Örök szövetséget kötök veletek… (Ézs 55,3c)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte… (Zsid 13,20–21)

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntő

A 2017/18. tanévben is a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjének megrendezésével zártuk le a mára már hagyománnyá vált Reál hetet a Vajdában.

Az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézményünk fontos küldetésének érzi tanulói környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének formálását, kialakítását.

Ezt a célt szolgálja a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány által szervezett környezetvédelmi verseny, vagy az Aquarius67 alapítvány által koordinált "Tegyünk közösen Szarvas fenntartható szépségéért és tisztaságáért" projektbe való bekapcsolódásunk is.

Bővebben ...

Tavaszra készülünk

Iskolánk örömmel kapcsolódott be az Aquarius67 alapítvány által koordinált "Tegyünk közösen Szarvas fenntartható szépségéért és tisztaságáért" projektbe.

A pályázati program célja a környezetvédelem, a hulladékok hasznosítása, és a helyi élelmiszerek népszerűsítése. A megvalósítást az adventi időszakban kezdtük: ajándéktárgyakat készítettünk használt kávékapszulákból, és a szarvasi mézet népszerűsítettük. Mindezekkel igyekszünk hozzájárulni diákjaink szemléletformálásához a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. A megvalósítást a Földművelésügyi Minisztérium támogatja.

Bővebben ...

Hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat?

Tegyünk közösen Szarvas fenntartható szépségéért és tisztaságáért! Az Aquarius67 Alapítvány ezzel a címmel nyújtott be pályázatot a Földművelésügyi Minisztériumhoz, melynek célja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás. Iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium örömmel csatlakozott a programhoz, mivel örökös ökoiskolaként mi magunk is fontosnak tartjuk ezt a célt. Korábban is szerveztünk már rendezvényeket a témában, például a városban bevezetett szelektív hulladékgyűjtés kapcsán szakértő által tartott előadással hívtuk fel a tanulók figyelmét annak fontosságára.

Hagyományos adventi programjainkat az idén igyekeztünk a téma köré csoportosítani, és a címben feltett kérdésre is keresni a választ.

Bővebben ...

Adventi kézműveskedés

Az adventi időszak mindig sok programot kínál a gimnázium tanulóinak. Már hagyománynak számít, hogy Bakos Arany tanárnő kézműveskedni hívja a vállalkozó kedvű tanulókat, kollégákat. Minden évben újabb és újabb ötletek alapján készülnek az ajándékok.

 A múlt héten a fizikai szaktanterem nem kísérletező gyerekekkel telt meg, hanem szorgos diákokkal, tanárokkal, akik szünetben, lyukas órában, tanítás után itt szorgoskodtak. Az idei ajándéktárgyak  az újrahasznosítás jegyében készültek. Kávé kapszulákat gyűjtöttünk és ebből csodaszép angyalkák készültek. Senki sem gondolta volna, hogy az értéktelennek számító kapszulákból ilyen csodaszép angyalkákat lehet varázsolni. De nemcsak angyalkák, hanem karácsonyi manók is testet öltöttek a színes kapszulákból.

Bővebben ...

Ásványok nyomában Erdélyben

A Digitális ásványtár - Természettudományos értékmentés a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban (NTP-MTTD-16-0030) pályázat munkájában aktívan részt vevő diákok számára szerveztünk kirándulást 2017. május 17-19. között. Szállásunkat és étkezésünket dévai testvériskolánk, a Téglás Gábor Elméleti Líceum biztosította. A program megszervezésében segítségemre volt Balogh-Botár Csaba, igazgatóhelyettes, aki földrajz szakos tanárként jól ismeri Hunyad-megye bányászatát, vizsgálta a környék meddőhányóit.

Május 17-én, kora reggel izgatottan gyülekeztünk a gimnázium parkolójában. A legrövidebb úton, a Fehér-Körös völgyében haladtunk Brad irányába. Bradon az Ásvány Múzeumot néztük meg. A felújított múzeumban, több teremben, ásványtani rendszer szerint helyezték el a világ és Erdély ásványait. A kiállítás természetesen a környékre jellemző aranybányászatra is kitér, több gyönyörű példányt csodálhatnak meg a látogatók. Bradról Dévára mentünk. Rövid pihenő után a közeli Hondol település melletti meddőhányókat kerestük fel. Az egykori bányászat nyomai még felismerhetőek, a mai bányászati területeket pedig fokozottan védik, természetesen engedély nélkül nem lehet belépni területükre. Visszatérve szállásunkra megvacsoráztunk. Az esti pihenőidőben néhányan átnézték és válogatták az itthon készített fényképeket. Megtörtént az eddigi hétszáz felvétel legjobbjainak kiválogatása és felismerhető fájl névvel való átnevezése.

Bővebben ...

Reál Hét a Vajdában

2017. február 13-18. között a tanórák mellet sok érdekes programból válogathattak a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai. A reáltárgyak fontosságát általában senki sem kérdőjelezi meg, de sokan túl nehéznek ítélik meg tanulásukat. Reméljük, hogy a hét programjai a megszokottaktól eltérő módon segítették tanulóinkat új ismeretek megszerzésében.

A hetet egykori diákjaink nyitották meg: Molnár Gábor mérnök informatikus, a Google munkatársa, az informatika iránt érdeklődő tanulóknak tartott előadást, az egészségügyi pályákra készülő diákjaink pedig kötetlen beszélgetést folytathattak a már orvosi egyetemen tanuló egykori diákjainkkal.

Kedden az Öveges laborban folyt a munka. Délelőtt a Szlovák Általános Iskola 7. osztályos diákjai kísérletezhettek, délután a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 2. osztályosai voltak a vendégek. A nap végén nyitott szakkör várta az ásványok rendezésére kíváncsi érdeklődőket.

Bővebben ...

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

A Reál-hét keretén belül az idén is részt vettünk az iskolánkban megrendezett Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi fordulóján.

Immár 15. éve rendezi meg iskolánk a verseny területi döntőjét öt különböző korcsoportban (általános iskolák 3-4. oszt. 5-6. oszt. 7-8.oszt. továbbá a középiskola 9-10. és 11-12.oszt. )

2017.02. 18-án az országhatáron belül további 16, határainkon kívül pedig 3 helyszínen zajlottak velünk egy időben a versenyek, melyre három fős csapatok jelentkezhettek.

Bővebben ...

A természettudományok nyomában a vajdások

A Reál hét egyik eseményeként keltünk útra, hogy Debrecenben e tudományoknak szenteljük egy napot. A program a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetében kezdődött, ahol Dr. Teperics Károly kalauzolt bennünket. Az intézet bemutatását követően egy speciális kísérleten vettünk részt az úgynevezett folyóvizes laborban. A kísérlet lényege, hogy egy erre kialakított helyszínen, (egyfajta medencében) a homokban figyelemmel követhetjük a lefolyó víz eróziós munkáját. Aki esetleg a tanulmányai alatt nem értette volna meg az összefüggéseket, annak is világossá vált hogyan alakítják a folyók a felszínt, hogyan jönnek létre a folyóteraszok, vagy a szurdok.

Bővebben ...

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap szarvasi rendezvénysorozatához illeszkedve a Városi Könyvtár idén is megtartotta város középiskolás tanulói körében az EU-hoz kapcsolódó programját.

2016. szeptember 22-én a diákok számára „mini workshop”-ot rendeztek a „Fenntartható és környezetbarát közlekedés Európában” címmel.

Iskolánkban komoly hagyománya van a környezettudatos nevelésnek, 2004-ben elnyertük az ÖKO-iskola, később az örökös ÖKO-iskola címet is, ezért szinte természetes, hogy a Vajdás diákok 2 csoporttal is képviselték az intézményt.

Bővebben ...

Reál hét a Vajdában

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2016. február 13-19. között került harmadik alkalommal került megrendezésre a Reál hét. A tematikus hét minden napján a természettudományok népszerűsítése került a középpontba iskolánkban, s a tanórai kereteken túli információkhoz juttatta a diákokat. 

2016. február 13-án, szombaton került sor a Curie Környezetvédelmi Verseny területi fordulójára. A versenyző csapatoknak háromfordulós „selejtezőn” kellett részt venni, a legtöbb pontot elérők a területi döntőben újra összemérhették tudásukat.

A döntő reggel 9 órakor kezdődött a megnyitóval, ahol Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő, Hodálik Pál Szarvas város Alpolgármestere és Borzovánné Burai Julianna szervezőtanár köszöntötte és biztatta a részvevőket.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen