Istennél van segítségem és dicsőségem… (Zsolt 62,8)

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. (Mt 5,11)

Oberačka

Na Dolnej zemi je na Michala tradíciou zber  a „prešovanie”- lisovanie hrozna.

Túto tradíciu v organizácii miestnej slovenskej samosprávy a za podpory Maďarskej vlády a Správy fondov Gábora Bethlena sa pokúsili oživiť členovia Slovenského spolku Vernosť v Sarvaši.

Do pamiatkového domu medzi nich zavítali aj študenti Gymnázia Petra Vajdu, ktorí študujú slovenský jazyk a prirodzene aj žiaci slovenskej základnej školy.

Pravda, vlastné hrozno v školskej záhrade ešte nemajú, ale medzi členmi sa našli rôzne odrody, ktoré na túto príležitosť priniesli.

Program sa začínal ochutnávkou rôznych druhov hrozna, z čoho mali radosť najmä tí najmenší. O pestovaní hrozna na okolí Sarvaša deťom porozprával Ján Gyurcsík. Nezabudol pripomenúť, že sa tu hrozno pestovalo už v polovici 19.storočia a to v Starých, Bezinských, Strieborných a ostatných viniciach, ktorých bolo v okolí Sarvaša pomerne veľa, až kým sa sem nedostala nákaza, ktorá vinice takmer zničila. Potom ich oboznámil s náradím, ktoré je potrebné, aby vznikol čistý a kvalitný mušt, vysvetlil postup práce a upozornil na nebezpečenstvo, kroré môže nastať pri dozrievaní vína.

Hlavne menšie deti mali radosť, ktorú im „prešovačka” poskytla. Nakoniec ochutnali čerstvý mušt a pečené pagáče.

Medzi deťmi sa našiel aj žiak, ktorý sa priznal, že ho práca s hroznom veľmi zaujala, pretože aj u nich doma „prešovali” hrozno. Na internete  si naštudoval postup, ako je potrebné s muštom narábať a doma mu už dozrieva víno. Možno sa  raz z neho stane mladý vinár.

 

  • 20190923_140934
  • 20190923_140946
  • 20190923_141018
  • 20190923_141121
  • 20190923_141240

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen