Az Úr pedig megszánván ezt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságát is elengedé néki.
Máté 18,27

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen