Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! (Zsolt 16,1b)

És ne vígy minket kísértésbe... (Mt 6,13)

Emlékezés a Vajdában

 

A gimnázium alapításának 220. évfordulóját ünnepeli, melynek keretében már több program megvalósult. Május 5-én egykori diákjára, Mendöl Tiborra (Nagyszénás 1905. május 5. – Budapest 1966. augusztus 21.) emlékezett az iskola. A neves földrajztudósról Dr. Győri Róbert, az ELTE egyetemi docense tartott előadást, külön kiemelve az idén fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Magyar Földrajzi Társaság vezetésében betöltött szerepét.

Az előadás után az iskola udvarán folytatódott az emlékezés.

 

„Aki tehetségét idegen földekre pazarlá,

Méltóságra mehet, nyerhet aranyt, hireket.

Oh de muló fény az, minden balesetben eloszlik,

Mély gyökeret nem hajt, véle enyész neve is.

A haza oltárán örökön ragyog a nemes élet,

Mely szentelve magát, néki javára hevült;

És ha magas bért nem lelsz is mindjárt, ha korodnak

Irígylő nyelvén érdemed alkonyodik,

Hátra ne lépj, inkább kettőztesd minden erődet,

S egy buzgóbb maradék áldja hideg porodat.”

Borbély Máté 11. C osztályos diák Kisfaludy Károly A hazafi című versével köszöntötte A Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Földrajzi Társaság Körös-vidéki Osztálya, illetve a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium közös rendezvényén megjelenteket.

Elsőként emlékeztünk a Királyi Magyar Természettudományi Társulat megalapításának 180. évfordulójáról. Az emléktábla ötletét Dr. Demeter László vetette fel, a domborműveket Túri Kovács Tibor, az emléktáblát Csőke Péter kőfaragó mester készítette, anyagilag támogatta Bődi János, Rohony Miklós és Takács Miklós. A leleplezést és koszorúzást Kitajkáné Szántai Mária igazgató asszony, Dr. Demeter László és Dr. Tirják László, az idén 25 éves Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója vállalta.

Kik láthatók az emléktáblán? Habsburg István főherceg - patrónus, akiről Vörösmarty Mihály István nádornak szóló epigrammájában így szólt:

„Itt születél, fia vagy minden csepp vérrel e honnak,

Minden csepp vérünk, így rokonulva tiéd.

El ne feledd, a jogtalanok sorsára tekintvén,

Hogy ten véreidet nyomja az ősi iga.”

Illetve Vajda Péter első titkár, akinek szellemiségét Petőfi Sándor így idézte meg Vajda Péter halálára című versében:

„(…) Az én könyűim hadd omoljanak

A függetlenség bajnok férfiáért,

Ki e hajlongó, görnyedő időkben

Meg nem tanúla térdet hajtani,

Ki sokkal inkább hajtá le fejét a

Szabad szegénység kőszikláira,

Semmint a függés bársony pamlagára. (…)”

Ezután Zahorecz Pál lelkész úr, iskolalelkészünk megáldotta az emléktáblát.

Megemlékeztünk iskolánk egykori kiváló diákjáról, a nagyszerű tudósról, Mendöl Tiborról is, akinek pályáját Dr. Timár Judit kandidátus asszony, a Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály tudományos főmunkatársa méltatta. A Mendöl-szobrot a kandidátus asszony, Dr. Győri Róbert docens úr és Kituljak Eszter tanárnő koszorúzta meg.

A műsorvezető gr. Széchenyi István szavaival köszönte meg a rendezvényen való megjelenést: „Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni s szeplőtelen minemüségében kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit, (…) s ha csak mint hangya illy megdicsőitéshez egy paránynyal is járulhatni, van-e ennél emberek közt, (…) édesb osztályrész?”

Ezt követően Igazgató Asszony megköszönte a domborművekkel díszített emléktáblát, a Mendöl Tiborral kapcsolatos megemlékezést, majd baráti beszélgetésre invitálta a megjelenteket.

 

Kituljak Eszter, Pécsváradi Antal

 

 • VPG_3482
 • VPG_3484
 • VPG_3485
 • VPG_3487
 • VPG_3490
 • VPG_3492
 • VPG_3493
 • VPG_3495
 • VPG_3497
 • VPG_3498
 • VPG_3499
 • VPG_3500
 • VPG_3501
 • VPG_3503
 • VPG_3505
 • VPG_3506
 • VPG_3507
 • VPG_3508
 • VPG_3509
 • VPG_3510
 • VPG_3511
 • VPG_3512
 • VPG_3515
 • VPG_3517
 • VPG_3518
 • VPG_3519
 • VPG_3520
 • VPG_3521
 • VPG_3524
 • VPG_3525
 • VPG_3530
 • VPG_3532
 • VPG_3533
 • VPG_3535
 • VPG_3536
 • VPG_3537
 • VPG_3538
 • VPG_3539
 • VPG_3540
 • VPG_3541
 • VPG_3543
 • VPG_3546
 • VPG_3548
 • VPG_3552
 • VPG_3553
 • VPG_3555
 • VPG_3556
 • VPG_3557
 • VPG_3559
 • VPG_3562

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen