Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencséssé tette utamat! (1Móz 24,56a)

Jézus… meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. (Mt 9,9)

Oberačka

Na Dolnej zemi je na Michala tradíciou zber  a „prešovanie”- lisovanie hrozna.

Túto tradíciu v organizácii miestnej slovenskej samosprávy a za podpory Maďarskej vlády a Správy fondov Gábora Bethlena sa pokúsili oživiť členovia Slovenského spolku Vernosť v Sarvaši.

Do pamiatkového domu medzi nich zavítali aj študenti Gymnázia Petra Vajdu, ktorí študujú slovenský jazyk a prirodzene aj žiaci slovenskej základnej školy.

Pravda, vlastné hrozno v školskej záhrade ešte nemajú, ale medzi členmi sa našli rôzne odrody, ktoré na túto príležitosť priniesli.

Program sa začínal ochutnávkou rôznych druhov hrozna, z čoho mali radosť najmä tí najmenší. O pestovaní hrozna na okolí Sarvaša deťom porozprával Ján Gyurcsík. Nezabudol pripomenúť, že sa tu hrozno pestovalo už v polovici 19.storočia a to v Starých, Bezinských, Strieborných a ostatných viniciach, ktorých bolo v okolí Sarvaša pomerne veľa, až kým sa sem nedostala nákaza, ktorá vinice takmer zničila. Potom ich oboznámil s náradím, ktoré je potrebné, aby vznikol čistý a kvalitný mušt, vysvetlil postup práce a upozornil na nebezpečenstvo, kroré môže nastať pri dozrievaní vína.

Hlavne menšie deti mali radosť, ktorú im „prešovačka” poskytla. Nakoniec ochutnali čerstvý mušt a pečené pagáče.

Medzi deťmi sa našiel aj žiak, ktorý sa priznal, že ho práca s hroznom veľmi zaujala, pretože aj u nich doma „prešovali” hrozno. Na internete  si naštudoval postup, ako je potrebné s muštom narábať a doma mu už dozrieva víno. Možno sa  raz z neho stane mladý vinár.

 

  • 20190923_140934
  • 20190923_140946
  • 20190923_141018
  • 20190923_141121
  • 20190923_141240

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen