Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! (Zsolt 89,16)

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8–9)

Kreatív feladat kreatív diákoknak

Nem könnyű a digitális oktatás keretében sem tanárnak, sem diáknak megtalálni a feladatok tengerében a helyes utat. A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban is harmadik hete zajlik az oktatás az új formában. A kapcsolattartás legfőbb csatornája Google Tanterem, a Classroom. Itt a tanulók csoportokba szerveződve, tantárgyanként kapják a feladatokat az órarend szerint ütemezve. Persze sokkal nagyobb a szabadságuk abban, hogy ki, milyen sorrendben,  mikor végzi el a kitűzött munkát. Sok kolléga "élő" órákat is szervez, vagy éppen projekt feladot tűz ki.

Bővebben...

Karanténban, de vidáman

A virtuális oktatás első hetében szépen vették az akadályokat diákjaink. Nagyon precízen és igényesen elkészített rajzok sokasága került fel a digitális osztálytermekbe. Szaktanárként öröm volt látni, milyen odaadással dolgozták fel a megadott rajzi feladatokat. Megszemlélve munkáikat megállapíthattam, hogy kedélyállapotuk messze túlszárnyalja elképzeléseinket, ugyanis rendkívül vidám alkotások születtek.

Néhány kiemelkedően szép alkotást be is mutatnék.

Bővebben...

Magas szintű találkozó az evangélikus oktatás központjában

2020. március 17-én Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztályának  vendége volt.

A találkozó előzetesen egyeztetett témája az aktuális oktatáspolitikai kérdéseken túl az evangélikus pedagógia jövőbe mutató tervei voltak, azonban a kialakult járványügyi helyzetben az aktualitások domináltak. A Varga Márta osztályvezető asszony által kezdeményezett beszélgetésen részt vett Prőhle Gergely országos felügyelő és Krámer György országos irodaigazgató is.  
 
A teljes cikk az alábbi oldalon olvasható:

Március 15-e – egy kicsit másképp

A Márciusi Ifjakra és a március 15-i eseményekre emlékeztünk egy kicsit másképp. A világot sújtó történések miatt iskolai ünnepségünket nem a hagyományoknak megfelelően tartottuk, hanem egy kicsit másképp, kicsit szerényebben. A 10.B osztály színvonalas műsorát hallhattuk, láthattuk, melyben volt vers, próza, népdal, néptánc, rapp. Szomorú és elgondolkodtató képek sora elevenítette fel az 1848-as eseményeket, majd az azt követő tragikus véget. A műsor után elhelyeztük az iskolánk előtt álló Petőfi szobornál az emlékezés koszorúját.

Bővebben...

Sikeres video pályázat

Nehéz a mai középiskolásoknak a magas heti óraszám mellett időt találni kedvteléseiknek. Sportolnak, zeneiskolába járnak, színjátszó köröknek tagjai, s érnek el nagyszerű sikereket diákjaink.

A sok-sok vajdás sikert színesítik Szabó-Mravik Szabolcs video pályázatokon elért eredményei. Szabolcs a 11.A osztály tanulója, két éve foglalkozik komolyabban animáció készítéssel. Osztálytársai bíztatják, felhívják figyelmét a pályázatokra, ha kell, szinkronizálnak”. Az utóbbi két év eredményei:

Bővebben...

Böjti - húsvéti gondolatok

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.”

/Lk 24, 5b-6a/

Kedves Testvérek!

Egyik óvodai hittanóra alkalmával egy kisfiú odajött hozzám és ezt mondta: „Pali bácsi, én olyan üres vagyok.”

Bővebben...

Két tanulónk kapott „Szarvasért” emlékplakettet

2020. február 29-án 38. alkalommal rendezte meg Szarvas Város Baráti Köre éves farsangi bálját, ahol megjutalmazza azokat a tehetséges szarvasiakat, akik valamilyen területen kimagasló teljesítményt nyújtanak.
Nagyon büszkék lehetünk, mert a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium két tanulója, Seregélyes Viktória 12.C és Nyerges Áron 12.A osztályos tanulók részesültek a Baráti kör elismerésében. Viktória kimagasló tanulmányi munkájukért, Áron kiemelkedő sporttevékenységéért „Szarvasért” emléklapot kapott.
Mindketten iskolánk végzős tanulói. Viktória kivételes képességű és szorgalmú diák. Az eddigi évek során mindig kitűnő volt.

Bővebben...

Sötétség fényes nappal

A Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Eszter lelkésznőnek úgy kívánt emléket állítani, hogy létrehozta a róla elnevezett programot. Ennek célja olyan kezdeményezések támogatása, mely segíti az elesetteket, illetve segít leküzdeni az előítéleteket.

Molnárné Tóth Katalin tanárnő sikeres pályázata nyomán a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 11. B és C osztálya egynapos kirándulásra utazott 2020. február 25-én Budapestre.

A program első részét a Millenáris Parkban található Láthatatlan Kiállításon való részvétel jelentette, ahol a diákok ízelítőt kaptak abból, hogy milyen az, amikor valaki vak, sötétben él. A Braille-írásról már mindenki hallott, de az írógép használata már nem ment tökéletesen. Ezután következtek a sötét szobák. Teljesen vakon botorkáltunk a „konyhában”, igyekeztünk tapogatva felismerni a konyhai eszközöket, illetve nem feldönteni semmit. A „parkban” korlátba kapaszkodtunk, majd szobrokat kellett volna tapintás útján felismernünk. Egyre többen mondogatták, hogy szeretnének már kijutni a fényre, látni a világot. Nekünk már nem csak egy mondás az, hogy „Vigyázz rá, mint a szemed világára!”

Bővebben...

Partneriskolai megállapodást kötött a Vajda a Ludovikával

Ludovika Partneriskola Programot indított a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely eddig több mint harminc középiskolával kötött együttműködési megállapodást. Ez a szakmai együttműködés mellett arra is lehetőséget ad, hogy a fiatal középiskolások megismerjék az egyetem képzéseit, az itt zajló oktatást és a mindennapi életet, és bekapcsolódhassanak majd az oktatói és hallgatói életbe. A középiskolák tanulói számára nyílt napokat, nyílt órákat szervez az egyetem, valamint rendszeresen tájékoztató anyagokat küld partneriskolái számára az egyetemi rendezvényekről. Mi pedig meghívjuk iskolánkba az egyetemen tanuló volt diákjainkat, hogy mondják el személyes tapasztalataikat az egyetemen tapasztaltakról. Népszerűsítjük az egyetemet, tájékoztatjuk diákjainkat az egyetem programjairól.

Bővebben...

Grúzia, avagy Georgia

Pénteken Dr. Szabó Géza (PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetet Turisztika tanszék – tanszékvezető egyetemi docens) előadását hallhattuk Grúziáról. Jobban mondva Georgiáról, világosított fel bennünket az előadó, mert az orosz  kommunista időkben elterjedt általunk jobban ismert elnevezést a helyiek nem igen kedvelik, ezért is változtatták meg. Az előadásban megismerhettük a legfontosabb történeti területi vonatkozásokat, az ország területi problémáit és veszteségeit. Feltárultak az előadó által bejárt terület természet földrajzi jellemzői is.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen