Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. (Zsolt 30,4)

Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Testvériskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen