Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. (Jób 2,10)

Jézus így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. (Lk 22,42)

Szegedi egyetemisták a Vajdában

2017. május 30-án iskolánkba látogatott két volt Vajdás diák. Csernik Dalma és Lovas Dániel a Szegedi Egyetem Kommunikációs Szakjának hallgatói. A 11-es évfolyam diákjai hallhatták előadásukat a Szegedi Egyetemről, az egyetemi életről és a Kommunikáció szak munkájáról. Dalma és Dani személyes élményeikkel gazdagították előadásukat. Kiemelték az egyetemnek azt a sajátosságát, hogy a szegedi cégek olyan ösztöndíjakkal segítik a jól tanuló diákokat, hogy a tandíj felét vagy teljes összegét kifizetik, így motiválva őket a tanulásra.

Ez nagy segítséget nyújthat a diákoknak, főleg olyan szakokon, ahol a hallgatók nagy része költségtérítéses képzésben tanulhat csak. Továbbá hangsúlyozták azt, hogy a kommunikációs szak itt Szegeden nagyon gyakorlat orientált, így kellő alapot ad a diploma utáni elhelyezkedésre.

 

  • vpeg001
  • vpeg002
  • vpeg003
  • vpeg004
  • vpeg005
  • vpeg006
  • vpeg007

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen