Örök szövetséget kötök veletek… (Ézs 55,3c)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte… (Zsid 13,20–21)

Közgyűlés maszkban

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre szeptember 19-én tartotta meg a járványhelyzet miatt májusban elmaradt éves közgyűlését. A helyszín ezúttal az Evangélikus Újtemplom volt.

A járványügyi előírások betartásával, távolságtartással és maszkban hallgatták a jelenlevők Tóthné Jansik Erzsébet elnök beszámolóját, amelyben az elmúlt öt esztendő legjelentősebb eseményeit, eredményeit foglalta össze. Kiemelte a Kör vagyonának gyarapodását, melyet elsősorban a Szoborkert kialakításának, a sok nyertes pályázatnak és a jelentős egyéni támogatásoknak köszönhetnek. Fontosnak tartotta, hogy az elmúlt időszakban sok „csapatépítő” szabadidős programot valósítottak meg; kirándulások, városi programok, szőlőskerti partik tették színessé a Kör tagjainak életét.

Szinte mindennapos a kapcsolat a Kör és a gimnázium jelenlegi diákjai, pedagógusai között. Az öregdiákok mindig nagy örömmel vesznek részt a gimnázium ünnepi és egyéb rendezvényein.

Mészáros Tünde, a gimnázium igazgatóhelyettese beszámolt az iskola tevékenységéről. Bemutatta azokat a diákokat, akik a Kör által adományozott díjakat kapták a tanév végén. Sajnos a ballagás elmaradt, de az iskola megszervezte, hogy a díjátadás ünnepélyes keretek között, az érettségi bizonyítványok kiosztásával egyidejűleg történjen.

Az igazgatóhelyettes beszámolt a sikerekről, az elindult tanévben tervezett programokról, feladatokról.

Megható pillanata volt a közgyűlésnek, amikor a vezetőség döntése értelmében a 99 éves Görgey Endre és a 101 éves Papp László öregdiákoknak tiszteletbeli Körelnöki címet adományoztak a gimnáziumhoz és az öregdiákok szervezetéhez fűződő ragaszkodásuk elismeréseként. 

A 2019. év gazdasági beszámolójának, valamint a 2020. év költségvetési tervének elfogadása után következett a tisztújítás. A 2015 december óta működő vezetőség mandátuma lejárt. Az elnökség és a választmányi tagok, valamint a számvizsgáló bizottsági tagok megválasztása egyhangú szavazás eredménye lett. A jelenlegi elnök megköszönte a bizalmat, a Kör új elnöke Sonkoly János lett, aki 25 éve a szervezet titkári feladatait látta el. Néhány személyi változást kivéve további jelentős módosítás nem történt a vezetőségben.

A közgyűlés hivatalos részének lezárása után a jelenlevők a gimnázium épületében, a távolságtartásra ügyelve, de maszk nélkül elfogyasztották a finom süteményeket, koccintottak a találkozás örömére.

E-

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen