Istennél van segítségem és dicsőségem… (Zsolt 62,8)

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. (Mt 5,11)

Ismeretszerzés – másképpen; avagy a kutatómunkát nem lehet elég korán elkezdeni!

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium több mint 200 éves történetében mindig nagy figyelmet fordítottak a tanárok arra, hogy a diákok az órai munkán túlmutató ismeretekre is szert tehessenek. Így van ez napjainkban is, igaz nehéz a megváltozott igényekhez alkalmazkodni, s nehéz időt találni arra, hogy egy-egy tudomány területén, az érettségin is túlmutató tudásra tegyenek szert diákjaink. Nagy segítség ebben a SZTE Kutatóiskolája cím elnyerése és az azzal járó feladatok végrehajtása.

Időjárás állomás került elhelyezésre a pályázat támogatásával a gimnázium tetőterében, „gyöngyvirágtól lombhullásig” kísérjük figyelemmel az időjárási adatok változását. Az adatok segítségével esettanulmányok készülnek, melyhez adatbázis kezelésre, grafikonkészítési ismeretekre van szükség. A pályázatban a 11.A osztály diákjai vesznek részt, közülük sokan előrehozott érettségire készülnek informatikából.

A pályázat másik eleme vízminőség vizsgálat, melynek lebonyolítását Rába István, egykori diákunk segíti. István az ELTE geológus hallgatója, mesterképzésében a hidrogeológiát választotta. Ő jelölte ki a 8 helyszínt, ahol a vízmintavételek 10 -14 naponként megtörténtek, színesítve a nyári szünetet. A helyszíni vizsgálatok csak a hőmérsékletre, PH értékre, néhány kémiai alkotórész meghatározására terjednek ki, további vizsgálatok laborban történnek. István tanszéke felajánlotta diákjainknak is a titrálásban való részvételt, az osztály három tanulója ennek köszönhetően betekinthetett az egyetemi labor munkájába is.

A pályázat lassan a végéhez közeledik, elkezdődik az eredmények összegzése. A pályázat zárásaként a Szegedi Tudományegyetemen kell majd az eredményeket diákjainknak bemutatni.

A kutatómunkából mi, tanárok sem maradhatunk ki. 2019. szeptember 27-én került megrendezésre az Evangélikus Iskolák VI. Kutatótanár Konferenciája Budapesten. Örömmel mutattam be digitális ásványtárunk létrejöttének történetét. Különös egybeesés, hogy a digitalizálás alapjául szolgáló Természetrajzi leltárkönyvet 1907-ben összeállító Plenczner Lajos halálának évfordulóján emlékezhettem munkájára.

Kituljak Eszter

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen