Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. (Mik 7,8)

Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok... (1Thessz 5,5)

Befogadtuk, hogy aztán kibocsássuk őket

Ebben a tanévben november 9-én került sor az iskolai év hagyományprogramjára: a befogadó istentiszteletre.

A templomban az aktuális higiéniai szabályok betartása mellett csak a 9. évfolyam vett részt.

A befogadó istentisztelet mindig a gyíkavató után következik, ugyanis az utóbbi programon vicces keretek között lesznek az újoncok hivatalosan is iskolánk tagjai, míg az istentisztelet már egy emelkedettebb hangulatú hivatalos befogadás.

A kezdőének után, mely arra irányította figyelmünket, hogy egyek legyünk, következett Tóth Armand Kevin zsoltárolvasása és Lévai Kata imádsága.

Zahorecz Pál iskolalelkész, a Rómaiakhoz írott levél 12 fejezet 10 versével kívánt üzenni a fiataloknak. „A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.”

Igehirdetéséből kiderül mit is jelent Vajdás diáknak lenni. Ez nem csak egy állapot, ez egy életstílus, mely egész életedre elkísér – fogalmazta. Azonban soha nem szabad azt elfelejteni, hogy egymást szeressétek és tiszteljétek a másikat – folytatta. Kiemelte, hogy aki ezeket nem tudja betartani, az nem Vajdás diák, mert ebben az iskolában ez a mentalitás, hiszen a leghíresebb és legfontosabb példát követve tudunk csak így együtt lenni.

Ez a példa pedig nem más, mint Jézus Krisztus, aki vezet bennünket és adja meg a mértéket az iskola életébe. Az Ő szeretete és tisztelete mindennél nagyobb volt, ugyanis önmagát feláldozta, hogy nekünk mindenkor örök életünk legyen.

A prédikációt követően az osztályok közös áldást kaptak, majd személyes igei gondolatok egyenként az oltár előtt, még mindig betartva a megfelelő távolságot és szabályokat.

Végezetül a Miatyánk következett, mely után a záróáldás és ének fejezte be ezt a szép alkalmat.

Isten hozta a kedves kilencedik osztályos diákokat, sok áldást és erőt a következő 4 évre, szép eredményeket! A történet szomorúsága azonban az, hogy a befogadó istentisztelet után nem sokkal jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy november 11-étől átállunk az online oktatásra. Így sajnos éppen befogadtuk a fiatalokat, máris ki kellett bocsátanunk őket otthonaikba.

Reméljük minél hamarább újra együtt lehetünk és örülhetünk a hétköznapoknak.

Zahorecz Pál

iskolalelkész

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen