Örök szövetséget kötök veletek… (Ézs 55,3c)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte… (Zsid 13,20–21)

Az elsőn már túl vagyunk

Nagy izgalommal készült az érettségi első napjára ebben a rendkívüli helyzetben tanár és diák egyaránt. Nagy kihívás ez mindannyiunk számára. Nekünk, tanároknak az iskola előkészítése a szigorú feltételek betartása mellett, a diákjainknak pedig felkészülni a vizsgákra ebben a bizonytalan helyzetben.

Azt hiszem, jól vizsgáztunk. A múlt hét folyamán az iskola minden zegzugát fertőtlenítettük, kikészítettük a maszkokat, kézfertőtlenítőket, kiértesítettük a tanulókat kinek melyik terembe kell mennie. Minden zökkenőmentesen ment.

Az iskola is ünnepi díszbe öltözött, így próbáltuk a diákokkal éreztetni a mai nap fontosságát.

Bővebben ...

Befejeződött az érettségi időszak!

2018. május 7-én kezdődtek és június 27-én fejeződtek be az érettségi vizsgák a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Elmondhatjuk, egy újabb sikeres évet zártunk.

A sikeres írásbeli vizsgák után ebben az évben 52 végzős diák, 55 alsóbb évfolyamos és 2 vendégtanuló kapott érettségi bizonyítványt, illetve az alsóbb évesek tanúsítványt.

Az érettségiző tanulók közül többen választották az emelt szintű érettségit, ami a felvételikhez szükségeltetik, vagy így szerettek volna többletpontot vagy sikeres nyelvvizsgát szerezni. Mi sem bizonyítja jobban tanulóink felkészültségét, mint az a tény, hogy az 52 tanulóból 8 kitűnő és 8 jeles bizonyítványt osztottunk ki. A kitűnő bizonyítványt kapott tanulók a vizsgabizottság általános dicséretében részesültek. A legszebb írásbeli illetve szóbeli feleletekért tantárgyi dicséretet kaptak a tanulók.

Bővebben ...

Osztályozó vizsgázók iskolánkban

Minden évben lehetőségük van a legszorgalmasabb diákjainknak idegen nyelvekből és informatikából osztályozó vizsgát tenniük. Teszik ezt azért, hogy az érettségi időszakban előrehozott érettségi vizsgát tehessenek azokból a tantárgyakból, amelyekből esetleg a későbbiekben emelt szintű érettségi vizsgát szeretnének tenni vagy hamarabb túl szeretnének lenni egy vagy több érettségi tárgyon. Pár év óta az előrehozott érettségi vizsgák csak idegen nyelvekre és informatikára korlátozódtak.

Iskolánkban január 30-án 59 tanuló élt azzal a lehetőséggel, hogy informatikából és idegen nyelvből/ angol, szlovák/ osztályozó vizsgát tesz. Közülük heten mindkét tárgyból vizsgáztak.

Informatikából 34 tizenegyedikes tanuló mérettette meg magát, 20 tanuló tett angol nyelvből osztályozó vizsgát. Nagytöbbségüknek már megvan a középfokú nyelvvizsgájuk is. Az osztályozó vizsga átlaga angolból: 4,93 lett.

Bővebben ...

Túl az utolsó vizsgán

2017. június 28-án a 12.A osztály szóbeli vizsgáival fejeződött be az idei érettségik sora iskolánkban.

Az osztály 20 tanulója mellett több korábban érettségizett tanítványunk is vizsgázott ebben a bizottságban. Minden tanuló sikeres érettségi vizsgát tett, közöttük ketten kitűnő és egy jeles bizonyítvány született.

Kitűnő érettségi bizonyítványt és általános dicséretet vehetett át Horváth Edit és Szekeres Tünde, jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet Mikó Ádám.

Emelt szintű vizsgázó biológia, kémia és testnevelés tantárgyakból volt, átlaguk 4,75.

Bővebben ...

A 12.B-sek is megértek..

2017. június 21-én kezdték meg a 12.B osztályosok a szóbeli érettségi vizsgákat. Először a testnevelés gyakorlati vizsgája folyt, majd a szóbeli vizsgák következtek.

A 12.B osztály 21 tanulója állt a vizsgabizottság elé. 11 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát matematika, angol, biológia, földrajz és kémia tantárgyakból.

 Előrehozott vizsgát 14 tanuló tett az alsóbb évfolyamokból angol, illetve informatika tantárgyakból. A törvényességet Maczik Mihály, a bizottság elnöke felügyelte.

A háromnapos vizsgán sok szép feleletet hallhattunk, amit az eredmények is igazolnak.

Bővebben ...

Megérett az első osztály

A szóbeli érettségi vizsgák sora az idén a 12.J-vel kezdődött a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. A májusban lezajlott írásbelik után június 19. és 21. között a szóbeli megmérettetések következtek.

A vizsgabizottságban 42 fő vizsgázott, a 21 fő végzős diák mellett 21 alsóbb éves is megmérette magát idegen nyelvből és informatikából.

A mindenki számára kötelező magyar, matematika és történelem mellett az idegen nyelvek területén nagy volt a változatosság, hiszen vizsgáztak angol, német, olasz, orosz és szlovák nyelvből is tanulók. A nyelvek iránti érdeklődést mutatja, hogy a 21 végzős 15 nyelvvizsgával hagyja el az iskolát. A választott vizsgatárgyak között szerepelt még az informatika, biológia, testnevelés, földrajz és a hittan.

Bővebben ...

Felsőfokú nyelvvizsgák tizedikben

Kasuba Kristóf és Lauday Marcell 10. B osztályos tanulók a tavaszi vizsgaidőszakban angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgát szereztek magas írásbeli és szóbeli százalékos eredménnyel. Kristóf a középfokú nyelvvizsga megszerzése után döntött úgy, hogy tovább dolgozik, és megcélozza a felsőfokú szintet. Marcell országos angol nyelvi versenyeken ért el kimagasló eredményeket. Így úgy döntött, hogy kihagyja a középfokú szintet és rögtön a felsőfokú nyelvvizsgát teszi le. Mindketten kemény munkával és sok gyakorlással sikeresen felkészültek erre a nehéz megmérettetésre.

Bővebben ...

Rekordszámú informatika érettségiző

Az elmúlt héten lezajlottak a kötelező tárgyak írásbeli vizsgái. Így megírták a magyar, matematika, történelem, angol és német dolgozatokat az érettségiző diákok.

Ezt követően azonban még két héten át folynak a választható tárgyak írásbeli vizsgái iskolánkban. Ezen a héten került sor a biológia mellett a nagy izgalommal várt informatika gyakorlati vizsgára is.

Május 18-án 46 diák ült a gépek mellé, hogy számot adjon informatikai jártasságáról. Nagy öröm ez számunkra, hiszen iskolánkban nagy hagyományokra tekint az informatikaoktatás. A gimnáziumi képzés során nagy figyelmet és időkeretet szánunk erre a tantárgyra.

A tantárgy népszerűségének több oka van. Sok felsőoktatási intézményben választható felvételi tárgy az informatika. Így nemcsak azok a diákok választják, akik informatika szakirányban tanulnak tovább, hanem azok is, akik valamilyen műszaki vagy egyéb természettudományi pályára készülnek.

Bővebben ...

Lezárultak az érettségi vizsgák

Az elmúlt napokban az utolsó osztály is sikeres érettségi vizsgát tett, ezzel lezárult a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a 2016-os vizsgaidőszak. A 12.A osztály 27 tanulója mellett hat alsóbb éves tanuló tett előrehozott vizsgát a bizottság előtt. Örömmel mondhatjuk, hogy valamennyien eredményesen szerepeltek.

Szép eredmények születtek, ugyanis három kitűnő és egy jeles bizonyítványt is kioszthattunk az eredményhirdetéskor. A kitűnő bizonyítványok közül kettőben ráadásul a kötelező öt tárgy helyett hat jeles szerepelt, mivel a továbbtanulásuk miatt a jelöltek biológiából és kémiából is emelt szintű vizsgát tettek.

Bővebben ...

Újabb osztály bizonyult érettnek

2016. június 15. és 17. között  zajlottak a 12.B osztály szóbeli érettségi vizsgái. A megnyitó után a testnevelés gyakorlati vizsgával kezdődött a program, majd a szóbeli feleletek következtek.

A vizsgabizottságban a 12.B osztály 29 tanulóján kívül több külső vizsgázó is számot adott tudásáról. Mindenki sikeresen zárta a megmérettetést. Egy kitűnő eredmény született, és további négy tanulónál is egyedül a matematika osztályzat nem volt jeles a bizonyítványban.

A kötelező vizsgatárgyakon túl a legtöbben informatikát és biológiát választottak. A legjobb átlaggal a német nyelvből vizsgázók szerepeltek, 4, 8. De az informatikát választók is szépen teljesítettek, amit az is bizonyít, hogy kilencen a jeles vizsgaeredmény mellett ECDL bizonyítványra is jogosultak lettek.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen