Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. (Zsolt 30,4)

Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Nálunk is járt a Mikulás

A Mikulás ünnepe hatalmas élmény annak is, aki kicsi, és annak is, aki nagy. Iskolám hagyományait követve idén két diáktársam és én kaptunk lehetőséget arra, hogy meglepjük az iskolapadban ülőket! Szaloncukor volt a jutalom, cserébe viszont csodaszép énekek hangoztak el minden osztályban. Felejthetetlen élmény volt számomra látni azt, hogy a velem egykorú diákok önfeledten nevetnek, amikor meglátják a Mikulást és krampuszait. Természetesen a tanárokat sem hagytuk ki a jóból, őket is megleptük egy-egy cukorkával.

Bővebben...

Angyali reggel a Vajdás ösztöndíjasokkal

December 11-én a Schedius és Sztehlo ösztöndíjas tanulóink (Bontovics Petra, Brachna Dzsesszika, Borbély Laura, Bánfi Péter, Pribelszki Boglárka, Seregélyes Viktória,) tartották az Angyali reggelt az Ótemplomban. Opavszky Márk és Frankó Dániel, akik szintén az Evangélikus Egyház ösztöndíjasai, egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni.  A személyes emlékek mellett szép történeteket és verseket hallottunk. Diákjaink arról meséltek, hogy mit jelent számukra a karácsony, mennyire fontos az átélt szeretet és elfogadás, milyen nagy szükség van egy kis megállásra a decemberi dolgozatdömping közepette, valamint a kutyáról sem szabad megfeledkezni karácsonykor. Viktória szép cselló játékával és Péter diáktársai nevében békés karácsonyi ünnepeket kívánt a reggel is elhangzott áldással:

Bővebben...

Egy délelőtt Rákóczival és a kurucokkal

Egy szombat délelőtt idéztük meg fejedelmünk és hűséges követőinek emlékét. A hétvégi kötelezettséget könnyebb teljesíteni, ha kilépünk a hagyományos tanítási órakeretből. Pécsváradi tanár úr ötletéből  merítve egy tematikus napon vehettünk részt. Ennek hátterében az országgyűlés döntése állt: legyen ez az esztendő Rákóczi emlékév. Mivel iskolánk a Rákóczi Szövetség tagszervezete is, így ennek a délelőttnek nem lehetett akadálya. Az ötletgazda Kituljak Eszter tanárnő segítségével szervezte meg a délelőttöt, mely lényegében egy komplex verseny volt. A tizenkettedikesek kivételével mindenki részt vett a vetélkedésben, melyre  a tornateremben került sor. Az iskolavezetés és a kollégák alkották a zsűrit, – kilenc osztály versengett.

A megmérettetés már hetekkel ezelőtt megkezdődött, amikor a diákok megismerték a feladatokat. Minden csapatnak (osztálynak) jutott életrajz, mely alapján a diákoknak portrét kellett készíteni. A leadott alkotások között számos kiváló munka akadt, bizonyítva, hogy a tanulók nem vették félvállról a munkát. Az előzetesen kiadott tematikában változatos feladatok sorakoztak. A  kötelező olvasmányok mellett tánccal, verssel és dallal is készülni kellett. A hallgatóság tehát nem unatkozott, a történelmi kérdések és életrajzok között még ügyességi feladatok is szórakoztatták a diákokat (versenyzőket és nézőket egyaránt). A lányok célba dobtak labancot formázó műanyag palackra, a fiúk pedig kardot forgattak. Kiderült, hogy utóbbi nem is olyan könnyű. A súlyos fegyverrel még ellenség nélkül sem egyszerű egy percig szabályos kereszteket vágni a levegőbe.

Bővebben...

A kutatóiskola program folytatódik

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kutatóiskolájának mondhatta magát az előző tanévben. A megtisztelő címet iskolánk a „Gyöngyvirágtól lombhullásig” – időjárási elemek megfigyelése és mérése lakókörnyezetünkben és annak hatásvizsgálata című pályázattal nyerte el a 2018/2019. tanévre. A pályázat végrehajtásának beszámolójára 2019. november 29-én került sor a SZTE TTIK Bolyai épületének egyik nagy előadótermében. A nyertes iskolák bemutató előadásai előtt Dr. Endrődi Balázs adjunktus „Az elektrokémia szerepe az energiatárolásban” című előadását hallgathattuk meg. A nyitó előadás után került sor a 2019/2020. tanévre beadott pályázatok eredményhirdetésére. „Mendöl 115 – Szarvas településföldrajzának vizsgálata 2020” című pályázatunk 150 000 Ft támogatásban részesült, így iskolánk a következő évben is a SZTE kutatóiskolája lesz.

Bővebben...

Itt a vége, hol a vége…

20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik."

/Lk 2, 20/

Keresztyén Testvérek, kedves honlapot olvasók!

Most, hogy vége lett a karácsonynak, mit is kellene első dologként tennünk? Rengeteg a mosatlan edény, a maradékokról ne is beszéljünk.

A kibontott ajándékok még nem kerültek a helyükre és olyan sok szép emlék kavarog az ember fejében, hogy nem is tudja, mit kezdjen vele.

El kéne pakolni az adventi koszorút, hogy ne legyen útba, mert idén már nincs rá szükségem. A sok emlék között az emberben azonban az a mondat fogalmazódik meg igazán: „ennyi lett volna az idei karácsony?”

Sokszor a válaszunk erre, igen.

Bővebben...

Nemzeti közszolgálat

November utolsó péntekén két nagyon kedves volt diákunk, Jelen Ákos és Tóth Norbert járt nálunk. Mindketten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának első éves hallgatói. Ákos közrendvédelmi-, Norbi közlekedésrendészeti szakirányon tanul.

Azért látogattak el hozzánk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákjainkat segítsék a döntésben. A fiúk egyenruhában, a feladathoz illő komolysággal tartották meg tájékoztatójukat. Prezentáció és kisfilmek segítségével bemutatták az egyetemet, beszéltek a különböző karokról és képzésekről. Bepillantást nyerhettünk a diákok mindennapi életébe, megtudhattuk, hogy milyen sokféle képzés és szakirány közül választhatnak a felvételizők, milyen lehetőségek várnak rájuk, és hogy milyen nagyszerű dolog a Közszolgálati Egyetem hallgatójának lenni. Emellett azért elmondták azt is, hogy nem olyan könnyű bekerülni, hiszen nagyon komoly és többlépcsős felvételi eljáráson kell átesni, ahol a pszichológiai és egészségügyi vizsgálatokon kívül a fizikai teljesítőképességet is vizsgálják, valamint alapfeltétel a büntetlen előélet is. Aki ezeknek sikeresen megfelelt, még mindig nem lehet biztos abban, hogy szeptemberben már az egyetem padjait koptathatja, hiszen ezután jön a legkeményebb próbatétel: az 5 hetes alapkiképzés.

Bővebben...

Pályázati hírek

Gimnáziumunkban nem csak a tantermekben - tanórákon kezdődött meg a munka a tanévben, hanem a tanórán kívüli programok is újraéledtek. Iskolánk mindig fontosnak tartotta, hogy forrásokat teremtsen a tanórán kívüli szakmai programok megvalósításához. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, követjük a kiírt pályázatokat és gyakran sikerrel is járunk. A tanév elejére biztossá vált, hogy a Határtalanul! programban ismét Erdélybe utazhatunk. A HAT-19-02-0148 számú nyertes pályázatunk során vendégül látjuk a dévai diákokat, és mi is útra kelünk. A program címe Alföld – domb – hegyvidék – természeti értékek Erdélyben, tehát a téma most természetföldrajzi természetű lesz. A két utazást több mint 2 500 000 forinttal támogatja a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bővebben...

Véradók Napja

Véradók napján, november 27-én azokat köszöntjük, akik egy ismeretlen embertársukra áldozzák figyelmüket, idejüket és önzetlen segítségükkel felemelő dolgot visznek véghez: gyógyulást hoznak, életet mentenek!

Az emberi vér egyedülállóan különleges a gyógyításban, mert semmi mással nem pótolható. Véradó nélkül nincs véradás, nincs vérkészítmény, enélkül pedig elképzelhetetlen a gyógyítás. Balesetek sérültjeinek ellátásakor vagy műtétek során gyakran van szükség vérátömlesztésre, de például szülés után egy édesanya és újszülött gyermeke életét is megmentheti. Számos súlyos vagy rosszindulatú betegség van, melyben a beteg élete megmenthető, és ehhez vérkészítményre van szükség.

Hazánkban évente 250 ezer ember dönt úgy, hogy véradásával szeretné segíteni a rászoruló betegeket. Önzetlenül adják vérüket, egy számukra ismeretlen embertársuknak. Ez az adomány megfizethetetlen.

Bővebben...

Szalagot kaptak a vajdás végzősök

Kétségtelen, hogy a gimnáziumi tanévben a végzős diákok által leginkább várt esemény a szalagavató. A távol ködébe vész még a ballagás, az érettségi, és tanár vagy szülő legyen a talpán, aki e fontos este előtt képes érdemben a továbbtanulásról beszélgetni a 12. évfolyammal. Mindez azonban nem is csoda, hiszen a diákok minden évben óriási energiákat, rengeteg időt és munkát fektetnek abba, hogy a keringő, az osztálytánc és semmi egyéb fontos mozzanat gépezetébe egy porszem se kerüljön majd a nagy napon.

Nem volt ez másként az idei évben sem. Készülődés, próbák, tervezgetések előzték meg november 23-a estéjét, amikor közel 800 vendég, diák és tanár gyűlt össze az Alkotmány utcai csarnokban ünnepelni. Öt óra után pár perccel már maguk előtt is láthatták mind a 93 végzős diákot, akiket a fenntartó nevében Lázár Zsolt esperes, a város képviseletében pedig Babák Mihály polgármester köszöntött. Kitajkáné Szántai Mária igazgató asszony beszéde után kezdetét vette a szalagtűző ceremónia, ahol először az iskolavezetés, majd az osztályfőnökök, végül a diákok szíve fölé került fel a kék szalag, a végzős év és a Vajdához tartozás hagyományos szimbóluma.

Bővebben...

Mi a helyzet a nyelvoktatással?

Mindannyian halljuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy mennyire fontos a nyelvtudás, a nyelvvizsga megszerzése. Bár az utolsó hírek szerint mégsem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a továbbtanuláshoz, mégis úgy gondoljuk, hogy itt és most van erre lehetősége gimnazista gyermekeinknek.

Iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium minden segítséget megad ahhoz, hogy minél több diákunknak sikerüljön egy vagy több nyelvből is nyelvvizsgát szerezni. Mint minden évben, a következő tanévben is indítjuk a nyelvi tagozatainkat. A hagyományosnak mondható, és minden évben nagy érdeklődéssel bíró angol tagozatra egy szintfelmérő után kerülnek csoportokba a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően.  Az angol tagozat mellett újdonságként jelentkezik a német nyelv kezdő szintről indítása. Az érdeklődő tanulóknak lehetőséget adunk a német nyelvet a kezdetektől emelt óraszámban kis csoportban tanulni. Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a lehetőséget, akik az általános iskolából olyan szintű angol nyelvtudással érkeznek iskolánkba, hogy rövid időn belül sikerül letenni a középfokú angol nyelvvizsgát.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen