Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek... (5Móz 5,33)

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4)

Rekordszámú érettségi vizsga várható a Vajdában

Február 15. nem csak a felsőoktatásba, hanem az érettségire jelentkezés határideje is. Gimnáziumunkban rekordszámú jelentkezéssel zárult a május-júniusi érettségi vizsgák előkészítése.

Három végzős osztályban összesen 88 tanuló fog érettségi vizsgát tenni és (reményeink szerint) ezzel bizonyítványt szerezni. 2005 óta a kétszintű érettségi rendszere van érvényben, ami azt jelenti, hogy a vizsgázók maguk dönthetik el, hogy közép vagy emelt szinten teljesítik az adott tantárgy vizsgáját. Legalább öt tantárgyból szükséges vizsgázni ahhoz, hogy valaki érettségi bizonyítványt szerezzen. Ezek között vannak kötelező tárgyak, melyekből mindenkinek számot kell adnia tudásáról, és vannak szabadon választottak, melyeket a továbbtanulási céljaikhoz választanak a diákok.

Kötelező tárgyak a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy tanult idegen nyelv. Iskolánkban angol, német, olasz, szlovák és orosz nyelvből választhatnak tanulóink. Az ötödik tárgyat annak ismeretében kell megválasztaniuk, hogy mit várnak el abban a szakirányban, az a felsőoktatási intézmény, ahol folytatni szeretnék tanulmányaikat az érettségi bizonyítvány megszerzése után.

A lezárult jelentkezések alapján idén a kötelező tantárgyakon kívül biológiából, kémiából, fizikából, informatikából, vizuális kultúrából, földrajzból, testnevelésből és evangélikus hittanból fognak érettségizni végzőseink. Közülük sokan már rendelkeznek korábbi eredményekkel is: összesen 63 középszintű és 3 emelt szintű vizsgát tettek le korábban.

A végzősökön kívül minden évben vannak olyan szorgalmas és ügyes alsóbb éves tanulók is, akik úgynevezett előrehozott érettségi vizsgára vállalkoznak. Az előrehozott érettségi hasznossága egyrészt abban rejlik, hogy kicsit megosztja a terheket, mert tizenkettedikben így már kevesebb tárgyból kell vizsgát tenni, illetve, aki emelt szintű érettségire készül az adott tantárgyból, annak egyfajta biztonságot jelent, ha már rendelkezik egy középszintű, jó eredménnyel és egyfajta vizsgarutinnal, mielőtt a magasabb szintű megmérettetésnek alávetné magát. Idén 80 tizenegyedik évfolyamos és 4 tizedikes diák élt a lehetőséggel és jelentkezett előrehozott érettségi vizsgára, közülük huszonhatan rögtön két tantárgyból is. A választott tantárgyak: angol, német és szlovák nyelv, földrajz, digitális kultúra és kémia.

Minden évben vannak „külsős” vizsgázóink is, akik a korábban megszerzett érettségi eredményüket vagy javítani szeretnék, vagy kiegészíteni egy olyan vizsgatárggyal, amiből eddig még nem érettségiztek. Idén négyen választottak minket és adták be jelentkezésüket hozzánk, közülük hárman a mi diákjaink voltak korábban.

Így a 2022/2023-as tanév május-júniusi vizsgaidőszakában 176 jelentkező összesen 446 közép- és 68 emelt szintű vizsgát fog tenni. A korábbiakhoz képest is soknak számítanak ezek az adatok, így már most készülünk, hogy egy hosszú, kimerítő vizsgaidőszak előtt állunk, de bízunk benne, hogy hasonlóan szép eredménnyel zárjuk majd, mint az elmúlt tanévekben!

Hortobágyiné Csizmadia Edina

igazgatóhelyettes

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen