„Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?” (Zsolt 13,2)

„Jézus hangosan felkiáltott: […] Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46)

Sztehlo-Schedius ösztöndíjasok a Vajdában

Sztehlo-Schedius ösztöndíjasok a Vajdában

A Magyarországi Evangélikus Egyház évek óta támogatja az iskoláiba járó tehetséges diákokat. A Schedius Lajosról és Sztehlo Gáborról elnevezett tanulmányi és szociális ösztöndíjakat idén is
meghirdették. Azok a diákok részesülhetnek ezekben a támogatásokban, akik kiemelkedő tanulmányi eredményekkel, tehetséggel rendelkeznek, és a közösségi, valamint az egyházi élet aktív tagjai.

A Schedius ösztöndíjra evangélikus középiskola 9-12. évfolyamára járó, evangélikus felekezetű, valamely területen kiemelkedően teljesítő diákok pályázhatnak. A Sztehlo tanulmányi ösztöndíjra
bármely felekezetű kiemelkedően teljesítő diák pályázhat, ha evangélikus középiskola tanulója, a Sztehlo szociális ösztöndíjra pedig bármely középiskola evangélikus diákjai pályázhatnak. A pályázat
beadásában a tanulókat egy mentor segíti. A pályázatok során az egyház célja, hogy a diákokat továbbtanulásukban, tehetségük kibontakoztatásában segítse, és erősítse kötődésüket az
evangélikus közösséghez.

Igen népes mezőnyből választotta ki a bizottság a díjazottakat, azzal a reménységgel, hogy megtalálta azokat diákokat, akik ezzel a segítséggel a jövő biztos bázisát tudják adni a Magyarországi Evangélikus
Egyházban. Iskolánkból Schedius ösztöndíjat nyert Dürgő Csaba (12.A), Sztehlo ösztöndíjjal támogatták Májai Zsófia 12.A és Csicsely Orsolya 10.A osztályos tanulókat. Mentortanárként segítették a tanulókat
Salka Zsuzsanna, Kéri Bernadett tanárnők, valamint Tuska Tibor kondorosi és Zahorecz Pál iskolalelkészek.

A diákok a támogatást leggyakrabban informatikai eszközök vásárlására, nyelvtanulásra fordítják, így lesz ez most is. Csabi egy íróasztalt és informatikai eszközöket, Orsi nyelvtanulásra, könyvekre, Zsófi
pedig laptopra költi az elnyert ösztöndíjat.
Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására december7-én Budapesten, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának kápolnájában került sor. Egy rövid istentiszteletet után néhány díjazott
tanuló hangszeres előadását követően kiosztották az okleveleket. Az ünnepségen Zsófi nem vett részt, mert éppen a 4forEurope verseny országos döntőjén szerepelt. Hagyomány, hogy az ösztöndíjasokat Szarvason is megünnepeljük advent harmadik vasárnapján az
Ótemplomban. Lázár Zsolt esperes köszöntötte a tanulókat, majd Dürgő Csaba Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? című novelláját adta elő. Közösen elénekelték az Adventi hírnök, friss fenyőág című dalt,
és közben meggyújtották a harmadik gyertyát a koszorún.

Tanulmányaikhoz további sikereket kívánunk!

Kita Erzsébet igazgató
A fotók forrása az Evangélikus Nevelés Facebook-oldala, az Ótemplomi Egyházközség illetve saját honlapunk.

  • 409211089_879705653589323_4325744408389730750_n
  • 409407483_879705636922658_4338717975264944749_n
  • IMGP5496 (1)
  • IMGP5499 (1)
  • IMGP5499
  • IMGP5502
  • IMGP5506
  • IMGP5508

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen