[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Vajdás ösztöndíjasok gyújtották meg a harmadik gyertyát

A Magyarországi Evangélikus Egyház minden évben meghirdeti a Sztehlo Gábor és a Schedius Lajos Ösztöndíjakat.  Mindkét pályázat alapvető célja, hogy erősítse az evangélikus oktatási intézményekben tanuló diákok kötődését egyházunkhoz, segítse őket továbbtanulási céljaik elérésében és tehetségük kibontakoztatásában.

A Sztehlo Gábor evangélikus lelkész nevét viselő ösztöndíjat az utóbbi években a névadó szellemiségének megfelelően nemcsak az evangélikus, hanem bármely felekezethez tartozó diákjaink megpályázhatják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű vagy szociálisan rászoruló diákok számára nyújt támogatást. Schedius Lajos reformkorban élt evangélikus professzor volt, aki példaként állítható a diákok elé, tudományos munkássága és az evangélikus közösségért végzett munkája miatt is. Az ő nevével hirdetett ösztöndíjat evangélikus oktatási intézményben tanuló evangélikus felekezetű diákok pályázhatják meg.

A tanulótól elvárják, hogy valamely területen kiemelkedő eredményeket érjen el, és emellett aktívan részt vegyen gyülekezetének munkájában.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai rendszeresen sikerrel pályáznak a fenti ösztöndíjakra. Ebben a tanévben a pályázat kiírása és elbírálása valamivel később történt a kialakult járványhelyzet miatt, de december elején megérkezett a jó hír.

Idén hat vajdás diák nyert el összesen 1,2 millió forint támogatást. Többen tanulmányaik folytatásához szükséges digitális eszközöket vásárolnak, van, aki hangszervásárláshoz kapott segítséget, és vannak, akik digitális tartalomkészítéshez nyertek támogatást.

Sztehlo-ösztöndíjban részesült: Seres Ákos (12.B), Szabó-Mravik Szabolcs (12.A), Sztricskó Boglárka (11.C)

Schedius-ösztöndíjas: Medvegy Hajna, Medvegy Réka (11.C) és Nagy-Bobvos Noel (11.C)

Gratulálunk az ösztöndíjban részesült tanulóknak és mentoraiknak, akik a pályázat megírásában segítették őket.

Örülünk, hogy ebben a nehéz időszakban is vállalták, hogy Advent harmadik vasárnapján az evangélikus Ótemplomban személyesen részt vesznek az istentiszteleten, és a harmadik gyertya meggyújtásával kifejezik köszönetüket.

“És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.”

1Jn 4,14

Kitajkáné Szántai Mária

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen