Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Kilencedik tanévét nyitotta meg a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium

2020. szeptember 1-jén a hagyományoknak megfelelően, de a COVID-19 árnyékában elkezdődött a legújabb tanévünk. A bevezető mondatban rejlő ellentmondás úgy oldható fel, hogy a tanévnyitó istentisztelet a korábbi boldogabb éveknek megfelelő volt, viszont a járványhelyzet miatt csak a 9. és a 12. osztályosok lehettek jelen templomunkban. A többiek Dr. Bagi László segítségével osztálytermeikben internetes közvetítés által lehettek részesei az ünnepségnek.

Az oltári szolgálatot Zahorecz Pál, iskolánk lelkésze végezte, igét Lázár Zsolt esperes úr hirdetett, finom humorral enyhítve a felemás helyzetet, melyben élünk és dolgozunk.

A műsort ezúttal Pécsváradiné Tóth Anikó szerkesztette a 10. osztályos fiatalokra építve. Molnár Tamara és Podani Petra a barokk korszakot megidéző, templomunkban gyönyörűen hangzó fuvolajátékával kezdődött és zárult az ünnepségünk, köszönjük Ferenczy Beáta tanárnő segítségét. Hóbely Márkó látta el a műsorvezetői feladatot, utalt az elmúlt tanév digitális oktatása okozta nehézségekre, illetve idézte Osvát Ernő bölcsességét: „A tudást nem lehet ajándékba kapni!” Elgondolkodtató, tükörtartó tanmesét Borbély Máté mondott a következő allegorikus alakokról: Mindenkiről, Valakiről, Bárkiről és Senkiről. Vaskor Gergő Bártfai Judit nagyon aktuális tanévnyitó verses gondolatait ismertette, melynek zárósorai:

„Átgondolom, mit kéne máshogy,

mit eddig nem, most megteszem,

és mától tényleg nekivágok,

belekezdtem, befejezem!”

Kitajkáné Szántai Mária Igazgató Asszony kiemelte a tanév új helyzet adta feladatait, felelős magatartásra intett, majd megnyitotta a tanévet.

A záróimádságot, áldásvételt nemzeti himnuszunk eléneklése követte, majd az iskolazászlót az ünnepség résztvevői visszakísérték az iskolába.

Pécsváradi Antal

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen