Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. (Zsolt 145,4)

Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. (2Kor 4,15)

A Vajdások is ünnepeltek Szentegyházán

Szentegyháza Szarvas testvérvárosa immáron 25 éve.  25 évvel ezelőtt polgármesterünk, Babák Mihály, és dr. Gyalog Sándor írták alá a két város közötti testvérvárosi együttműködési szerződést, és elindult egy nagyon jó kapcsolat a két város között.  Az ünnepélyes Szentegyházi Napokra egy küldöttség indult Szarvasról, hogy együtt ünnepeljenek erdélyi testvéreikkel. A július 19-től 21-ig tartó ünnepségsorozaton mi is részt vettünk.

A hajnali indulás miatt a napunk kicsit nehezen indult, de ahogy közeledtünk úti célunk felé, egyre inkább lenyűgözött a táj szépsége.

Megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat és egy rövid sétát tettünk az esti Szentegyházán. A helyi hagyományoknak megfelelően a Szentegyházi Napok központi ünnepségére péntek este a Gábor Áron Kultúrházban került sor. A Szentegyházi Gyermekkórusról már mindannyian hallhattunk, hisz világhírűek. Az ő műsoruk kápráztatott el bennünket az est folyamán.

Másnap kivonultunk a városnapja színhelyére, ahol a Szarvasi Gazdák sátránál segítettünk. Készült a gulyás és a sültkolbász, amivel nem csak a vendégek, de mi is jól belakmároztunk. A nagyszínpadon fellépett a Tessedik Táncegyüttes, akiknek végig szurkoltunk. Sok érdekes fellépő volt, köztük a Gold Band, akiket Szilvanapkor visszavárunk Szarvasra. Még barátságokat és ismeretségeket is kötöttünk. Este a Péter - Szabó Szilvia koncertre rengetegen összegyűltünk. Nagyon élveztük a jó hangulatot az új székesfehérvári barátokkal. Vasárnap délelőtt a római katolikus Szent András plébániatemplomba indult a csapat szentmisére. A szentmise után az oltár előtt felsorakozott a Tessedik Táncegyüttes néhány kitűnő táncosa és a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium kis csapata.

 A templomban a mise után következett a Vajdások műsora. Szigeti Erika bemutatta a vajdás tanulókat, majd következett a műsorunk. Garai Hajnal Szentegyházát is lenyűgözte csodálatos hangjával.  Wass Albert: Üzenet haza című verse következett Szebeni Zsuzsa tolmácsolásában, közösen imádkoztunk Erdélyországért és mindannyian énekeltük A homályba tűnik át a nappal című dalt. Dr. Zima János és ifj. Zima János, volt vajdás diák szívhez szóló tárogatójátéka zárta a műsort. Ők ezúttal a Hadd menjek, ó Uram zsoltárt fújták.

Izgultunk, de úgy éreztük, hogy szép, könnyes emléket hagytunk magunk után. Élmény volt ez a pár nap Szentegyházán és igyekeztük elvinni a Vajda jó hírét, és a határon túli magyarság erejét tovább erősíteni.

Petrovszki Orsolya

 

Ima Erdélyországba

Mindenható mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel köszönjük meg azt, hogy itt lehetünk erdélyi testvéreinkkel és közösen tudunk Téged megszólítani. Kérünk, erősítsd meg a köteléket a magyarhonban és a kint élő magyar gyermekek között, hogy szeressük mindig egymást, tiszteljük őseink hagyományát és ne felejtsük el, magyarnak lenni milyen jó.

Álld meg a hazaszeretet kötelékét, melyre te látod, oly sokszor fájdalommal tekintünk, hiszen vagy elfelejtjük ápolni, vagy nem testvéri szívvel hordozzuk el egymást. Így vezess bennünket a közös úton, hogy a testvért szeretettel hordozzuk, úgy, ahogy a Te egyszülött Fiad is tette és halálával, feltámadásával megmutatta, hogy a Te kegyelmednek még az országhatárok sem jelentenek akadályt.

Benned bízunk, Istenünk, és kérünk, így hallgasd meg imádságunkat, melyet közös nyelven, bár kilométerek távolságában, de egy szívvel imádkozhatjuk neked mindennap:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
Szenteltessék meg a Te neved, 
Jöjjön el a Te országod, 
Legyen meg a Te akaratod, 
Amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, 
És bocsásd meg vétkeinket, 
Miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek, 
És ne vígy minket kísértésbe, 
De szabadíts meg a gonosztól.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké.

 Ámen.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen