanulmányok tekintetében. A végzős diákok fontos időszakot élnek most át, el kell dönteniük, hogy hol szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Ezt a választást, döntést segítette Dr. Tuska Tünde főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője, aki a gimnáziumunk 10. és 12. évfolyamos tanulóit tájékoztatta a szlovák nyelvtanulás felsőfokú lehetőségeiről Szegeden. Az osztatlan, öt éves tanárképzés lehetőséget biztosít a szlovák nyelv és irodalom, történelem, angol, testnevelés szakpárok felvételére. A tanítói szakon is fel lehet venni a szlovák nemzetiségi tanítói műveltség területet, ez a képzés 4 éves. Felhívta a diákok figyelmét a nemzetiségi ösztöndíjra, amely a főiskolai, egyetemi tanulmányok 1. félévében havi 50. 000 Ft- 60.000 Ft, a következő szemeszterekben a tanulmányi átlagtól függően akár 75 000 Ft is lehet, de a nemzetiségi ösztöndíj nem zárja ki a többi ösztöndíj lehetőségéből sem a hallgatót. Ami még vonzóbbá teheti a nemzetiségi pedagógusképzést az az, hogy a pályakezdő pedagógus még 5 éven keresztül kapja a havi 50.000 Ft-ot. Ez egy nemes gesztus, de rávilágít arra a tényre, hogy nagy a pedagógushiány a nemzetiségi oktatás terén.
A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2015 óta minden évfolyamon vannak olyan tanulók, akik követve az általános iskolai hagyományokat, a szlovák nyelvet választják második idegen nyelvként. Sőt már van diákunk is, aki szlovák- történelem szakos tanárnak készül.
Bízom benne, hogy az elhangzottak felkeltették néhány diák érdeklődését.


Frankó Anna, szlovák szaktanár

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen