Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25,16)

A beteg így válaszolt neki [Jézusnak]: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5,7–8)

Érettségi tájékoztató - írásbeli

Tisztelt Szülők!

Kedves Érettségiző Diákok! 

A jelenleg érvényben lévő 119/2020. (IV.16.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelet értelmében az érettségi vizsgák 2020. május 4-én (hétfőn) megkezdődnek.

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően: 

 • Az érettségi vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre, néhány kivételtől
 • Az írásbeli vizsgák az alábbi rend szerint kerülnek megtartásra május 4. és 21. között. Első héten a vizsgák 8 óra helyett 9-kor kezdődnek, a második héttől 8 órakor, a délutáni vizsgák 14 órakor.

 

 

Dátum

Kezdés

Középszint

Emelt szint

2020.05.04.

9:00

magyar

magyar

2020.05.05.

9:00

matematika

matematika

2020.05.06.

9:00

történelem

történelem

2020.05.07.

9:00

angol nyelv

angol nyelv

2020.05.08.

9:00

német nyelv

nénet nyelv

2020.05.12.

8:00

 

kémia

2020.05.12.

14:00

földrajz

földrajz

2020.05.13.

8:00

biológia

biológia

2020.05.15.

8:00

informatika

 

2020.05.15.

14:00

 

ének-zene

2020.05.18.

8:00

 

informatika

2020.05.19.

8:00

fizika

 

2020.05.20.

8:00

szlovák nyelv

 

2020.05.21.

14:00

olasz nyelv

 

 

 • Ezen levéllel egyidőben kiküldésre kerülnek az osztályfőnökökön keresztül az emelt vizsgákra szóló értesítések. Aki esetleg nem kapja meg, osztályfőnökénél
 • Középszinten szóbeli vizsgát kell szervezni abból a tárgyból, ahol eleve csak ilyen vizsga lenne, ez a mi esetünkben a hittan.
 • A testnevelés tantárgy vizsgái közép és emelt szinten is szóbeli vizsgaként kerülnek megtartásra.
  • Középszintű vizsgát a vizsgabizottság 3 tagjának jelenlétében a vizsgaidőszak bármely napján le lehet bonyolítani.
  • Emelt szintű testnevelés vizsgán a felkészülési idő 60 perc, a szóbeli felelet ideje 40 perc, a vizsgázó két A és két B jelű tételből
 • Az emelt szintű nyelvi vizsgák szóbeli nélkül is biztosítják a nyelvvizsga egyenérté- kűséget.
 • Bármely vizsgatárgyból, ha a vizsgázó elért 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot szóbeli vizsgát
 • Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, akkor nem számít „bukásnak”, hanem tör- lődik a vizsgajelentkezése.
 • A vizsgadolgozatok megtekintésére május 28-29-én lesz lehetőség. Erre rész- letes beosztás készül, és mindenki csak a számára megadott időpontban jelenhet meg az iskolában. Részletekről később kapnak információt.
 • Az emelt szintű szóbeli vizsgák (ahol ez megszervezhető) június 4. valamint június 5-9. között kerülnek lebonyolításra
 • A középszintű szóbeli vizsgák időpontja. (hittan, testnevelés, esetleges javítás) A vizsga részleteiről az írásbelik után kapnak az érintettek részletes tájékoztatást.
  • A 2020.június 11. (csütörtök)
  • B 2020. június 12. (péntek)
  • C 2020.június 13. (szombat)

 

Az Oktatási Hivatal által kiadott egészségügyi útmutató az érettségi írásbeli vizsgák lebo- nyolításában:

 1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizs- gázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a A rendőrség kész az iskola előtti területen a forga- lom irányítása és az indokolatlan csoportosulások feloldása érdekében segítséget nyúj- tani.

 

Ennek megfelelően. az iskola bejáratánál a vizsgák megkezdése előtt egy órával ügyelet indul. Ennél hamarabb az iskolába senki ne érkezzen, és az iskola előtt ne csoportosuljon! A 9 órakor kezdődő vizsgákra 8 és 8 40 között mindenki érkezzen meg! Mindenki előzetes értesí- tést kap arról, hogy a vizsgabeosztás szerint melyik teremben kell megírnia a vizsgát. Így a belépés utáni fertőtlenítő kézmosást követően mindenki haladéktalanul foglalja el a számára

 

kijelölt helyet. A beléptetés során esetleg kialakuló várakozásnál a felfestett jelek segítenek az egészségügyi távolság megtartásában.

 1. A biztonsági intézkedések meghatározásához fontos információ, hogy a járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz az feladatlapokon, il- letve az vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 (a továbbiakban: vírus) vírus nem marad fertőzőképes.
 2. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik így a csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. Emellett a feladatlapo- kat kezelő vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok számára a hatóságok védő- maszkot és védőkesztyűt biztosítanak, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságo- sak

 

Intézményünk saját költségvetésből és szülői felajánlásokból már rendelkezik a megfelelő mennyiségű szájmaszkkal és védőkesztyűvel a vizsgáztatótanárok számára.

 1. A vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen a hatóságok védő- maszkot biztosítanak, amelynek viselése a vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.

 

Intézményünk saját költségvetésből és szülői felajánlásokból már rendelkezik a megfelelő mennyiségű szájmaszkkal, amit szükség esetén a vizsgázók számára is tudunk biztosítani. Aki úgy érzi, természetesen hozhat magával védőeszközt.

 

 1. Ugyancsak biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű kézfertőt- lenítő is, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét

 

A tantermekben és a folyosón is rendelkezésre állnak kézfertőtlenítők, és papírtörlők, ame- lyeket a vizsga során a vizsgázók bármikor használhatnak.

 1. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a mini- mum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Kérjük, a vizsgabeosztásakor és az ülésrend kialakításakor erre kiemelt figyelemmel le-

 

Intézményünkben a korábbi gyakorlat szerint is egy teremben 10 fő alatt volt a vizsgázók száma, amire a jelen helyzetben természetesen kiemelt figyelmet fordítunk. A tantermek a vizsgák megkezdése előtt, és az egyes vizsgák között fertőtlenítésre kerülnek.

 1. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszkö- zök ellenőrzése ) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) al- kalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

 

A dolgozatok kiosztásakor és a felügyelet alatt a vizsgáztatók kötelesek szájmaszkot és vé- dőkesztyűt viselni. A személyazonosság ellenőrzése során a diákok az irataikat az asztalra helyezik jól látható helyre, így a személyes kontaktus elkerülhető.

 

 1. Mivel az egyes tárgyakkal (szótárak, segédletek ) való kontaktusok után a védő- kesztyű cseréje minden alkalommal nem biztosítható, a felügyelő tanárok számára aján- lott a védőkesztyű többszöri fertőtlenítése a kézfertőtlenítő folyadékkal.
 2. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázó- nak a helyén kell várakoznia.
 3. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizs- ga helyszínét, épületét.

 

Kérem a diákokat, hogy a dolgozat befejezése után kerüljék a csoportosulást, és haladéktala- nul hagyják el az iskola közvetlen környezetét. Bármennyire szeretünk ilyenkor beszélgetni, tapasztalatot cserélni, erre most nincs lehetőség. A szaktanárok bizonyosan elérhetők lesz- nek különböző online csatornákon, és a vizsgázók felmerülő kérdéseire szívesen válaszolnak.

 

Iskolánkban fokozott, és folyamatos fertőtlenítéssel igyekszünk biztosítani a megfelelő felté- teleket, gyermekeink biztonsága érdekében.

 

Bármilyen kérdésük van, az osztályfőnökön keresztül, vagy munkanapokon közvetlenül az iskolában 8-14 óra között lehet érdeklődni.

 

A kormányrendelet szerint az érettségi vizsga előkészítése, az érettségi vizsgára történő je- lentkezés, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségivel összefüggő ügyvi- teli tevékenység során történő kapcsolattartás módja alapvetően az elektronikus kommuniká- ció.

 

A kormányrendelet teljes szövege az iskola honlapján, a Digitális munkarend menüpontban megtekinthető.

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

 

Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az iskola a jelen keretek között mindent megtesz a gyermekek biztonsága, és sikeres vizsgája érdekében.

 

Együtt sikerülni fog! Szarvas, 2020. 04. 27.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató sk.

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen