Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek... (5Móz 5,33)

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4)

Vajdások a Regionális Diákszínjátszó Találkozón

A Vajda Péter Színjátszó Csoport március utolsó hétvégéjén Kecskeméten, a Regionális Diákszínjátszó Találkozón mutatkozott be. A több éve működő tehetséggondozó program két év kényszerszünet után, az Országos Diákszínjátszó Egyesület felhívására újjá éledt. A korábbi csapatból még négyen maradtak a 12. évfolyamon, ezért a csoport részben újraszerveződött, hiszen alsóbb évfolyamokról új tagokkal bővült. A rövid határidő miatt hibrid megoldás született: régi darab, régi rendezés, teljesen új színjátszókkal, új poénokkal, újra hangszerelve.

Bővebben ...

Retorikus csütörtök

2022. április 7-én került sor a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium hagyományos megyei retorikaversenyére 3 év kényszerszünet után.
A versenyt angol és német nyelvből rendezik közép-, illetve emelt szintű kategóriákban.

Bővebben ...

Miből lesz a cserebogár?

Irinyi kémiaverseny – a versenyző szemszögéből

 

A kémia egy nagyon megosztó természettudományos tantárgy: csak nagyon kevesek szívébe képes magát belopni. De aki megszereti, az örömmel merül bele. Így történt ez velem is, már óvodás koromban komoly érdeklődést tanúsítottam mindenféle kísérlet iránt. A szerelem a tárgy iránt nem csitult később sem, s a gimnáziumba kerülvén pedig csak felerősödött.

Bővebben ...

Before und neskôr

22vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”

/Ef 4, 22-24/

Keresztyén Testvérek az Úr Jézus Krisztusban, kedves honlapot olvasók!

FONTOS!!!! Nem szeretem a Vajdát és örülnék neki, ha minél hamarabb elköltözhetnék Szarvasról!!!!

Bővebben ...

Vajdás siker a németversenyen

Sprichst du Deutsch?

A Deutsche Telecom IT Solutions német nyelvi versenyt hirdetett a középiskolák 10-12. osztályos tanulói számára a Debreceni Német Kulturális Fórum és a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Germanisztika Intézete közreműködésével.

Több száz diák nevezett erre versenyre.

Bővebben ...

Irány Debrecen!

Az röplabda diákolimpia országos döntőjének küszöbén

 

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium lány és fiú röplabda csapata is bejutott a 2022-es diákolimpia országos döntőjébe.

Kicsit visszamennék az időben, mielőtt az idei év eredményeiről beszámolnék. 2020 tavaszán lelkes vajdás szurkolótábor előtt a lányokkal és a fiúkkal is bejutottunk az országos döntőbe. Nagy reményekkel készültünk, de jött a Covid… A következő évben nem rendeztek diákolimpiai versenyeket, az edzések is sorra elmaradtak a korlátozások miatt. Próbáltam tartani a lelket a röpisekben, hogy majd jövőre. A strandröplabda pályára kimehettünk, az szinten tartásnak elég volt. Tavaly év végén rendezhettünk egy strandröplabda házibajnokságot, ott mindenki felmérhette, hol tart.

Bővebben ...

Nádor (Neumann) Jenő (1889 – 1975)

Nádor (Neumann) Jenő (1889 – 1975) Szarvason született, pedagógus család gyermeke. Édesapja, id. Neumann Jenő a helyi gimnázium tanára volt. Itt végezte el a középiskolát, 1907-ben érettségizett. Apja példáját követve szerzett történelem–földrajz szakos tanári diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Visszatért az alma materbe, 1912-től helyettes tanár, majd 1913-tól rendes tanárként dolgozott a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Rendkívüli sokrétűségét bizonyítja, hogy szaktárgyai mellett vallástant, magyart, természetrajzot, testnevelést, ógörögöt és filozófiát is tanított. A tanítási órán fegyelmet és hibátlan tudást kívánt, a pontos tudás mellett nagy hangsúlyt kapott a hazafiasság is az oktató–nevelő munkája során.

1926-ra készült el az iskola hatalmas könyvtárának címjegyzékével. Ezt az egyedülálló, ma már védett, muzeális értékű katalógust – készítőjéről - Nádor-jegyzéknek is nevezik. Gazdag munkásságát több helytörténeti jelentőségű írása is bizonyítja. Kiemelkedik ezek közül a Szarvas nagyközség története (1922), és A Szarvasi Ágostai Hitvallású Evangélikus Vajda Péter Gimnázium története” című könyve (1934), melyeket illik forgatni, ha Szarvas múltjával akar foglalkozni valaki.

Pedagógiai munkásságát az is méltatja, hogy egy évtizeden keresztül az iskola igazgatója is (1939 – 1948). Iskolájában az öregdiákok egy portré festmény elkészítésével és kiállításával tisztelegtek a nagytudású tanár és igazgató előtt.

Koren István (1805–1893)

Koren István (1805–1893) domonyi születésű, az elemi iskolái is itt kezdte meg. Tanulmányait Selmecbányán folytatta, majd az érettségi után filozófiai, bölcsészeti, teológiai tanulmányokat folytatott. Végül Pozsonyban szerezte meg a középiskolai tanári képesítést, ahol teológiát is tanult.

Osztroluczki Miklós nagybirtokos fiának nevelőtanáraként, majd tanítóként dolgozott Besztercebányán. 1834-ben foglalta el új állását az aszódi latin iskolában. Az iskola tevékenysége nyomán felvirágzott, és algimnáziummá vált. Koren sokoldalúságát bizonyítja, hogy öt nyelven beszélt, és a zenében is komoly tehetséget mutatott – zongoraleckéket is adott, de a templom segédlelkészeként is több nyelven prédikált. Iskolaszervező tevékenységét munkabírása segítette, hiszen szinte mindent maga intézett a munkája során. Itteni tevékenysége alatt Petőfi Sándor is tanítványa volt. A sikerek 1856-ban véget értek, mert az osztrák hatóságok bezárták az intézményt. E szomorú esetnek a szarvasi gimnázium volt a nyertese, hiszen ettől az évtől vált az iskola tanárává. Magyart, németet, latint és botanikát tanított 1883-as nyugállományba vonulásáig.

Botanikai tevékenységéről a gimnázium értesítőjében is beszámolt. Tudományos munkájának a hagyatéka az a herbárium, amely ötezer növényt számlál, és ma is jó állapotban van.

Tanítványai, kortársai polihisztorként tekintettek rá. Sírfelirata világít rá legjobban tevékenységére és nagyságára: "A munka volt életeleme, a nevelés egyetlen élvezete, a közjót szolgáltatni egyetlen dicsvágya, a köztisztelet jutalma."

Plenczner Lajos (1871-1927)

Plenczner Lajos (1871-1927) a Szepes megyei Lucsiván született. Középiskolába Késmárkon járt, egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. A szarvasi gimnáziumba 1895-ben került, és váratlan haláláig, 32 éven át, tanítványok ezreinek volt példaképe hozzáértése, derűs, lankadatlan munkakedve és embersége miatt. Földrajzot, természetismeretet, állat- és növénytant, ásványtant tanított.

Ő volt a természetrajzi szertár „őre”, jó kezekbe került nála a hatalmas ásvány- és kőzettani gyűjtemény is. Az általa 1907-ben elkészített természetföldrajz szertári leltárkönyv pontos képet rajzol a szertár akkori állapotáról. A leltárkönyvet 1916-ig maga vezette, és személyes adományaival gyarapította is a szertár állományát. Sokoldalú tanári munkája mellett meteorológiai megfigyeléseket is végzett.

Közéleti tevékenységéről így ír Raskó Kálmán: „…Társadalmi téren is mozgékony, buzgó és munkás ember volt, ki feladatát példaszerűen oldotta meg ott, ahová őt a közbizalom vagy kötelesség szólította….”

Az 1927 -es tanév szeptemberében agyvérzés ragadta el a még java korát élő tanítómestert.

Kunos (Schmitzhófer) András (1912–2006)

 

Kunos (Schmitzhófer) András (1912–2006) a felvidéki Galgócon született. Iskoláit már Mosonmagyaróváron végezte, ahol a Kegyes Tanítórendi Gimnáziumban érettségizett. A tehetséges diák a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett (1938). Első munkahelye a rimaszombati gimnázium volt, ahonnan a háború szólította el. Súlyos sebesülése után még a szovjet hadifogság nehézségeit is el kellett szenvednie. 1947-ben térhetett haza.

Még ugyanebben az évben került Szarvasra. A jóhírű gimnáziumban dolgozott 1977-es nyugdíjazásáig. Tanárként a klasszikus pedáns, szigorú, de mindig igazságos magatartásával és tudásával is elismerést vívott ki diákok, tanárok és szülők között egyaránt. A szertár rendezésében, gyarapításában ugyan úgy kedvét lelte, mint a tanításban. Bár többször kapott szakmai kitüntetést, de a diákjainak töretlen tiszteleténél nincs nagyobb elismerés.

Nyugállományba vonulása után sem szakadt el a tanítástól, szerződéssel és óraadóként még tanított néhány évig. Hosszú ideig készített fel diákokat az érettségire és a továbbtanulásra.  Tanári pályafutása, embersége ma is példaértékű.

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen