Elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. (Zsolt 78,4)

Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. (Mt 5,15)

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium dévai útjaNemzeti Összetartozás Napja alkalmából

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 1999 óta rendszeresen látogat Dévára, szoros, jól működő testvériskolai kapcsolatot tart fenn a Téglás Gábor Elméleti Líceummal és a Szent Ferenc Alapítvány intézményeivel. A világjárvány miatt 2020-ban és 2022-ben nem indulhattunk útnak, így az a hagyományunk, hogy a 9. évfolyam diákjai a dévai testvériskolába szervezik első kirándulásukat, az utóbbi két évben nem valósulhatott meg. Az idén ballagó 12. évfolyam járt utoljára Déván, az alsóbb évesek azóta várták, hogy lehetőségük legyen a látogatásra.


A járványhelyzet enyhülésével, a védelmi intézkedések megszűnésének hírére kezdtük a június 4-ei Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meghirdetett diákutaztatási program szervezését, mely Pécsváradiné Tóth Anikó osztályának (11. A) az utazását tette lehetővé.

2022. június 10-én 7 órakor indultunk el Szarvasról Nagyszalontára. Bár a határon egy órát kellett várakoznunk, jó kedvvel érkeztünk a Csonka-toronyhoz, ahol az Arany János életét bemutató kiállítás 2018-ban teljesen átalakult. Bagosi Hajnal múzeumi munkatárs vezetésével diákjaink Arany János személyes tárgyai és bútorai között, interaktív módon ismerkedhettek meg a költő életével. A nagyszalontai látogatást Arany János szobránál fejeztük be, így ennek az osztálynak is elkészült a csoportképe a nagy költő szobránál.
Nagyszalontáról Tenke irányában haladtunk tovább egy rossz minőségű mellékútvonalon következő programunk helyszínére. Kiskoh mellett található a Medve-barlang, melyet 1975-ben, tulajdonképpen véletlenül fedeztek fel (a márványbányászat robbantásai miatt szakadt be egy kis darabon a barlang mennyezete). A gyönyörű cseppkőbarlang nem csak a különleges formájú, színű cseppköveiről, hanem a barlangban található medvecsontvázakról is híres. Sok diák számára ez volt az első barlangi élmény. A nemrég felújított belényesi úton utaztunk tovább Déváig, ahol a vár parkolójába vezető utcára kanyarodtunk buszunkkal. Furcsa látvány volt az üres parkoló. A sikló és a vár felújítása miatt csak gyalog lehet felmenni a várba. A város panorámája a várból a legszebb, a szép időben sok fotó született.
Dévai szállásunk minden utazásunk alkalmával a testvériskolánkban van. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban nagy szeretettel fogadnak minket. Szobáink elfoglalása után megvacsoráztunk, majd az iskola melletti műfüves pályán levezetésképpen még fociztak a fiúk.
A második nap kirándulásának célja az volt, hogy minél színesebben ismerjék meg diákjaink Hunyad megye értékeit. Első állomásunk Sarmizegetusa ókori romvárosa volt, mely Erdély régmúltjának színhelye. A múzeum termeiben megelevenednek a 25-30 000 fős ókori város mindennapjai, a múzeumi tárlók megtekintése után a megmaradt falmaradványok között több hektárnyi területen lehet sétálni.
Várhelyről a Déli-Kárpátok felé folytattuk utunkat. Bár a Retyezát vonulatát a felhők teljesen eltakarták, így a történelmi Magyarország határát nem láthattuk, Kolc várához sikerült felmennünk, ahonnan még így is lenyűgöző panoráma tárult elénk. A buszhoz visszatérve megebédeltünk, és egy nyári záporban indultunk tovább Vajdahunyadra.
A várkastélyhoz érve az eső szerencsére már csak szemerkélt, Erdély egyik legkedveltebb turista célpontját zavartalanul nézhettük meg. A Hunyadi-család történetének rövid ismertetése után bejártuk a palota minden látogatható részét: a kőtár emlékei híven tükrözték az évszázadok alatt történt átépítéseket, a fegyvertörténeti rész tartalmazott nem korszakba illő tárgyakat is, és a várkastélyban a román néprajzi emlékekkel feltöltött szobák is furcsa látványt nyújtottak, de a lovagterem impozáns volt, a vártoronyból pedig letekinthettünk a városra.
Dévára visszaérve az elvonult felhőszakadás nyomai fogadott minket. Megvacsoráztunk, majd szobáinkban még beszélgettünk, kártyáztunk.
A harmadik napon reggeli után elköszöntünk vendéglátóinktól. A hazafelé vezető úton rövid pihenőt tettünk Marosillyén, Bethlen Gábor szülőhelyén. A diákok Pécsváradi tanár úr előadásából ismerhették meg Erdély „aranykorát” és a Szent Ferenc Alapítvány gyermek és történelmi emlékhely mentő munkáját.
100 km utazás után jólesett megállni Máriaradnán. Az ismert búcsújáró hely megismerése után utolsó állomásunk Aradon volt, ahol megálltunk a Vesztőhelynél, hogy emlékezzünk az 1948-49-es szabadságharc áldozataira, illetve iskolánk alapító lelkészének fiára, ifjabb Boczkó Dániel kormánybiztosra, az aradi csata egyik hősére. Aradról a legrövidebb úton, Battonyánál léptük át a határt. Visszaállítottuk óráinkat, kora délután értünk haza.
A háromnapos utazás sok szép, tartalmas, elgondolkodtató élménnyel gazdagította diákjainkat. Szarvasról, a történelmi Magyarország közepéről minden alkalommal jó érzés a szórvány magyarság körében lenni. A pandémia miatt lehet, hogy kimaradt két ét, de dévai barátainkkal olyan volt újra találkozni, mintha csak nemrég váltunk volna el. Terveink szerint ősszel újra találkozunk majd.
Köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását!

Kituljak Eszter, szervező tanár

 

 • 001
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen