[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Labirintusok, szimbólumok

Égei civilizációval ismerkedve adtam feladatként a 9. évfolyamnak egy megadott labirintus minta lemásolását. Első hangzásra könnyűnek tűnik az elkészítése, ám ez tükörszimmetrikus szerkesztéssel készül, és nagyon oda kell figyelni a rajzolásra pontról-pontra. Miután megszerkesztették, a filmben található régészeti feltárás alapján, a megtalált kultúrára jellemző színvilágú színezéssel kellett ellátni. Használhattak filctollat, vagy színes ceruzákat. Íme a közismert történet röviden:

Minosz krétai király, akinek palotája Knosszoszban állt, ő volt az első görög király, aki a görög szigetvilágot hódításai során magának tudhadta. A monda szerint neki született a félig ember félig bika alakú fia, a Minotaurusz. Minosz magához hivatta Dédaloszt, aki építőmester volt. Megparancsolta neki, hogy építsen egy palotát. Épített is egy zegzugos palotát Knosszoszban, a Labirintust ahova Minosz elrejthette a szörnyszülött fiát. Minosznak volt egy másik fia Androgeosz, aki elhatározta, hogy az Olimpiai játékokon mindenkit legyőz. Így is történt, viszont ez az athéni királynak Égeosznak nem tetszett és megölette a győztest. A krétai király haragra gerjedt fia halálán és flottájával megtámadta a szárazföldi görögöket. Az athéniak békéért esedeztek. A béke Minosz király ultimátumával ért véget, miszerint minden 9. évben az Athéniaknak 7 ifjút és 7 lányt kell küldeniük a Minotaurusznak áldozatul. Az athéniak királyukat tettéért meg is gyűlölték. Ekkor tért haza Égeosz idegenben nevelkedett fia, Thészeusz.

aki a panaszáradatot halván elhatározta, hogy a következő hajóval elmegy krétára, hogy megölje a szörnyszülöttet. Felszállt a 7 ifjút és 7 leányt szállító hajóra amin a fekete zászló lebegett a gyász jeleként. Megígérte apjának, ha sikerrel tér haza akkor fehér zászlóval fog hazahajózni. Krétára érkezvén az áldozatokat Thészeusszal együtt elvezették. Minosz lánya Adriadne meglátván Thészeuszt rögtön beleszeretett. Még aznap éjszaka beosont hozzá a börtönbe és felajánlotta neki, hogy szökjenek meg kettesben. Égeosz fia azonban nem akarta cserbenhagyni társait ezért Adriadné egy kardot adott neki, amivel megölheti a Minotauruszt és egy fonalat, amivel kitalál majd a Labirintusból. Így is történt. Megölte a Minotauruszt, az athéni fiatalokkal és Adriadnéval együtt hajóra szállt és elindultak Athén felé. Útközben megálltak egy szigeten pihenőre. Adriadné elfáradt és mélyen elaludt. Thészeusz elfelejtve, hogy életével tartozik a lánynak, ott felejtette a szigeten. Mikor felébredt zokogva átkozta szerelmét. Meghallotta ezt egy isten, Dionüszosz a bor és vigadság istene s megmentette a lányt, Thészeuszra pedig felejtést bocsájtott. Az athéniak a győzelmet ünnepelvén a hajón elfelejtették kicserélni a fekete zászlót fehérre. Égeosz egy sziklaszirten várta a hajót, ám amikor megpillantotta, hogy a hajó fekete vitorlákkal tér vissza a tengerbe vetette magát. A monda szerint róla nevezték el az Égei tengert. (http://greekland.hu/gorogorszag/index.php?oldal=mitologia&mitologia=minos)

Szimbólumok

Igyekeztem olyan feladatokat összeválogatni, melyek mindenki számára fejlesztőek, mégis könnyen kivitelezhetőek. Korábban is foglalkoztunk népművészettel, melyről tudjuk, hogy kultúránk szerves részét képezik. Formakincsének kimeríthetetlen gazdagsága, tájegységenkénti változatossága lehetővé teszi számunkra mai modern világunkban is identitásunk megőrzését. Ennek a témakörnek a bevezetését célozza meg ez a kis ujj gyakorlat.  Négyzethálós alapra szerkesztést ősidők óta használ az emberiség, ez nekünk sem jelenthet problémát a számítógépes korszakban sem.

Korábbi évben foglalkoztunk a székely kapuval, mint szimbólummal. Megfigyelhettük, hogy a kapu átvitt értelemben fontos szerepet tölt be mind a képző-, mind pedig a népművészetben. A keresztény szimbolikában jelzésszerű megjelenítése magát az egyházat jelenti, bezárva: akadály, kinyitva pedig lehetőséget, átszellemülést is jelenthet. Mellékeltem néhány rozetta mintát, amiket kapudíszként használtak fel, ezek a világ-, virág- és napszimbólumok. Ezeket a mintákat a 18. század végétől megfestették, miután kifaragták. Kiválasztva egy szimbólumot a mellékletből, meg kellett szerkeszteni egy rajzlapon, majd színterveket kértem hozzá és mivel 3 a magyar igazság, ez három példányban készült.

Nagyon szép és igényes alkotások itt találhatók:

Murányi Viktória, szaktanár

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen