Szarvas Város Önkormányzata

Alsós tanítók az Öveges laborban

Az Öveges laborban már nagyon sok rendezvényt tartottunk. Igyekeztünk minél szélesebb körben megismertetni a laborban folyó munkát, és az általa nyújtott lehetőségeket.

Hétfőn délután a város és a környék tanítóit hívtuk egy módszertani  foglalkozásra. A téma a természettudományos oktatás megalapozása, az érdeklődés felkeltése a természetismeret iránt alsó tagozaton. Természetesen a megjelent, tapasztalt kollégák erről igen sokat tudnak, és biztos, hogy az adott korosztályt tekintve mi tanulhatunk tőlük.

Bővebben...

Természetismeret szakkör III

Az 5-6. osztályosok számára meghirdetett foglalkozás célja a fénnyel kapcsolatos, a természetben előforduló érdekességek megfigyelése, s ezek egyszerű magyarázatának megismerése volt.

Az egyenes vonalú terjedésének vizsgálata árnyékjelenségekkel.

Bővebben...

Természetismeret szakkör II

A szakkör keretein belül 5. és 6. osztályos tanulók látogattak el a laboratóriumba, ahol kémia, fizika és biológia tantárgyak köré csoportosítottuk a foglalkozásokat.

A természetben előforduló indikátorokkal ismerkedtek meg a tanulók.

Bővebben...

Fizikaszerda

Tavaly nagy sikert aratott a természettudományos hét keretében megrendezett fizika kísérlet bemutató. Már akkor elhatároztuk, hogy mindenképpen hagyományt teremtünk ebből a programból. Az idei tanévben a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Öveges laborjában már két hasonló délutánt szerveztünk a kémia és a biológia tantárgyak népszerűsítésére.

Bővebben...

Második Öveges műhelykonferencia

 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban” projekt keretein belül 2015. 04. 22-én megtartottuk a második műhelykonfereciánkat.

A rendezvényt Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő nyitotta meg. Köszöntötte a vendégeket, majd a laborban végzett tevékenységet a  „Kötelező? Nem kötelező!” cím köré rendezve foglalta össze.

A megnyitót két kitűnő előadás követette.

Bővebben...

Fény éve II

A fizika tantárgy népszerűsítésére, a tanulók komolyabb elméleti és gyakorlati felkészülésre való inspirálására 2015. április 23-án fizika versenyt rendeztünk, melyet Kunos András, iskolánk volt fizika tanáráról neveztünk el. A versenyre bármely 11-12. évfolyamos tanuló jelentkezhetett.

A téma a fényt volt, amely magába foglalta a geometriai- és hullámoptikai részeket is.

Nagy örömünkre egészen nagy számban jelentkeztek tanulók a versenyre. Az új eszközökkel való kísérletezés lehetősége, és a megnyerhető jutalmak felkeltették a gyerekek érdeklődését a verseny iránt.

Bővebben...

Nyitott labor II

2015. április 21-én Szarvason került sor az evangélikus oktatási intézmények vezetőinek regionális konferenciájára. Az eseményt a Benka Gyula Angol Két Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskola és Óvoda és a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium közösen szervezte. A rendezvényen több mint tíz városból közel negyven iskola és óvodavezető vett részt.

A vendégeket a gimnázium épületében fogadtuk, ahol lehetőség nyílt a felújított épület körbejárására a gimnáziumi kollégák vezetésével. A megnyitón Varga Márta osztályvezető asszony és Babák Mihály polgármester úr köszöntötte a résztvevőket.

Bővebben...

Természetismeret szakkör

A szakkör keretein belül 5. és 6. osztályos tanulók látogattak el a laboratóriumba, ahol kémia, fizika és biológia tantárgyak köré csoportosítottuk a foglalkozásokat.

A diákok megismerkedtek a sztereomikroszkóp részeivel és használatával. Betekintést nyertek a rendszertan alapjaiba és az ízeltlábúak törzsének változatosságába. Megnézték mikroszkóp és beágyazások segítségével az egyes osztályok jellemző tulajdonságait.

Bővebben...

Fény éve

Április 15-én délután a fizikáé volt a főszerep. A délutáni kísérlet bemutatóra általános iskolás diákokat hívtunk, és vártunk, akik még ezután ismerkednek majd a tantárggyal. Zsúfolásig telt a labor érdeklődő kisdiákokkal a Benka, a Szlovák és a Gyakorló Általános iskolából. A délutánt a kísérleteken túl az is érdekessé tette, hogy azokat nem a tanárok, hanem iskolánk 11. és 12. osztályos tanulói mutatták be. Ők valamennyien kiemelten érdeklődtek a fizika iránt, hiszen továbbtanulási terveikben fontos szerepet játszott, többen fizika érettségire is készültek.

Bővebben...

Nem lehet elég korán kezdeni!

A Benka Gyula Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola egyik negyedik osztálya látogatott el hozzánk 16 tanulóval.

Az alsó tagozatos diákok egyszerű fizikai és kémiai kísérleteket láthattak, és saját maguk is elvégezhették azokat. A kísérletek kapcsolódtak a természetismeret órán tanult egyszerű fogalmakhoz és ismeretekhez. Ilyenek voltak például: halmazállapot változások, a víz forráspontjának és fagyáspontjának  vizsgálata, fagyáspont változása sózás hatására – utak sózásának környezetvédelmi problémáinak megbeszélése. Mi miben oldódik – lávalámpa készítése.

Bővebben...