Így szól az Úr…: Mikor fogsz már végre megalázkodni előttem? (2Móz 10,3a)

Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. (Jak 4,7)

Sírgondozás

 

Tanársírok gondozása:

 

Iskolánkban már hagyománnyá vált elhunyt tanáraink sírjának gondozása az Ó-temetőben. Minden osztály októberben rendbe teszi a rá bízott sírokat, virágot visz a sírokra, halottak napján gyertyát gyújt.

A végzős diákok tavasszal a ballagás előtt fáklyás felvonulást szerveznek iskolánk névadójának, Vajda Péternek a  sírjához, ahol rövid megemlékezéssel mondanak búcsút az iskolától.

 

Az osztályokra bízott sírok:

 

9.A

Bencsik Péter

Fertig Lajos

9.B

Dr. Lengyel Albertné

Krón Ferenc

9.C

Németh Judit

Martinus Hamaliar

   

Gasztonyi József

10.A

Kituljak Eszter

Nemes Söjtöri Károly

10.B

Pécsváradi Antal

Udvardy Sándor

 

 

Plenczner Lajos

10.C

Molnárné Tóth Katalin

Dr. Nemes Béla

 

 

Neumann Jenő

11.A

Bakos Arany

Kicska Dániel

11.B

Borzovánné Burai Julianna

Koren István

11.C

Janurik Viktória

Vajda Péter

 

 

Dr. Nádor Jenő

12.A

Hortobágyiné Csizmadia Edina

Raskó Kálmán

 

 

Mocskonyi József

12.B

Dr. Laukóné Adamik Edit

Lányi Gusztáv

12.C

Molnár Béla

Szemian Dániel

 

 

id. Oláh Miklós

 

 

Oláh Miklós

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen