Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. (Zsolt 30,4)

Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

80 éve érettségiztek

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium idei ballagási ünnepségén olyan esemény történt, ami még egy nagy múltú iskola történetében is ritkán adatik meg.

A ballagó diákok mellett üdvözölhettük két kedves öregdiákunkat, akik 80 évvel ezelőtt, 1939-ben érettségiztek a Szarvasi Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumban. Hatalmas tapssal köszöntötte a gyülekezet Görgey Endre és Papp László egykori diákokat. A végzés után mindketten elkerültek Szarvasról, túlélték a háború viszontagságait, és változatos, sikeres életet éltek.

Görgey Endre 1921-ben született, Görgey Artúr leszármazottja. Kassán tanult a kereskedelmi főiskolán, a háborúban megsebesült, kitelepítették családját, végül Pesterzsébetre került, és az Újpesti Erőműből vonult nyugdíjba. Endre bácsi Pesterzsébet díszpolgára.

Papp László a napokban ünnepli 100. születésnapját. Élete és munkája kalandokkal telt, végül műszaki pályát választva részese lett olyan nagy beruházásoknak, mint a Paksi Atomerőmű vagy a Százhalombattai Hőerőmű építése. Felnőtt emberként elvégezte a Hittudományi Akadémiát. Több mint hetven évesen került vissza Szarvasra, és vette feleségül diákkori szerelmét, akivel azóta boldog házasságban él.

Ami közös bennük, hogy a mai napig aktív tagjai a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének, az összejövetelek rendszeres résztvevői. Endre bácsi Budapestről utazik le szinte valamennyi iskolai ünnepségre, és rendszeresen támogatja iskolánk diákjainak utazásait, jutalmazását. Egykori tanára emlékére minden évben átadja a Söjtöri Emlékjutalmat.

Ezen a jeles évfordulón a diákok, vendégek és az iskolavezetés mellett Kondor Péter Püspök Úr - aki szintén vajdás diák volt- köszöntötte öregdiák társait.

Sok szeretettel kívánunk nekik további jó egészséget, és várjuk vissza őket az Alma Materbe!

Kitajkáné Szántai Mária, igazgató

 


  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen