Ha valaki szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket.
Máté 21,3

„Nincs talán még elfeledve a dal”

Idén szeptemberben az Arany János Emlékbizottság támogatásával Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából "Nincs talán még elfeledve a dal" címmel megrendezett országos programsorozat keretében rajzpályázatot hirdettek 12-18 éves diákok számára. Pályázni a korosztályonként megadott költeményekhez kapcsolódó illusztrációval lehetett. A középiskolás korosztály számára megadott költemények: A futó csillagrólA gólyáhozA tó leányaKirály kútjaKőasszonySzent László királyról.

Iskolánk diákjai közül ketten is döntőbe jutottak. Szabó Erzsébet 11.C osztályos , és Csabai Kinga 11.A osztályos tanuló. Mindketten A tó leánya című vershez készítettek illusztrációt. Munkájukat segítette Murányi Viktória, iskolánk rajztanára.

Bővebben...

„Benkás, Vajdás sikersorozat” a Luther előadás

2017 a Reformáció éve. Erre az alkalomra állítottuk színpadra Luther Márton életét bemutató zenés történetet. Nehéz, de annál érdekesebb feladat volt ez a színdarab gyermekeknek és a darabot összeállító pedagógusoknak egyaránt. Kihívás volt a jellemek megformálása, a darab színpadra helyezése és a dalok megírása illetve megtanulása. A” társulat” tagjai 9-15 éves diákok. Nem profi színészek. Nem főállásban tanulták, hanem tanulás, felelések, dolgozatok mellett. A próbák hetente voltak másfél órában. Nem volt külön díszlet, jelmeztervező, nem volt világosító, technikus, öltöztető, mint a nagy színházakban. Mégis óriásit alkottak. Igazi csapatmunka. Igazi közösség.

Több alkalommal adták elő gyermekeink a Luther zenés életrajzi történetet és minden alkalommal vastapssal jutalmazta őket a közönség.

Három szarvasi előadásunk volt az Ótemplomban. Ma már mondhatjuk, hogy mennyivel egyszerűbb hazai pályán szerepelni.

Bővebben...

Láthatóvá tett láthatatlan emberek

A Református Tehetséggondozó Alapítvány 2016-ban szervezett „Rejtőzködő kincseink” címmel tudományos diákköri versenyt, melyen a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium négy dolgozattal és prezentációval vett részt. Dobogóra ugyan nem állhattunk, de büszkék lehettünk tanítványaink teljesítményére. A jó munka méltó jutalma volt, hogy ötnapos németországi kiránduláson vehettünk részt Luther nyomában.

2017-ben az Evangélikus Pedagógiai Intézet hirdetett pályázatot a magyarországi protestáns középiskolák hagyományainak feltárására „A láthatatlan ember” elnevezéssel. A kiírásban az szerepelt, hogy iskolánkhoz vagy lakóhelyünkhöz kötődő méltatlanul elfeledett pedagógusok, illetve diákok életművét, azok pedagógiai, lokális társadalmi, vagy tudományos értékteremtő munkáját mutassuk be.

Iskolánk diákjai a tavalyi szép szereplés nyomán felkészítő tanáraik segítségével érettségi időszak ide, nyári szünet oda, hozzákezdtek a szakdolgozati szabályoknak megfelelő írásbeli dolgozat elkészítéséhez. Ez a munka komoly anyaggyűjtést (források, szakirodalom) és értelmező tevékenységet jelent, de időre, 2017. június 30-ig elkészültek a pályamunkák. A tavalyi sikercsapatból ismét csatasorba állt Uhljar Janka (12. A), aki ifjabb Boczkó Dániel életútját követte végig és Urbancsok Anett (11. A), aki dr. Zsilinszky Mihály pályafutását vizsgálta. Hozzájuk csatlakozott két 11. B-s diák, Korompai Virág és Kasuba Kristóf, témájuk Ballagi (Bloch) Mór tudományos tevékenysége volt.

Bővebben...

Nyílt nap a Vajdában

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2017. november 22-én tartotta nyílt napját. Erre az alkalomra meghívást kaptak Szarvas város általános iskoláin kívül a környező települések végzős diákjai is. Nagy örömünkre sok nyolcadikos tanuló és szüleik éltek a lehetőséggel, hogy iskolánkat, az itt tanító pedagógusokat, lehetőségeinket és kínálatunkat megismerjék.

A napi program egy általános tájékoztatóval kezdődött, ahol iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária részletesen ismertette a gimnázium kínálta lehetőségeket. Az igazgatónő felvázolta azokat az előnyöket, amit egy gimnáziumi képzés nyújtani tud, mennyivel több lehetőséget kínál egy más középiskolánál. A gimnázium célja, hogy felkészítse diákjait a továbbtanulásra, legyen az egy egyetem vagy főiskola, vagy felsőoktatási szakképzés, OKJ-s képzés. A felvételihez egyre több egyetem emelt szintű érettségit kér. Iskolánk minden lehetőséget megad a tanulóinak, hogy sikeres emelt szintű vizsgákat tudjanak tenni. A felvételi másik követelménye a nyelvvizsga. Mindent megteszünk azért, hogy érettségiző tanulóink nagy többsége rendelkezzen egy vagy több nyelvvizsgával. Az eredményes munkát bizonyítja, hogy az elmúlt évben érettségizett tanulóink 70%-a felsőoktatási intézményben tanul.

Bővebben...

Nyelvi hét

Ahogy évek óta mindig, idén is a nyelvi hét nyitotta meg a projekthetek sorát. Az időpont is állandó, az őszi szünetről visszatérve egyre több programmal várjuk tanulóinkat.

A nyelvtanulásról és annak akadályairól szóló előadással nyitottuk a hetet. Janurik Tamás Mátyás magyar és uráli összehasonlító nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa, a Neumann János Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott főiskolai tanára. Nyugdíjasként tudományos kiadványokon dolgozik, könyvei jelentek meg az Akadémiai Kiadónál, az Ad Librum Kiadónál és a Tinta Könyvkiadónál. Munkássága során hat nyelvet tanult meg és azokat folyékonyan beszéli. Anekdotákkal és nyelvi viccekkel fűszerezett előadásában kitért a nyelvtudás különböző szintjeire és a nyelvtanulás különböző módszereire. Megcáfolta azt a tévhitet, hogy léteznek csodamódszerek, melyekkel meg lehet tanulni két hét alatt egy idegen nyelvet. Elmondása szerint a nyelvtudást csak kitartó tanulással lehet megszerezni, és idegen nyelven való olvasással lehet a leghatékonyabban fejleszteni és fenntartani azt.

Bővebben...

Kihelyezett nyílt nap a Vajdában

A Szegedi Tudományegyetem az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben a tanévben is megrendezi középiskolai bemutatkozó körútját. Nagyon örültünk a megkeresésnek, hisz évek óta jó kapcsolatot ápolunk az egyetemmel, minden évben több diákunk kezdi meg ott felsőfokú tanulmányait.

A kihelyezett nyílt napon az érdeklődő diákok és tanárok információt kaphatnak a SZTE-n induló szakokról, specializációkról, a hallgatói életről, valamint a magyar felsőoktatás területén történt változásokról.

2017. november 15-én üdvözölhettük a Szegedi Tudományegyetemet iskolánkban. A tanulóink két előadás közül választhattak: vagy egy általános felvételi tájékoztatót hallgattak meg Béres Sándor igen érdekes és információkban bővelkedő előadásában, vagy Szabó Szilvia előadását a természettudományi kar képviseletében.

Bővebben...

Hagyományőrző délután a Vajdában

November 14-én a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre közös szervezésében egy hagyományőrző délutánra került sor.

A program apropóját az adta, hogy az idén is kiírásra került egy pályázat, aminek keretében a protestáns iskolák múltját dolgozhatták fel a diákok. A tavalyi évben kiírt Rejtőzködő kincseink pályázaton remekül szerepeltek diákjaink, így az országos döntő után egy németországi utazáson vehettek részt.

Az idei pályázat a Láthatatlan ember címet kapta. A pályázat kiírásának a célja az volt, hogy a tanulók olyan személyek életművét ismerjék meg, kutassák fel, akik protestáns oktatási intézményhez kötődnek, és életművük eddig nem, vagy alig nyert publicitást.

Bővebben...

Tehetséges diákok támogatása

Iskolánk fenntartója, a Magyarországi Evangélikus Egyház fontosnak tartja, hogy elismerje a sikeres tanulók teljesítményét. Így az Országos Diákolimpián, a Magyar Bajnokságon, valamint Európa és Világbajnokságon kiemelkedő eredményt elért sportolókat is jutalmazza.

Szerencsére iskolánkban, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban nagyon sok tehetséges sportoló van. A tavalyi tanév során elért eredményeket június közepére kellett összesíteni, és a fenntartóhoz eljuttatni. Iskolánk sajátosságából adódóan azonban több sportágban még a nyáron is zajlottak a versenyek, így az ott elért szép sikereket csak augusztusban tudtuk továbbítani. A kapott jutalom második részlete a napokban érkezett meg.

Így összességében 37 tanuló kapott anyagi elismerést a 2016-2017-es tanévben elért eredményeiért. A sportolók között kajakosok, röplabdások, sárkányhajósok, úszók, asztaliteniszezők, karatésok szerepeltek. Ez az elismerés azért fontos számunkra, hiszen ezeken a versenyeken a diákok nemcsak az egyesületüket, hanem a várost és iskolánkat is képviselik. A fenntartó ezzel szeretné elismerni azt a plusz munkát, amit ezek a diákok a tanulás mellett végeznek, és amivel öregbítik iskolánk jó hírét. Természetesen fontos az iskola és a sportegyesületek eredményes együttműködése, jó kapcsolata. Ezt iskolánk igyekszik maximálisan elősegíteni.

Bővebben...

Gyíkavató 2017

Október végét nem csak az őszi szünet miatt várják a vajdás diákok, hanem a gyíkavató miatt is. A gimiben már régóta hagyomány ez a ceremónia, így idén sem maradhatott el. Mi, végzősök igyekeztünk vicces és szórakoztató kihívásokat feladni a kilencedikeseknek. Például kötelező volt reggel mindegyiküknek mesefigurás pólóban, térdnadrágban, térdzokniban és papucsban jönniük, és sütikkel kedveskedni nekünk. A szünetekben a folyosók zsibongástól voltak hangosak, mivel a kicsik őszinte lelkesedéssel várták a feladatainkat.

Bővebben...

Hagyomány és kegyelet

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mindig fontosnak tartotta a hagyományok ápolását. Ebben a munkában mellette állt és ma is áll a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre, mind erkölcsi mind anyagi értelemben. A példamutató együttműködésnek köszönhetően ezúttal a tanársírok gondozása és méltó állapotba helyezése került középpontba. A munkában az Öregdiákok által vásárolt kerti szerszámok segítették azokat a diákokat, akik bekapcsolódtak ebbe a feladatba. A szerszámok beszerzése a civil szervezet által benyújtott pályázatnak köszönhető, amelyet az Új Európa Alapítvány Kösz! Programja támogatott.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen