Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! (Zsolt 90,16)

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

A Duális Képzés menete

 

2012 szeptemberétől a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Járműmérnöki alapszakán duális rendszerben is megindult az oktatás: amennyiben erre az alapszakra nyer felvételt, akkor a hagyományos felsőoktatási képzési rendszertől eltérő, gyakorlatorientált, úgynevezett duális képzési formában is folytathatja tanulmányait.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen