Az idei évben június 19-én rendeztük meg a szokásos nyári csendesnapot a gimnáziumunkban.

Az érettségik miatt a templom adta a helyszínt, és ezt követően Szarvas városa. A nyitó áhítatot Zahorecz Pál iskolalelkész kezdte Pál apostol a Galatákhoz írott levelének 3. fejezetének 26-29. versével: „26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.  27Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.  28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.  29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Iskolalelkészünk elmondta a választott igén keresztül, hogy minden diák különböző. Mindenkinek más az ízlése és másképpen öltözködik. Nincs két egyforma tanuló, se külsőleg, se belsőleg. Ezt követően kimozdította a tanulókat a komfortzónájukból, amikor azt kérte: mindenki fogja meg a mellette ülő kezét. Mennyire nehéz az osztálytárs vagy szaktanár kezébe helyezni a kezünket! Ezzel példázta azt, hogy habár sokszínűek vagyunk, mindannyian helyezzük bátran Isten kezébe a kezünket, életünket. Ő úgy fogad el mindannyiunkat, ahogy vagyunk, és Krisztust azért küldte a világba, hogy ezt bizonyítékként megmutassa. Így vagyunk közösen vajdások és keresztyének Krisztusban és az Ő szeretetében.

Az áhítat után következett a szokásos kreatív játék. Itt az osztályok csoportokba rendeződtek, és minden csoport kapott egy fekete ceruzát. A feladat egyszerű volt: addig kellett a városban a ceruzát különböző tárgyakra cserélgetni, míg a legnagyobb értékű dolgot sikerült megtalálni és elhozni vissza a templomba.

A nyertes idén a 10.A osztály volt, akik a ceruzától egy élő hörcsögig jutottak kalandos úton. Sok egészséget kívánunk mind a hörcsögnek, mind a befogadó gazdájának. Rengeteg kreatív megoldás született ezen kívül is, és úgy éreztük, a diákok is élvezték a játékot.

Különdíjban részesült dr. Valastyán Balázs tanár úr, akit a 10. C csapata választott a legdrágább értékűnek.

Bízunk benne, hogy máskor is ekkora sikernek örvend majd ez a játék és a csendesnap.