[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Vonaljáték

A korábbi években faktúraképzéssel ismerkedtünk:- latin eredetű szó, tárgyak, műalkotások felületének a kivitelezéséből (anyag sajátosságai és megmunkálási módja, ecset, vagy ceruza kezelés ) fakadó és a látványt is nagymértékben befolyásoló sajátos mód és minőség. A kép mondanivalója - kompozíció, színhasználat, stílus hogyan segíti a kép értelmezését. Jellegzetes technika, melynél a vonalhasználatot emeljük ki ennél a feladatnál. Formákat, akár természetes, akár mesterséges eredetű, megjeleníthetünk pusztán vonalak rendszerezésével, vagy kuszaságával. A végeredmény különleges hatását a mellékelt ábrák is mutatják. 11-12. évfolyamon csendélet témaként szerepelt ez a technikai feladat.

Állatok növényi motívumokkal

A mostani rajzi feladat egyszerűbb volt annál, mint amilyennek első ránézésre tűnik. Könyvek, újságok hasábjain találkozhatunk hasonló motívumokkal, technikával. Szintén faktúraképzéssel ismerkedtünk. Már a reneszánsz művészet idejében (14-16.szd-ig) előtérbe került a természeti formák pontos megfigyelése, majd tanulmányozásuk után precíz megfestése. Több száz növényfajt sikerült beazonosítani ebben az időszakban festett képek alapján. Mi most a 10. évfolyammal természeti formaként a növények és állatok ötvözését jelenítettük meg. Egyedi elgondolások, kreatív állatábrázolások színesítik tehetséges diákjaink rajzos készségeit.

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen