[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a)

Kémiából nincs lazítás

A kémia tantárgy sosem tartozott a legkönnyebb és legnépszerűbb tantárgyak közé. Iskolánkban azonban nagy hagyományai vannak a sikeres tehetséggondozásnak ezen a területen is. Ezt mutatják az évek óta sikeres versenyszereplések és felvételi eredmények, amelyeket Borzovánné Burai Julianna és Dr. Mészárosné Verók Mária tanárnők irányítása mellett diákjaink elértek.

Ez annak is köszönhető, hogy a tárgy kötelező tanulása után, 11. és 12. évfolyamon lehetősége van a tanulóknak kiscsoportos foglalkozásokon elmélyíteni tudásukat és felkészülni a megmérettetésekre. Erre természetesen csak azok vállalkoznak, akik kiemelten érdeklődnek, és továbbtanulásukhoz legtöbbször emelt szintű vizsga letétele szükséges.

Bővebben ...

Matematika online: hagyományos kontra digitális tábla

A tantermen kívüli munkarendre való átállás minden pedagógust és diákot nagy feladat elé állított.

Vannak tantárgyak, amelyek könnyebben, míg mások nehezebben helyezhetők át online térbe. Általános vélemény például, hogy az informatika órákat szinte zökkenőmentesen adaptálni lehet az új helyzetre. A kiscsoportos nyelvi foglalkozások megtartására is igen sok jól használható módszert tudnak a kollégák alkalmazni.

Kétség kívül talán legnehezebb helyzetben a természettudományos tárgyak és a matematika került. Hagyományos keretek között is nehezebben boldogul velük több diák. A matematika, mint kötelező érettségi tárgy különösen fontos, és a lemaradás nehezen pótolható.

Bővebben ...

Karácsony után

Igaz, már túl vagyunk ezen a szent ünnepen, de erre az alkalomra készített meglepetéseket még most januárban is szívesen nézegeti az ember. Visszagondoltam arra, mikor én voltam gyermek, nagy izgalommal vártam a karácsonyt és készítettem titokban, saját kezűleg az ajándékokat, amiket aztán lelkesen becsomagolva átadtam szeretteimnek, mekkora élmény volt ez nekem. Gondoltam, ha már digitális oktatás van és mindenki: tanár, diák egyformán be van zárva saját otthonába, ahol mindenféle eszköz gyakorlatilag kézre esik, használjuk ki ezt az alkalmat és kreatív feladatként karácsonyi ajándék készítésére kértem fel a tanulókat. Manapság hajlamosak vagyunk üzletekben beszerzett ajándékokkal elhalmozni rokonainkat, barátainkat, de az igazi ajándék akárhogy is nézzük, még mindig a szívből jövő, saját kezünkkel kivagdosott, ragasztgatott, vagy éppen rajzolgatott meglepetés az egyetlen.

Bővebben ...

Karácsonyvárás - egy kicsit másképp

Amikor tavaly ilyenkor papírra vetettem adventi, karácsonyváró gondolataimat, nagyon könnyű helyzetben voltam. Advent idején iskolánkban szinte minden nap történik valami. Erről beszámolni egyszerű feladat.

De ez az ünnep most más, mint a többi.

Iskolánkat ünnepi díszbe öltöztettük, felállítottuk a bejáratnál a karácsonyfánkat, az ablakokban angyalkák és hópihék díszlenek, de ezt az idén nem a lelkes diákjaink készítették.

Mert ez az ünnep most más, mint a többi.

Bővebben ...

Vonaljáték

A korábbi években faktúraképzéssel ismerkedtünk:- latin eredetű szó, tárgyak, műalkotások felületének a kivitelezéséből (anyag sajátosságai és megmunkálási módja, ecset, vagy ceruza kezelés ) fakadó és a látványt is nagymértékben befolyásoló sajátos mód és minőség. A kép mondanivalója - kompozíció, színhasználat, stílus hogyan segíti a kép értelmezését. Jellegzetes technika, melynél a vonalhasználatot emeljük ki ennél a feladatnál. Formákat, akár természetes, akár mesterséges eredetű, megjeleníthetünk pusztán vonalak rendszerezésével, vagy kuszaságával. A végeredmény különleges hatását a mellékelt ábrák is mutatják. 11-12. évfolyamon csendélet témaként szerepelt ez a technikai feladat.

Bővebben ...

Evangélikus vagyok - így ünneplek. És te?

Nehéz lenne összeszámolni, hányszor is kerül az ember élete során olyan helyzetbe, ahol egyetlen döntés az egész jövőjét meghatározhatja. Ezt leginkább a mostani évemmel tudom alátámasztani.

Három évvel ezelőtt, 9.-es koromban kezdett körvonalazódni előttem, milyen irányba is szeretnék tovább haladni az érettségi vizsga után. Szerencsére a családom akkor már volt olyan tájékozott velem kapcsolatban, hogy rám hagyták hóbortos álmaim, és csak csendesen mosolyogtak a 15 éves lányon, aki „úgyis minden héten más szeretne lenni felnőttként”.
A továbbtanulás kérdése aztán egyre többször merült fel, és mindenki döbbenetére ugyanazzal a pályával feleltem. Jövőképem kérdése tehát tisztázódni látszott.

Bővebben ...

Gépírás óra a Vajdában

A 2020/2021-es tanévben digitális kultúra tantárgy keretében heti 1 órában tanulnak gépírást a 9. évfolyamos tanulóink, így esélyt adva arra, hogy későbbi tanulmányaik során könnyebben tudjanak házi dolgozatot, beadandó feladatokat gépelni.

A diákok először megismerkedtek a billentyűzettel, a helyes kéz- és testtartással. Megtanulták az alaptartás betűinek helyét úgy, hogy a tekintetükkel ne keressék azokat a billentyűzeten. Az alaptartás betűi a betűtanulás során fontos szerepet töltenek be, hiszen innen indulnak el ujjaink és mindig ide érkeznek vissza. Minden ujjhoz pontosan meg van határozva, hogy mely betű tartozik a billentyűzeten.

Bővebben ...

Karácsonyi készülődés diák szemmel

Az online oktatás keretében a 9. évfolyamos evangélikus hittanosok azt a feladatot kapták, hogy írják le gondolataikat az adventi készülődéssel és a karácsonnyal kapcsolatban.

„A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak egy nap, nem múlik a huszonnegyedik óra leteltével. Mert a karácsony egy érzés. A szeretet érzése.”

Gyertyagyújtáskor általában kimegyünk a katolikus templomhoz, mert ott mindig jó a hangulat.

 

A szüleimnek készítek valamilyen ajándékot.

Azt hiszem, nekem erről szól a december. Azoknak az öröméről, akiket a legjobban szeretek. örökké és végelenül.-  Sallay Fanni

Nekem az advent egy úgynevezett “naptár”, ami megmutatja, hogy hány hét van még szentestéig. Vasárnap esténként mindig leülünk egy 15-20 percre az asztalhoz és gyönyörködünk az adventi koszorúban, karácsonyi zene társaságában töltjük együtt az időt.

Bővebben ...

Labirintusok, szimbólumok

Égei civilizációval ismerkedve adtam feladatként a 9. évfolyamnak egy megadott labirintus minta lemásolását. Első hangzásra könnyűnek tűnik az elkészítése, ám ez tükörszimmetrikus szerkesztéssel készül, és nagyon oda kell figyelni a rajzolásra pontról-pontra. Miután megszerkesztették, a filmben található régészeti feltárás alapján, a megtalált kultúrára jellemző színvilágú színezéssel kellett ellátni. Használhattak filctollat, vagy színes ceruzákat. Íme a közismert történet röviden:

Minosz krétai király, akinek palotája Knosszoszban állt, ő volt az első görög király, aki a görög szigetvilágot hódításai során magának tudhadta. A monda szerint neki született a félig ember félig bika alakú fia, a Minotaurusz. Minosz magához hivatta Dédaloszt, aki építőmester volt. Megparancsolta neki, hogy építsen egy palotát. Épített is egy zegzugos palotát Knosszoszban, a Labirintust ahova Minosz elrejthette a szörnyszülött fiát. Minosznak volt egy másik fia Androgeosz, aki elhatározta, hogy az Olimpiai játékokon mindenkit legyőz. Így is történt, viszont ez az athéni királynak Égeosznak nem tetszett és megölette a győztest. A krétai király haragra gerjedt fia halálán és flottájával megtámadta a szárazföldi görögöket. Az athéniak békéért esedeztek. A béke Minosz király ultimátumával ért véget, miszerint minden 9. évben az Athéniaknak 7 ifjút és 7 lányt kell küldeniük a Minotaurusznak áldozatul. Az athéniak királyukat tettéért meg is gyűlölték. Ekkor tért haza Égeosz idegenben nevelkedett fia, Thészeusz.

Bővebben ...

A 2020-ban 150 éve elhalálozott ifjabb Boczkó Dánielre emlékezünk

ifj. Boczkó Dániel

Szarvas 1789. 12. 4. – Csabacsűd 1870. 09. 9.

A Békés-Bánáti egyházmegye közgyűlése által 1802. május 19-én Szarvason alapított, de Mezőberényben nyílt gimnáziumban kezdte tanulmányait.

Pozsonyban jogi végzettséget szerzett, egyházi felügyelő, és az 1834-ben Szarvasra telepített gimnázium mecénása volt.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen