Ha valaki szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket.
Máté 21,3

Élményeink a gólyatáborban

Augusztus 29.

A gólyatábor napját minden 9.évfolyamos diák nagy örömmel, izgalommal várta. Mindenki fejében az első találkozás kavargott. Milyenek lesznek az új osztálytársak, kivel fogunk majd szoros baráti kapcsolatot teremteni. Én is ugyanezt éreztem.

A  gólyatábor első napján  az iskola ebédlőjében gyülekeztünk. Mindenki  az asztalokhoz ült és csoportosan beszélgettek.

Az osztályfőnökök minden fontos információt közöltek a három nap teendőiről. Próbálta mindenki a legjobb oldalát mutatni, hiszen Tünde néni elmondta, hogy ebben a pár napban is fontos, hogy mit gondolnak rólunk a pedagógusok.

A  rövid megbeszélés után a 9.B az osztályteremben tudhatta meg a rájuk vonatkozó szabályokat, tanácsokat és tennivalókat. Az első közösséget összekovácsoló feladat egy puzzle játék volt. Két személy fotóját felvágták kirakós darabokra, majd az udvar egyes területein elrejtették őket.

Bővebben...

Tanévnyitó istentisztelet a Vajdában

Elkezdődött az 1022. tanév, hiszen Magyarországon az oktatás Pannonhalmán kezdődött. A Vajda is megkezdte az időben szerényebb, de így is nagy múltra utaló 216. tanítási évét.

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Babák Mihály polgármestert úr, Földesi Zoltán vezető tanácsnok úr, Jani Jánosné felügyelő asszony, Dr. Hankó Ferenc kuratóriumi elnök, Rágyanszky István a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének választmányi tagja.

A liturgiát Horváth Z. Olivér lelkész úr vezette, igét hirdetett Zahorecz Pál újtemplomi és iskolalelkész. A fő gondolat: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,9,).

Bővebben...

Nyári angol hittan tábor

Az idei nyáron immár harmadik alkalommal jöttek össze benkás és vajdás diákok az ACORNCAMPS szervezésű angol nyelvű hittan táborban (2018. júl. 8-15). Az angol önkéntesek annyira jól érzik magukat nálunk, hogy most már kilencen érkeztek! A tábor az angol nyelv gyakorlásáról és Jézus Krisztus megismeréséről szól.

A hét menetrendje a szokásos volt: vasárnap délelőtt istentisztelet, délután pedig hamburgersütés és ismerkedős játékok, bár sokan már jól ismerték egymást az előző táborokból.

Bővebben...

Tehetségműhely fejlesztés alatt

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban több éve eredményes tehetséggondozás zajlik a természettudományos területen. Ezt jelzi, hogy az elmúlt időszakban számos sikeres pályázati programot is lebonyolítottunk a Nemzeti Tehetségprogram keretében.

2015-ben a Robotok kicsiben és nagyban - digitális kompetenciák erősítése címmel LEGO robotokkal dolgoztunk, 2016-ban a Digitális ásványtárat készítettük el. Az Öveges labor mellett ezek a programok is elősegítették, hogy a természettudományos tehetségműhely sikerrel működjön iskolánkban. A sor tovább folytatódott, amikor 2017-ben Természettudományos Tehetség Műhely fejlesztése a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban (NTP-TFJ-17-0009) című pályázatunk is támogatást kapott.

Ez a pályázat zárult le a tanév végén, amelynek keretében a tehetséggondozó munka tárgyi feltételeinek javítására nyílt lehetőség. A beszerzett eszközökkel a LEGO-szakkör tevékenységének lehetőségeit tudtuk bővíteni. Összetettebb, bonyolultabb szerkezeteket tudnak készíteni az eddig meglevő alkatrészekkel együtt a diákok.

Bővebben...

Az idegen nyelvektől a folyékony nitrogénen át a művészetekig

avagy kis tehetségek gondozása a Vajdában

Még folytak az érettségi vizsgák, a Vajda ismét gyermekektől volt hangos. Iskolánkba hívtuk ugyanis a környék általános iskolás tanulóit a tehetséggondozó táborunkba. Az elmúlt évekhez hasonlóan ötödikes, hatodikos, hetedikes gyerekek jelentkezek.

Délelőttönként nyelvi foglalkozások voltak, délután a művészeti tevékenység kapott nagyobb hangsúlyt.

Most is nagy érdeklődés övezte a gimnázium tehetséggondozó táborának angol nyelvi foglalkozásait. A nyári nyelvtanulás mindig könnyedebb és inkább a szókincsbővítés van a fókuszában a rettegett nyelvtantanulás helyett. Így történt ez évben is. Játékos formában tanulhattak a táborozó gyerekek sok-sok szót és kifejezést. Az angol nyelv mellett ízelítőt kaphattak más idegen nyelvekből is: német, olasz és orosz foglalkozásokon vehettek részt. Sőt, az orosz foglakozás egy napjainkban igen közkedvelt és szórakoztató időtöltés volt: a szabaduló szoba. Bár nem mindenkinek sikerült segítség nélkül kiszabadulnia, a jókedv és a szórakozás garantált volt!

Bővebben...

Beiratkoztak a leendő vajdások!

Még be sem fejeződtek az érettségi vizsgák, de már június 22-én reggel iskolánkba vártuk a 83 leendő vajdás diákot.  Az általános iskolát végzettek három csoportban érkeztek iskolánkba. Először az A osztály iratkozott be az emelt matematika és általános tagozatra. Őket a B osztály  követte, ők az angolt fogják emelt óraszámban tanulni. A C osztályosok egyik fele angolt választott emelt óraszámban, másik fele a biológiát.

A gimnáziumban két idegen nyelvet kell választani, így választhattak leendő tanulóink a német, olasz, orosz vagy a szlovák nyelvek közül. Ezeket a nyelveket heti 3 órában tanulják majd.

Bővebben...

Vajdás csendesnap

Az utolsó hét szerdáján összegyűltünk egy kis elcsendesedésre a templomban, hogy az elmúlt hetek intenzív munkáját levezessük.

Elsőként egy rövid áhitatot hallgathattunk meg iskolalelkészünk tolmácsolásában, majd a Feltámadás című színdarabot nézhettük meg. Ennek az előadásnak különösen nagy jelentősége volt, hiszen a Benkás kisdiákok mellett több Vajdás diák is szerepelt a darabban. Remek munkát végeztek a diákok és felkészítő tanáraik, óriási tapsviharral jutalmazta a hallgatóság.

Bővebben...

Lezártuk a 2017-2018-as tanévet

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2018. június 15-én 10 órakor tartotta tanévzáró istentiszteletét az Evangélikus Újtemplomban.

Az ünnepséget Zahorecz Pál, iskolánk lelkésze nyitotta meg egy közös énekléssel és imádkozással. Lázár Zsolt esperes úr egy bibliai idézet köré formálta gondolatait.

Iskolánk tanulóinak műsora következett, melyet az énekkar nyitott meg. Ez alkalommal egy új zenei irányzatot tártak elénk, a jazz világát. Hello, Django című daluk nagy sikert aratott. Seregélyes Viktória igen sokoldalú tanítványunk. Most cselló játékában gyönyörködhettünk, ahol segítségére volt tanárnője, Körösfalvi Ágnes. A tanári pálya szépségeit mutatták be színjátszóink a már megszokott humoros formában. Ezután iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária ünnepi beszédében felelevenítette az elmúlt tanév kiemelkedő eseményeit – volt bőven miről beszélni -, majd a legjobban teljesítő tanulók könyvjutalomban, illetve elismerő oklevélben részesültek.

Bővebben...

Két többszáz éves iskola egymásra talált

Iskolánkban hagyomány, hogy az évvégéhez közeledve egy napot közös programmal töltenek tanáraink, és a nevelő munkát segítő dolgozók. Ez remek alkalom arra, hogy az utolsó nagy feladatok előtt egy kicsit lazítsunk, élményeket gyűjtsünk. A diákoknak is mindig nagy öröm ez a nap, hiszen ők ekkor nem jönnek suliba.

Az idén Nagyváradon jártunk kirándulni. Az ötlet egy két évvel ezelőtti kapcsolat folytatása. Ekkor keresett meg bennünket a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum, hogy szeretnének Szarvasra jönni egy tantestületi csoporttal, segítsünk nekik a programok megszervezésében. Örömmel fogadtuk őket, szeretettel mutattuk meg nekik az iskolát és a várost.

Bővebben...

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium dévai útja a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban évek óta hagyomány, hogy a 9. évfolyam diákjai a dévai testvériskolába szervezik első kirándulásukat. A Szövetség támogatásával a 9. B és C osztályok a Március 15-ei diákutaztatási Program keretében nyertek támogatást. A június 4-ei Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meghirdetett Diákutaztatási Program a 9. A osztály utazását segítette. 

2018. június 1-én 7 órakor nagy várakozással indultunk el a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium elől Nagyszalontára. Meglátogattuk a Csonka-tornyot, ahol a Petőfi Múzeum munkatársainak irányításával, a magyar állam támogatásával az Arany János életét bemutató kiállítás teljesen átalakult. 2018. március 14-én Áder János köztársasági elnök adta át a megújult kiállítást. A Csonka-torony minden szintje megújult, a kiállított anyag elhelyezése a mai korhoz igazodik. A dolgozószoba bútorzata üvegfal mögé került, a legfelső szinten interaktív játékok várják a fiatalokat. Az épület előtt a burkolatcsere miatt nem készülhetett csoportkép. A múzeum igazgatója nagy szeretettel fogadja a csoportokat, de már csak a földszinti teremben ismerteti a tudnivalókat. Az első emelet kialakítása jobban kedvez az egyéni látogatóknak, mint a csoportoknak. Ezen a szinten került elhelyezésre az a fotel, amelyben Arany János meghalt. A látogatók körbejárhatják.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen