Szalagavató és utolsó gombtűzés a Vajdában

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2017. december 8-án érkezett el a várva várt esemény, feltűzték a szalagokat és a gombokat a végzős tanulóknak. A rendezvény színhelye az Alkotmány utcai sportcsarnok volt.

Az alsóbb éves diákok is lelkesen készültek erre a napra, a szalagavató ünnepségre, ami talán a legjelentőségteljesebb esemény a gimnáziumban eltöltött évek alatt. Már előző nap reggel elkezdődött a csarnok díszítése, amit ebben a tanévben a 9. A osztály vállalt. A szorgalmas munkának meg is lett az eredménye, gyönyörű díszletet sikerült varázsolni a tornaterembe. Szintén az alsóbb évesek közül többen már az esemény színhelyén próbálták a különböző műsorszámokat, amelyeket kimondottan erre az alkalomra készítettek.

A kapunyitás a vendégek részére délután 4 órakor történt, ezután a szülők, rokonok és barátok megcsodálhatták a báli ruhába öltözött lányokat, az elegáns fiúkat, és fényképezkedhettek velük.

Az ünnepi műsort a vendégek köszöntése után Lázár Zsolt esperes nyitotta meg, majd Hodálik Pál alpolgármester szólt az ünnepeltekhez. Ezután következett Kitajkáné Szántai Mária igazgatóasszony ünnepi beszéde.

A műsor az énekkar fellépésével folytatódott, majd Bondor Boglárka verssel köszöntötte a végzős tanulókat.

Bővebben...

Advent – Déva – szavalóverseny

Fenti szavak csak akkor koppannak üresen, ha nincs fogalmunk az adventről. Aki pedig Déván is járt az Adventi Koszorú Szavalóversenyen, az egészen mást gondol. A megnyitón az elsősök előadásában egy kis legény szavai elmondtak mindent – magyar szó, emberség.

A vajdások évről évre megtapasztalhatják, milyen a magyarok családjához tartozni, ahogyan Kocsis Attila Levente, a testvériskola Téglás Gábor Líceum igazgatója határozta meg az összesereglett másfélszáz diák közösségét. Persze szavalóverseny, és szeretnénk minél több helyezést magunkénak tudni. Ezt a szempontot is magunk előtt tartva vettünk részt három kilencedikes diákkal ez évben is. Lévai Kata (9.B felkészítője Dr. Lengyel Albertné) , Kiss Ágnes (9.C felkészítője Salka Zsuzsanna)  és Ugrai Dániel (9.A felkészítője Dr. Laukóné Adamik Edit)   vállalta a megmérettetést.

Bővebben...

Ha december 6, akkor Mikulás

Ezt a dátumot minden gyermek számon tartja, legyen az kisdiák vagy gimnazista. Mindannyian e napon várják a Mikulást. Iskolánkba is minden évben ellátogat a Mikulás, végigjárja az osztályokat és a jó gyerekeknek szaloncukrot osztogat. Úgy tűnik, hogy nálunk mindenki nagyon jól viselkedett, mert mindenki kapott az ajándékból. Vagy a Télapó volt túl jószívű? Még a tanárok is részesültek a szaloncukorból, természetesen télapós dalok éneklése után.

Bővebben...

Iskolalelkészünk bemutatkozása

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat, Erős vár a mi Istenünk!

Azt a tiszteletteljes felkérést kaptam, hogy mutatkozzam be a kedves olvasóknak.

Zahorecz Pál Márk vagyok, Kecskeméten születtem a rendszerváltás derekán. Gyermekkoromat szülővárosomban töltöttem, amiért nagyon hálás vagyok, ugyanis Kecskmét egy kulturális város, ahol rengeteg lehetőség adódik az egyes művészeti ágak művelésére. Az én művészetem az éneklés volt, amit 14 éven át odaadóan végeztem.

Az általános iskolát és a gimnáziumot a Kecskeméti Református Egyházközség fenntartása alá tartozó intézményekben töltöttem. A vallási életpályámra azt szoktam mondani, hogy katolikusnak kereszteltek, református iskolába jártam 12 évet, evangélikus lelkész vagyok és voltam háromszor tornázni a baptistáknál. Összegezve egy igen izgalmas és vallásilag is sokszínű életpályát jártam be. A gimnáziumi évek alatt találkoztam a cserkészettel, melynek mind a mai napig elkötelezett híve vagyok. Számtalan tábor van a hátam mögött, és 2016 tavaszán megszereztem a cserkésztiszti képesítést, mely a legmagasabb rendfokozat.

Bővebben...

Adventi gondolatok

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!”

/Ézsaiás 40, 3/

Kedves honlapot látogatók, kedves Testvérek!

Elbontjuk a karácsonyfát. Utána pár hét és elindul a böjt, majd a húsvét koronázza meg azt a várásunkat. Ezután készülünk pünkösdre és kezdődik a nyári jól megérdemelt pihenés.

A nyár végén újra iskola és aztán lassan megint állítjuk a karácsonyfát szeretteinkkel együtt.

Bővebben...

„Nincs talán még elfeledve a dal”

Idén szeptemberben az Arany János Emlékbizottság támogatásával Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából "Nincs talán még elfeledve a dal" címmel megrendezett országos programsorozat keretében rajzpályázatot hirdettek 12-18 éves diákok számára. Pályázni a korosztályonként megadott költeményekhez kapcsolódó illusztrációval lehetett. A középiskolás korosztály számára megadott költemények: A futó csillagrólA gólyáhozA tó leányaKirály kútjaKőasszonySzent László királyról.

Iskolánk diákjai közül ketten is döntőbe jutottak. Szabó Erzsébet 11.C osztályos , és Csabai Kinga 11.A osztályos tanuló. Mindketten A tó leánya című vershez készítettek illusztrációt. Munkájukat segítette Murányi Viktória, iskolánk rajztanára.

Bővebben...

„Benkás, Vajdás sikersorozat” a Luther előadás

2017 a Reformáció éve. Erre az alkalomra állítottuk színpadra Luther Márton életét bemutató zenés történetet. Nehéz, de annál érdekesebb feladat volt ez a színdarab gyermekeknek és a darabot összeállító pedagógusoknak egyaránt. Kihívás volt a jellemek megformálása, a darab színpadra helyezése és a dalok megírása illetve megtanulása. A” társulat” tagjai 9-15 éves diákok. Nem profi színészek. Nem főállásban tanulták, hanem tanulás, felelések, dolgozatok mellett. A próbák hetente voltak másfél órában. Nem volt külön díszlet, jelmeztervező, nem volt világosító, technikus, öltöztető, mint a nagy színházakban. Mégis óriásit alkottak. Igazi csapatmunka. Igazi közösség.

Több alkalommal adták elő gyermekeink a Luther zenés életrajzi történetet és minden alkalommal vastapssal jutalmazta őket a közönség.

Három szarvasi előadásunk volt az Ótemplomban. Ma már mondhatjuk, hogy mennyivel egyszerűbb hazai pályán szerepelni.

Bővebben...

Láthatóvá tett láthatatlan emberek

A Református Tehetséggondozó Alapítvány 2016-ban szervezett „Rejtőzködő kincseink” címmel tudományos diákköri versenyt, melyen a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium négy dolgozattal és prezentációval vett részt. Dobogóra ugyan nem állhattunk, de büszkék lehettünk tanítványaink teljesítményére. A jó munka méltó jutalma volt, hogy ötnapos németországi kiránduláson vehettünk részt Luther nyomában.

2017-ben az Evangélikus Pedagógiai Intézet hirdetett pályázatot a magyarországi protestáns középiskolák hagyományainak feltárására „A láthatatlan ember” elnevezéssel. A kiírásban az szerepelt, hogy iskolánkhoz vagy lakóhelyünkhöz kötődő méltatlanul elfeledett pedagógusok, illetve diákok életművét, azok pedagógiai, lokális társadalmi, vagy tudományos értékteremtő munkáját mutassuk be.

Iskolánk diákjai a tavalyi szép szereplés nyomán felkészítő tanáraik segítségével érettségi időszak ide, nyári szünet oda, hozzákezdtek a szakdolgozati szabályoknak megfelelő írásbeli dolgozat elkészítéséhez. Ez a munka komoly anyaggyűjtést (források, szakirodalom) és értelmező tevékenységet jelent, de időre, 2017. június 30-ig elkészültek a pályamunkák. A tavalyi sikercsapatból ismét csatasorba állt Uhljar Janka (12. A), aki ifjabb Boczkó Dániel életútját követte végig és Urbancsok Anett (11. A), aki dr. Zsilinszky Mihály pályafutását vizsgálta. Hozzájuk csatlakozott két 11. B-s diák, Korompai Virág és Kasuba Kristóf, témájuk Ballagi (Bloch) Mór tudományos tevékenysége volt.

Bővebben...

Nyílt nap a Vajdában

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2017. november 22-én tartotta nyílt napját. Erre az alkalomra meghívást kaptak Szarvas város általános iskoláin kívül a környező települések végzős diákjai is. Nagy örömünkre sok nyolcadikos tanuló és szüleik éltek a lehetőséggel, hogy iskolánkat, az itt tanító pedagógusokat, lehetőségeinket és kínálatunkat megismerjék.

A napi program egy általános tájékoztatóval kezdődött, ahol iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária részletesen ismertette a gimnázium kínálta lehetőségeket. Az igazgatónő felvázolta azokat az előnyöket, amit egy gimnáziumi képzés nyújtani tud, mennyivel több lehetőséget kínál egy más középiskolánál. A gimnázium célja, hogy felkészítse diákjait a továbbtanulásra, legyen az egy egyetem vagy főiskola, vagy felsőoktatási szakképzés, OKJ-s képzés. A felvételihez egyre több egyetem emelt szintű érettségit kér. Iskolánk minden lehetőséget megad a tanulóinak, hogy sikeres emelt szintű vizsgákat tudjanak tenni. A felvételi másik követelménye a nyelvvizsga. Mindent megteszünk azért, hogy érettségiző tanulóink nagy többsége rendelkezzen egy vagy több nyelvvizsgával. Az eredményes munkát bizonyítja, hogy az elmúlt évben érettségizett tanulóink 70%-a felsőoktatási intézményben tanul.

Bővebben...

Nyelvi hét

Ahogy évek óta mindig, idén is a nyelvi hét nyitotta meg a projekthetek sorát. Az időpont is állandó, az őszi szünetről visszatérve egyre több programmal várjuk tanulóinkat.

A nyelvtanulásról és annak akadályairól szóló előadással nyitottuk a hetet. Janurik Tamás Mátyás magyar és uráli összehasonlító nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa, a Neumann János Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott főiskolai tanára. Nyugdíjasként tudományos kiadványokon dolgozik, könyvei jelentek meg az Akadémiai Kiadónál, az Ad Librum Kiadónál és a Tinta Könyvkiadónál. Munkássága során hat nyelvet tanult meg és azokat folyékonyan beszéli. Anekdotákkal és nyelvi viccekkel fűszerezett előadásában kitért a nyelvtudás különböző szintjeire és a nyelvtanulás különböző módszereire. Megcáfolta azt a tévhitet, hogy léteznek csodamódszerek, melyekkel meg lehet tanulni két hét alatt egy idegen nyelvet. Elmondása szerint a nyelvtudást csak kitartó tanulással lehet megszerezni, és idegen nyelven való olvasással lehet a leghatékonyabban fejleszteni és fenntartani azt.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen