Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek... (5Móz 5,33)

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4)

Egy múzeumi kiállítás margójára

A bölcs római császár, Marcus Aurelius mondotta: „Sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, hanem mindig csak a jelen.” Ennek szellemében készült a Szarvas 300 – Vajda 220 című iskolatörténeti kiállítás. Vagyis a jövőről egy szó sem esik, annál több a múltról, viszont a jelenben élő alkotók számára saját koruk megjelenítése okozta a legtöbb fejtörést.

Hogyan is nézzük meg a tárlatot? Egy volt és mai vajdás diáknak célszerű a saját időszakát megörökítő tablót és tárlót megkeresni, ott „nosztalgiázni” egy kicsit, majd fordulni a múlt, illetve a későbbi időszak felé. Aki nem volt az intézmény tanulója vagy szereti a kronologikus rendet, az kezdje az elejétől bátran!

Mit is láthatunk? A nagy tablókon intervallumokra bontva a gimnázium történetét 1802 és 2022 között. A kisebb tablókon és tárlókban az adott időszakból kiemelt személyeket, illetve értékes és/vagy érdekes tárgyi emlékeket.

Az ünnepélyes megnyitó 2023. február 10-én, Vajda Péter halála napjának évfordulóján volt. A köszöntőt Roszik Zoltán, a Tessedik Sámuel Múzeum igazgatója és Molnár Etele alpolgármester, a megnyitót Kitajkáné Szántai Mária iskolaigazgató mondta. Igét hirdetett és áldást adott Zahorecz Pál iskola- és parókus lelkész.

A rövid ünnepségen közreműködött fuvolajátékával Molnár Tamara 12. A, illetve műsorvezetőként és versmondóként Juhász Gergő 11. C osztályos tanuló.

Az alkalom felemelő pillanata volt, amikor 104 éves öregdiákunk, Papp László fogalmazta meg, hogy mit is jelent számára az Alma Mater. Ezt követően a 90 megjelent kedves vendégünk megtekintette a tablókat és tárlókat, emlékezett a régi időkre, beszélgetett a megelevenedett múltról.

A kiállítás megtekinthető 2023. május 19-ig, mely arról nevezetes, hogy 1802-ben ezen a napon mondták ki az intézmény megalapítását.

A készítők – Murányi Viktória és Pécsváradi Antal – köszönetet mondanak a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumnak, a Tessedik Sámuel Múzeumnak, a GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Fazekas Nyomdának, öregdiákjainknak, magánszemélyeknek a kiállítás támogatásáért.

Az iskola és minden a kiállítás iránt érdeklődő vajdás pedig köszönettel tartozik Murányi Viktória tanárnőnek és Pécsváradi Antal tanár úrnak a kiállítás megvalósításáért. E tárlat ötletgazdája és a kiállítási anyag összegyűjtője Pécsváradi Antal, aki egykor az intézmény igazgatója is volt. Majd negyven éve kötelezte el magát a Vajda mellett. A gimnázium nevének öregbítője volt mindig is, de e kiállítás megszervezése elévülhetetlen érdem. Ebben a munkában a történeti anyag Murányi Viktória révén nyert formát. Bátran mondhatjuk, hogy a térrel és a feltételekkel jól gazdálkodva attraktív kiállítást álmodott meg.

Bízunk benne, hogy a vajdás emlékek felidézésével sokaknak szerzünk majd örömet az elkövetkezendő hetekben-hónapokban.

 

Molnár Béla

öregdiák, tanár

 • VPEG01
 • VPEG02
 • VPEG03
 • VPEG04
 • VPEG05
 • VPEG06
 • VPEG07
 • VPEG08
 • VPEG09
 • VPEG10
 • VPEG11
 • VPEG12
 • VPEG13
 • VPEG14
 • VPEG15
 • VPEG16
 • VPEG17
 • VPEG18
 • VPEG19
 • VPEG20
 • VPEG21
 • VPEG22
 • VPEG23
 • VPEG24
 • VPEG25
 • VPEG26
 • VPEG27
 • VPEG28
 • VPEG29
 • VPEG30
 • VPEG31
 • VPEG32
 • VPEG33

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen