Elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. (Zsolt 78,4)

Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. (Mt 5,15)

Rekordszámú informatika érettségiző

Az elmúlt héten lezajlottak a kötelező tárgyak írásbeli vizsgái. Így megírták a magyar, matematika, történelem, angol és német dolgozatokat az érettségiző diákok.

Ezt követően azonban még két héten át folynak a választható tárgyak írásbeli vizsgái iskolánkban. Ezen a héten került sor a biológia mellett a nagy izgalommal várt informatika gyakorlati vizsgára is.

Május 18-án 46 diák ült a gépek mellé, hogy számot adjon informatikai jártasságáról. Nagy öröm ez számunkra, hiszen iskolánkban nagy hagyományokra tekint az informatikaoktatás. A gimnáziumi képzés során nagy figyelmet és időkeretet szánunk erre a tantárgyra.

A tantárgy népszerűségének több oka van. Sok felsőoktatási intézményben választható felvételi tárgy az informatika. Így nemcsak azok a diákok választják, akik informatika szakirányban tanulnak tovább, hanem azok is, akik valamilyen műszaki vagy egyéb természettudományi pályára készülnek.

Bővebben ...

Lezárultak az érettségi vizsgák

Az elmúlt napokban az utolsó osztály is sikeres érettségi vizsgát tett, ezzel lezárult a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a 2016-os vizsgaidőszak. A 12.A osztály 27 tanulója mellett hat alsóbb éves tanuló tett előrehozott vizsgát a bizottság előtt. Örömmel mondhatjuk, hogy valamennyien eredményesen szerepeltek.

Szép eredmények születtek, ugyanis három kitűnő és egy jeles bizonyítványt is kioszthattunk az eredményhirdetéskor. A kitűnő bizonyítványok közül kettőben ráadásul a kötelező öt tárgy helyett hat jeles szerepelt, mivel a továbbtanulásuk miatt a jelöltek biológiából és kémiából is emelt szintű vizsgát tettek.

Bővebben ...

Újabb osztály bizonyult érettnek

2016. június 15. és 17. között  zajlottak a 12.B osztály szóbeli érettségi vizsgái. A megnyitó után a testnevelés gyakorlati vizsgával kezdődött a program, majd a szóbeli feleletek következtek.

A vizsgabizottságban a 12.B osztály 29 tanulóján kívül több külső vizsgázó is számot adott tudásáról. Mindenki sikeresen zárta a megmérettetést. Egy kitűnő eredmény született, és további négy tanulónál is egyedül a matematika osztályzat nem volt jeles a bizonyítványban.

A kötelező vizsgatárgyakon túl a legtöbben informatikát és biológiát választottak. A legjobb átlaggal a német nyelvből vizsgázók szerepeltek, 4, 8. De az informatikát választók is szépen teljesítettek, amit az is bizonyít, hogy kilencen a jeles vizsgaeredmény mellett ECDL bizonyítványra is jogosultak lettek.

Bővebben ...

Megkezdődtek a szóbeli érettségik

2016. június 13-án országszerte megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a 12.J osztály kezdte a megmérettetést. Ők a jól bevált 8 osztályos rendszerben készültek fel az érettségi vizsgákra. A 19 tanulóhoz még csatlakozott 12 alsóbb éves tanuló is, akik informatikából, idegen nyelvekből tettek középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgát.

9 tanuló emelt szinten is vizsgázott, 4 tanuló két tantárgyból is. Szinte minden tantárgyból volt emelt szinten érettségiző. A tantárgyak között szerepelt az angol, német és orosz nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, kémia, testnevelés.

Az emelt szintű vizsgák átlaga: 4,75 lett.

Közép szinten a 12.J osztály képességeinek megfelelően teljesített. Nagyon szép feleletek születtek idegen nyelvekből, 4,71; illetve 4,25 átlagokkal.

Bővebben ...

Érettségi a 12. J-ben, a Vajda nyolcosztályos tagozatán

Nyolc év kitartó és következetes munkája után ebben a tanévben is sikeresen zárultak a nyolcosztályos gimnáziumi osztály érettségi vizsgái.

A 2014/2015-ös tanévben a 12. J osztályban az írásbeli vizsgákat követően került sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a közép szintű szóbeli megmérettetés pedig június 22-24-ig zajlott, ahol 27 tanuló vizsgázott. A vizsgák lebonyolításának törvényességét Pappné Böszörményi Éva elnök asszony biztosította, aki hozzáértésével és higgadtságával kitűnő légkört biztosított mind a tanulók, mind a vizsgabizottság számára.

Bővebben ...

Megértük, hogy megértek!

Június 17-19. között zajlottak a 12. A szóbeli érettségi vizsgái. Az osztály 21 fővel kezdte meg a vizsgákat, kiegészülve néhány alsóbb évfolyamos tanulóval – akik előrehozott érettségit tettek –, Illetve néhány kiegészítő vagy ismétlő vizsgára jelentkezett külsős vizsgázóval. A három napon a szóbeli vizsgák rendben, a várakozásnak megfelelően folytak.

Az osztály tanulói közül néhányan emelt szinten teljesítették a vizsgát, így ők már ebből a tantárgyból túl jutottak a szóbeli vizsgán, mert az emelt szintű vizsgák korábban egy független bizottság előtt zajlanak, másik iskolában. Történelemből egy fő, angol nyelvből öt fő, biológiából egy és testnevelésből is egy tanuló választotta ezt a magasabb szintű próbát.

Bővebben ...

Leérettségiztek a 12. B-sek

A 12.B-sek a sikeres írásbeli vizsgák után 2015. június 15-én Rumble Erika érettségi elnök felügyeletével, szóbeli vizsgával folytatták az érettségit a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Tizennyolc tanuló állt a vizsgabizottság elé, hogy számot adjon tudásáról, kiegészülve további hat diákkal, akik közül három 11. évfolyamos diák előrehozott érettségi vizsgát tett (2 tanuló német és 1 tanuló szlovák nyelvből), illetve további három „külsős” ismétlő, ill. kiegészítő vizsgát tett az osztállyal.

A tanulók felkészültsége, a vizsgabizottság jóindulata, segítő készsége, a nyugodt környezet, a szülők támogatása meghozta az eredményt, szebbnél-szebb szóbeli feleleteket hallhattunk a vizsga két napján.

Bővebben ...

A 12. B-sek is „megértek”

A 12.B-sek szóbeli vizsgáival folytatódtak az érettségi vizsgák a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. 27 tanuló állt a vizsgabizottság elé, hogy számot adjon tudásáról. A 11.-esek előrehozott érettségi vizsgát tettek, míg páran ismétlő vizsgán tették próbára tudásukat. A tanulók felkészültsége, a nyugodt környezet, a szülők támogatása meghozta az eredményt, szebbnél-szebb szóbeli feleleteket hallhattunk.

Bővebben ...

Elkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák - 12. A

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban  a 12.A osztályos tanulókkal kezdődtek el június 16-án a szóbeli érettségi vizsgák. Az osztály 22 tanulója állt a vizsgabizottság elé, hogy számot adjon szóbeli tudásáról is.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen