Örök szövetséget kötök veletek… (Ézs 55,3c)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte… (Zsid 13,20–21)

Sírgondozás

 

Tanársírok gondozása:

 

Iskolánkban már hagyománnyá vált elhunyt tanáraink sírjának gondozása az Ó-temetőben. Minden osztály októberben rendbe teszi a rá bízott sírokat, virágot visz a sírokra, halottak napján gyertyát gyújt.

A végzős diákok tavasszal a ballagás előtt fáklyás felvonulást szerveznek iskolánk névadójának, Vajda Péternek a  sírjához, ahol rövid megemlékezéssel mondanak búcsút az iskolától.

 

Az osztályokra bízott sírok:

 

9.A

Kéri Bernadett

Kicska Dániel

9.B

Fonád Zoltán

Koren István

9.C

Bánfi Andrásné

Vajda Péter

 

 

Dr. Nádor Jenő

10.A

Pécsváradiné Tóth Anikó

Raskó Kálmán

   

Mocskonyi József

10.B

Dr. Laukóné Adamik Edit

Lányi Gusztáv

10.C

Horváth Edit

Szemian Dániel

   

id. Oláh Miklós

   

Oláh Miklós

11.A

Bencsik Péter

Fertig Lajos

11.B

Dr. Lengyel Albertné

Krón Ferenc

11.C

Németh Judit

Martinus Hamaliar

   

Gasztonyi József

12.A

Kituljak Eszter

Nemes Söjtöri Károly

12.B

Pécsváradi Antal

Udvardy Sándor

 

 

Plenczner Lajos

12.C

Molnárné Tóth Katalin

Dr. Nemes Béla

 

 

Neumann Jenő

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen