Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Szülői értekezlet (2020.09.15.)

A  kialakult  járványügyi  helyzet  miatt  levélben  tájékoztatjuk  a  Kedves  Szülőket  a  tanévvel kapcsolatos tudnivalókról.

A tanév helyi rendje

A  tanév  rendjét  az  emberi  erőforrások  miniszterének  27/2020.  (VIII.  11.)  EMMI  rendelete  a 2020/2021. tanév rendjéről határozza meg.

Ennek alapján:

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd).

Tanítási napok száma 178

Első félév vége: 2021. január 22. (péntek)

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 30. (péntek)

 

Tanítás nélküli munkanapok

 

 1. április 30. (péntek) – ballagás
 2. május 19. (szerda) – tantestületi kirándulás
 3. május 3. (hétfő) – érettségi
 4. május 4. (kedd) – érettségi
 5. május 5. (szerda) – érettségi
 6. június 11. (péntek) – diáknap
 7. június 15. (kedd) – pályaorientációs nap

 

Tanítási szünetek

 

 

Őszi szünet

Téli szünet

Tavaszi szünet

Szünet    előtti    utolsó tanítási nap

2020.       október      22. (csütörtök)

2020.   december   18. (péntek)

2021.       március      31. (szerda)

Szünet      utáni       első tanítási nap

2020.      november    2. (hétfő)

2021. január 4. (hétfő)

2021.          április          7. (szerda)

 

 

Ünnepek:

 

8.   2020. október 6. (kedd)

Aradi vértanúk emléknapja (11.A)

2020. október 23. (péntek)

Nemzeti ünnep (10.A)

2020. október 31. (szombat)

Reformáció napja

2020. november 1. (vasárnap)

Mindenszentek

 

 

2020. december 25-26. (péntek-szombat)

Karácsony

2021. január 1. (péntek)

Újév

2021. január 6. (szerda)

Vízkereszt

2021. február 25. (csütörtök)

Kommunista        diktatúrák     áldozatainak     emléknapja (11.B)

2021. március 15. (hétfő)

Nemzeti ünnep (10.B)

2021. április 4-5. (vasárnap-hétfő)

Húsvét

2021. április 16. (péntek)

Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C)

2021. május 1. (szombat)

Munka ünnepe

2021. május 23-24. (vasárnap-hétfő)

Pünkösd

2021. június 4. (péntek)

Nemzeti összetartozás napja (10.C)

 

Munkanap áthelyezések:

 1. december. 24. (csütörtök) pihenőnap

Helyette: 2020. december 12. (szombat) munkanap – csütörtöki órarend

 

Szülői értekezletek, fogadóórák

 

 1. szülői és SZMK alakuló: 2020. szeptember 15. (K)
 2. Fogadó óra: november 9. (H)
 3. Pályaválasztási szülői január 6. (Sz) (12. évf.):
 4. szülői: 2021. január. 11. (H) + fogadó óra
 5. szülői: 2021. április. 12. (H) + fogadóóra

 

 

Fogadóórák

Munkatervben tervezett időpontok:

 

Kitajkáné Szántai Mária

igazgató

kedd

14-16 óráig

Mészáros Tünde

igazgatóhelyettes

szerda

14-16 óráig

Hortobágyiné             Csizmadia Edina

igazgatóhelyettes

csütörtök

14-16 óráig

Zahorecz Pál

iskolalelkész

kedd

7.-8.óra

Bánfi Andrásné

ifjúságvédelmi felelős

csütörtök

3.óra

Kondacs Andrea

családsegítő       szociális munkás

kedd

13-15

Dr. Kalydy Antónia

iskolaorvos

csütörtök (alkalmanként)

 

Nyemcsok Emese

ifjúsági védőnő

csütörtök

 

 

 

 

A Munkatervvel kapcsolatos részletes információinkat a honlapunkon olvashatják.

 

 

1.            A járványügyi helyzetre való  tekintettel kérjük  Önöket, hogy mindenképpen  tartsák és tartassák be azokat az intézkedéseket, amelyeket az oktatással kapcsolatban az iskola elrendelt. A honlapunkon olvasható az intézkedési tervünk.

 

 • Az iskola teljes fertőtlenítése megtörtént a nyár folyamán, folyamatosan takarítjuk, fertőtlenítjük a teljes épületet.

 

 • Az épület több pontjára szereltünk fel szenzoros fertőtlenítőt, ahol a tanulók rendszeresen fertőtleníthetik a kezüket.

 

 • Az épületben egyelőre az arcmaszk használata csak javasolt, de nem kötelező, mindenki maga dönti el, él-e a lehetőséggel. Kérjük a tanulókat, hogy mindenkinél legyen maszk, mert bizonyos alkalmakon /pl. templomban/ a maszk használata kötelező.

 

 • Szenzoros kézfertőtlenítőket szerelünk fel az informatika termek bejáratához, hogy a tanulóknak legyen lehetősége a terembe való belépés előtt és után kezet fertőtleníteni.

 

 • A tornaterem bejáratához is mobil kézfertőtlenítőt állítunk, így belépéskor lesz lehetősége mindenkinek a fertőtlenítésre. A használt tornaszereket minden óra után a tanulók vagy a felmentettek fertőtlenítik.

 

 • Kérjük a Kedves Szülőket, hogy beteg, lázas gyereket ne engedjenek az iskolába, maradjanak otthon, amíg a tünetek el nem múlnak.

 

 • október 1-től minden reggel hőmérőzzük a tanulókat. Akinél hőemelkedést tapasztalunk, elkülönítjük, hazaküldjük és értesítjük a szülőket, illetve a tanuló háziorvosát.

 

 • Jövő héttől elkezdjük a hőmérőzés tesztelését.

 

 • Amennyiben az iskolában lázas, koronavírus –gyanús tanulót látunk, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt és a tanuló házi gyerekorvosát, aki majd intézkedik. Betegség után csak orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza a tanuló az iskolába.

 

 • A honlapunkon folyamatosan frissítjük a vírussal kapcsolatos intézkedéseket, teendőket.

 

 

 1. A Szülői szervezetbe /SZMK/ kérjük, hogy a meglévő SZMK –tagok vállalják el továbbra is a megbízatást, és ezt jelezzék vissza az osztályfőnökök felé. A évfolyamon a szülők egyeztessenek, ki lenne az a két fő, aki elvállalja ezt a megbízatást.

 

 1. Az iskolai Házirend megtekinthető a

 

Kérjük Önöket, hogy különös tekintettel olvassák el a hiányzással, dohányzással, az épület elhagyásával, öltözködéssel kapcsolatos tudnivalókat!

 

 1. A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése a Pedagógiai Programunk alapján történik, ami szintén olvasható a

 

 1. A tanórán kívüli foglalkozások rendjét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

6.

 

 

Programozás szakkör

9. évfolyam

csütörtök 9. óra

Szerb Milán

Énekkar

9-12. évfolyam

hétfő 8. óra egyelőre szünetel

Dr. Lengyel Albertné

 

Latin szakkör

orvosi egyetemre, gyógyszerész karra, egészségi szakokkal kapcsolatba,            jogi pályára készülőknek javasoljuk

csütörtök 9. óra

Németh Judit

Angol  emelt  szintre felkészítő

érettségizettek számára

hétfő 3. óra

 

kedd 6. óra

Németh Judit

Angol szinten  tartó és                nyelvvizsga felkészítő

érettségizetteknek

kedd 6. óra

 

csütörtök 6. óra

Janurik Viktória

Színjátszó szakkör

9-12. évfoloyam

szerda 9-10. óra

Salka Zsuzsanna

Rajz szakkör

9-12. évfolyam

csütörtök 8-9. óra

Murányi Viktória

Matematika korrepetálás

11.                    évfolyam

/ajánlott/

szerda 7. óra

Borzovánné       Burai Julianna

Matematika korrepetálás

9-10. évfolyam

kedd 9. óra

 

szerda 9. óra

Horváth Edit

Olasz          érettségire felkészítő

érettségire készülők

egyeztetés alatt

Salka Zsuzsanna

 

 

 1. A tanulók előmenetelévek kapcsolatos információkat a MOZANAPLÓ–ban találják.

 

9.A, B, C-s osztályok bővebb  információt a belépéssel kapcsolatban  az  osztályfőnököktől kapnak. Kérjük a szülőket, hogy a belépéssel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot az osztályfönökökkel.

 

A 10-12. évfolyamosok kódja marad- esetleg pótolni lehet, az iskolai emailre jelezzék.

 

Minden tanuló új e-mail címet kapott, a diákok és a tanulók közötti kommunikáció itt zajlik majd.  A tanárok új elérhetősége a honlapon található.

 

 1. Az  ebédeltetési   rend  egy   kicsit  megváltozott,   a  szüneteket  széthúztuk  az   esetleges torlódások elkerülése végett. A tanteremben kifüggesztettük az ebédeltetési

 

Továbbra is lehet hozott, illetve rendelt ebédet az ebédlőben elfogyasztani, de csak a kijelölt időben. Lehet hozni saját evőeszközt, de annak mosogatásáról mindenki maga gondoskodik. Edédet és evőeszközt az ebédlőből kivinni tilos!

 

Étkezés: két meghosszabbított 20 perces ebédszünetben – beosztás szerint

 

Edédet rendelni, lemondani Sonkoly Editnél lehet. A fizetés csekken történik. Ebédelni csak ebédjeggyel lehet és máshol ebédelni nem lehet. Van büfé, lehet hozni ételt, van az ebédlőben hűtőszekrény és mikrósütő.

 

 1. A Diákönkormányzat patronáló tanára ebben az évben is Molnárné Tóth Katalin

 

 1. Ifjúságvédelmi felelős: Bánfi Andrásné

 

 

 Ifjúsági v édő nő:

 

Nyemcsok Emese

 

 

Iskolaorvos: Dr Kalydy Antónia

 

Az iskolai doktornő alkalmanként a védőnő minden csütörtökön 8-10-ig itt van (V3-as terem)

 

11.            Az iskolai ünnepélyeken kötelező viselet:

 

Matrózblúz + sötét szoknya / nem mini!/vagy nadrág!

 

Fehér ing + sötét nadrág vagy öltöny + sötét nyakkendő

 

Kérjük, hogy a tanulók ennek megfelelően érkezzenek az iskolai ünnepségekre.

 

12.             Érettségi-továbbtanulás

 

2020-tól kötelező egy emelt szintű vizsga a továbbtanuláshoz. (423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

 

"23. § (1)98 Alapképzésre, osztatlan képzésre  – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy                                          meghaladja           a                                             280                                                    pontot.

 

(3)100 Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott                                      kivétellel              –             az             a             jelentkező            vehető              fel,              aki

 

 1. b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel

 

(4)101 A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre."

 

Ebben a tanévben szervezünk őszi érettségit, ahol azok a tanulók érettségizhetnek, akik osztályozó vizsgán teljesítették a követelményeket az adott tantárgyakból. A tanulók keressék fel a szaktanárokat, amennyiben előrehozott érettségi vizsgát szeretnének a jövőben tenni.

 

 1. Minden évben fizetnek a tanulók kulturális hozzájárulást, amivel segítik az iskolát.

 

Ennek összege félévenként 2000 Ft. Ebből az összegből finanszírozzuk a dolgozatokhoz a fénymásolást, egészségügyi papír egy részét, sport célokra fordítjuk, jutalmazásokra és kirándulásokra. Elektromos kézszárítókat vettünk, hogy spóroljunk a papírral!

 

Mivel az idei évben nagyon sok kézmosófolyadékra, fertötlenítő szerre lesz  szükségünk, kérjük a kedves Szülőket, hogy biztosítsák a tantermekben a papír kéztörlőket.

 

 1. Minden évben elkészítjük az egész éves munkánkat reprezentáló Évkönyvünket, amit minden tanulónak szeretnénk az év végén a kezébe Kéjük Önöket, amennyiben egyetértenek vele, hogy ennek összegét kalkulálják bele az osztálypénzbe. Ennek várható ára 1300 Ft.

 

 1. A osztályosok Szalagavatóját a kialakult helyzet miatt 2021. február 12. szombatra tettük át. A Szalagavatót szeretnénk a hagyományoknak megfelelően a Sportcsarnokban megrendezni.

 

Várható költségek 2000 FT  /Szalagavató- virágok, lufi, terem, újság, Ilyenek voltunk plakát és ballagás/

 

A Ballagás időpontja -2021. április 30. kb. 14 óra

 

 1. A Szalagavató – ballagtatás a -eseknek /11.A, 11.B, 11.C//

 

Költségek: 4000 Ft – lehet 2 részletben is fizetni

 

/Ballagó tarisznya, virágok, szalag, dekorálás/

 

Kérjük a kedves 12. osztályos Szülőket, hogy egyeztessenek az ügyben, hogy hagyományos szalagavatót szeretnének, vagy egy egyszerűbb formáját a szalagtűzésnek.

 

Természetesen mindent alá kell rendelnünk az aktuális járványügyi helyzetnek!

 

 

 

 1. Alapítványi bál – a járványügyi helyzet miatt az idén elmarad L

 

18.            Gyógytestnevelés, mindennapos testnevelés

 

 1. 3 órai tesi + 2 óra tömegsport vagy egyesület-igazolás

 

 1. Gyógytesi + 2 óra tömegsport

 

 1. 3 órai tesi + gyógytesi

 

Akit kiszűrtek és nem akar gyógytesire járni, kérvényeznie kell, de akkor tömegsportra kell járnia!

 

 A közn evelésről szóló 2011. CXC tö rvén y 27. § sz erin t

 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

 1. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b)  iskolai sportkörben való sportolással,

 1. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható

 

Tehát a törvény alapján a 2 óra kedvezmény csak azoknak adható meg, akik az adott tanévre ÉRVÉNYES VERSENYENGEDÉLLYEL rendelkeznek. (ezek bekérésére is várhatóan sor kerül, az egyesületeken keresztül). Különböző edzőtermek, konditermek, fitnes stúdiók stb. látogatása nem mentesít a törvény által előírt 5 testnevelés óra alól!

 

 1. Az Osztálykirándulások tervezése- egységes szülői nyilatkozattal lehetséges – a szigorítások betartásával!

 

Külföldi kirándulások nem szervezhetők!

 

 1. Közösségi szolgálattal kapcsolatban a honlapon lehet tájékozódni. Kérdéssel Németh Judit tanárnőhöz lehet

 

A 12. osztályos tanulók igyekezzenek teljesíteni az 50 órát!

 

 1. Kérjük a évfolyamosok szüleit, jelezzék, ha van SNI – s, BTM -es tanuló!

 

Tanulási problémával és szakértői vizsgálatokkal Bangócz Ágnes tanárnőt lehet felkeresni. Kérjük az intézkedéseink elfogadását, betartását és betartatását, amit előre is köszönünk Önöknek! Szarvas, 2020. szeptember 13.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen