[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Evangélikus vagyok - így ünneplek. És te?

Nehéz lenne összeszámolni, hányszor is kerül az ember élete során olyan helyzetbe, ahol egyetlen döntés az egész jövőjét meghatározhatja. Ezt leginkább a mostani évemmel tudom alátámasztani.

Három évvel ezelőtt, 9.-es koromban kezdett körvonalazódni előttem, milyen irányba is szeretnék tovább haladni az érettségi vizsga után. Szerencsére a családom akkor már volt olyan tájékozott velem kapcsolatban, hogy rám hagyták hóbortos álmaim, és csak csendesen mosolyogtak a 15 éves lányon, aki „úgyis minden héten más szeretne lenni felnőttként”.
A továbbtanulás kérdése aztán egyre többször merült fel, és mindenki döbbenetére ugyanazzal a pályával feleltem. Jövőképem kérdése tehát tisztázódni látszott.

Ám amikor már úgy éreztem, döntésem sziklaszilárd alapokra talált, elérkezett a 2020-as év (minden vírusával együtt), és olyan kétségbeejtő bizonytalanságot sulykolt az emberiségre, hogy én is megtorpantam a felvételi kapuja előtt. Hosszú ideig tengődtem a tanácstalanságban. Folyton csak az járt a fejemben, miként is tervezhetném jövő tanulmányaim, ha még a holnapot sem lehet megítélni pontosan. Kérdéseimre senki sem tudhatta a választ… egyvalakit leszámítva, Ő viszont a legjobb pillanatban nyújtotta a segítséget.
2020 szeptemberében szokott módon indítottuk a tanévet, és ebben a hónapban iskolám kapott egy felhívást, miszerint olyan 18. életévét betöltött lelkes evangélikus lányt keresnek, aki szívesen részt venne a 2021-es népszámlálási kampányban. Megtiszteltetésemre a választás rám került, és amióta beválogattak a kampánycsoportba, aktívan részt veszek egyházunk országos projektjeiben, hogy hirdethessük vallásunk, felekezetünk különlegességét. Ez a mérföldkő - mindamellett hogy remek missziós tevékenységet tesz lehetővé számomra – azt is bizonyította, hogy kilencedikesként hozott döntésem nem volt illanó ábránd. Isten előkészíti az utat mindenki számára, és ha Ő is úgy akarja, jövőre az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatom tovább tanulmányaim, hogy életem végéig hirdethessem a nevét.    

Himer Tünde

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen