Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet. (Zsolt 119,67)

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre... (2Kor 7,10)

Régi történetek új köntösben

Az Evangélikus Egyház minden évben támogatja tanintézményei tehetséges diákjait. A Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjakra olyan tanulók pályázatait várják, akik tanulmányi vagy művészeti, esetleg közösségi szinten kiemelkednek társaik közül, tevékenységükhöz pedig anyagi segítséget szeretnének kapni.

A tavalyi évben iskolánk két diákja, Medvegy Hajna és ikertestvére, Réka sikeres pályázatot adott be. Mindketten hosszú évek óta a művészeti iskola tanulói is, számos képzőművészeti versenyen szerepeltek korábban is eredményesen. Ráadásul a pályázati anyagukban nem kis vállalást fogalmaztak meg: Luther Márton állatmeséit szerették volna digitális könyvként megjelentetni. A mesék szövege adott volt, hiszen olvashatóak különböző kiadványokban. Az egyes történetekhez azonban a lányok saját maguk készítettek illusztrációkat, melyekkel igyekezték megragadni a szereplők, figurák sajátosságait, vagy pusztán egy újfajta látásmód szerint akarták láttatni a mesék lényegét.

Bővebben ...

Tanévkezdés kiváló eredményekkel

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2021. szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletét az Evangélikus Újtemplomban.

Az elmúlt tanév több hónapos online oktatása után örömmel érkeztek a tanulók az iskolába a minél hosszabb jelenléti oktatás reményében. A tantermekben már fél héttől foglalták a tanulók a számukra kívánatos helyeket!

Az iskolai zászlót követve 355 tanuló (közöttük 86 kilencedikes) vonult át a templomba a tanévnyitóra, ahol Zahorecz Pál iskolalelkész tartott ünnepi istentiszteletet. Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt 2. levelére hivatkozva elmondta, hogy nem tudhatjuk, mit tartogat ez a tanév számunkra, de mindenkinek van egy hivatása. A tanév feladata, hogy mindenki találja meg a hivatását.

Bővebben ...

Közösségépítő napok a Vajdában

Ha augusztus, akkor közösségépítés a „gólyáknak”. Iskolánk hagyományosan még az iskola kezdete előtt programokat szervez új diákjainak. Nem volt ez másként ebben az évben sem. Jó hangulatú két napot töltöttünk el a „kicsikkel”.

Augusztus 24-én délelőtt az iskolával ismerkedtek a gyerekek. Mókás akadályverseny keretén belül felfedezték az iskola minden zugát. Biztosak lehetünk benne, hogy az első napon könnyedén megtalálják majd az osztálytermüket, és hangosan üdvözölik majd tanáraikat, hiszen minden tanár részt vett a programokon ezen a napon. A gyerekek találkozhattak iskolalelkészünkkel, Zahorecz Pállal, Pali bácsival a templomban, majd a bátrabbak meghódíthatták a templom tornyát is, ahol a kilátás lélegzetelállító. A harmadik helyszínen csapatépítő játékok során mérették meg magukat a gyerekek. Szükségük volt az egymásra figyelés és a csapatban dolgozás képességére is. Délután a hagyományos közösségépítő feladatokra került sor.

Bővebben ...

Friss információk a 12 év felettiek Covid oltásáról

Tisztelt Szülő! 

A tegnapi napon kaptunk részletes tájékoztatást az EMMI-től a 12 éven felüliek oltásával kapcsolatban. A teljes miniszteri levél ezen a linken olvasható.

Ennek alapján újból meg kell Önöket keresnünk az oltással kapcsolatban. A levél alapján röviden szeretnénk összefoglalni a minisztérium által előírt teendőket. (Ezeket részletesen tartalmazza az általuk megfogalmazott levél, amit mellékelten továbbítunk.)

Bővebben ...

Miért megyünk Tarnów-ba? Rendhagyó töri óra.

Nem megyünk. Krakkóba megyünk, mert varázslatos szépségű a történelmi rész és a magyar kötődések sem elhanyagolhatóak. Persze wieliczkai bányalátogatás is kötelező gyakorlat, és útba is esik. Azután aki itt jár, nem kerülheti el az Auschwitz-Birkenau múzeum és emlékhely meglátogatását sem. Arra azért fel kell készülnie a magyar látogatónak, hogy a magyar tájékoztatást csak az interneten talál. Még a haláltábor magyar – zsidó áldozatai sem érdemeltek ki egy magyar audioguide-t, az idegenvezetés szóba sem kerülhet magyar nyelven. Beszélj nyelveket, vagy vegyél egy tájékoztató füzetet a könyvesboltban… A fiataloknak az előzőt ajánlom!

Bővebben ...

Tanári csendesnap 2021

Az idei évben ismét megrendeztük az immáron hagyománnyá vált tanári csendesnapunkat.

A munkánkat nagyban segítette egy pályázat, mely a tantestület összekovácsolását támogatta a nehéz időszak után.

20201. június 23-án, Szent Iván napja előtt gyülekezetek a tanárok és irodai munkatársak a szarvasi Ótemplom bejáratánál. Jó volt látni, hogy mindenkin egyenruha van, ugyanis erre az alkalomra készítettünk iskolánk névjegyével ellátott, de pici extrát tartalmazó pólókat. Kis extra pedig egy felirat volt: V.I.P. azaz nagyon fontos személy magyarra lefordítva.

Bővebben ...

Lezajlott a beiratkozás

Június 24-én került sor a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a leendő 9. évfolyamos diákok beiratkozására.

Ez minden évben nagy izgalommal várt esemény, amely már a februári jelentkezésekkel megkezdődik. Ekkor azonban még nem tudjuk, hogy a beérkező jelentkezési lapok közül mely tanulóknál szerepel intézményünk első helyen. A sorrend felállítása és közzététele után április végén tudjuk meg a pontos számokat. Nagy öröm volt számunkra, hogy az idén 85 diákot köszönthetünk három új osztályunkban.

Szeptemberben a 9.A osztályban biológia tagozaton, a 9.B osztályban angol, a 9.C osztályban pedig matematika tagozaton, és egy általános tanterv szerinti csoportban kezdődik meg az oktatás, reményeink szerint a hagyományos keretek között. A beiratkozó diákokat és szülőket Molnárné Tóth Katalin, Csilik Attila és Janurik Viktória osztályfőnökök várták.

Bővebben ...

Végül, de nem utolsó sorban: 12.A

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban az érettségi vizsgák sorát a 12.A osztály zárta. Az érvényben lévő szabályozások miatt, az eredetileg három napra tervezett szóbeli vizsgát az ő esetükben is egy nap alatt bonyolítottuk le. A bizottsághoz tartozott a 25 végzős diák mellett 24 előrehozott vizsgát letett alsóbb éves, és két korábbi diákunk, akik javították korábbi eredményüket. Mivel szóbeli vizsgát csak igen kivételes esetekben, például hittan tárgyból kellett tenni, így a bizottságnak mindössze egy tanulót kellett meghallgatnia.

A vizsgához tartozó adminisztráció, a vizsga értékelése, a bizonyítványok, törzslapkivonatok és tanúsítványok elkészítése így is bőven adott feladatot a bizottság tagjainak. A vizsga törvényességére a Békés Megyei Kormányhivatal megbízásából Örkényiné Duna Erika felügyelte.

Bővebben ...

Országos elismerés: Hartmann-díjas vajdás diák

A Hildegard Alapítvány célja a középiskolai tehetséggondozás a kémia területén. Az alapító, és a Kuratórium tagjai az ELTE-hez kötődnek, de céljaik nem korlátozódnak egyetlen intézményre: kutató vegyészek, egyetemi oktatók, akiknek „élete a kémia”, s akiket lelkesít az a feladat, hogy felkutassák és támogassák a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákokat ‒ még középiskolás korukban, a végleges pályaválasztás előtt.

Az alapítvány a fenti célt elsősorban akként valósítja meg, hogy a kémiai tanulmányi versenyeken ‒ különösen a laboratóriumi gyakorlatok során ‒ kiemelkedő eredményt elérő diákokat díjazza éves rendszerességgel.

A minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Kémiai Diákolimpia a világ kémia iránt érdeklődő középiskolás diákjainak nagy versenye. Az ötvenéves múltra visszatekintő verseny egyik kezdeményezője Dr. Hartmann Hildegard (1923-2011) egyetemi docens évtizedekig meghatározó szerepet vitt egyrészt az Általános Kémia egyetemi oktatásába, másrészt a középiskolai kémiaversenyek és a kémiai diákolimpiák szervezésébe.

Bővebben ...

A 12.C-sek is beértek

Egy nagyon nehéz tanév van mögöttünk. Nem volt egyszerű időszak senkinek, se diáknak, se szülőnek, se tanárnak, de akiknek a legnehezebb dolga volt, azok a végzősök. Hiszen az elmúlt és a jelenlegi tanév alatt több mint 170 tanítási napot, egy teljes tanévnyi időt digitális oktatásban teljesítettek. Igyekeztünk biztosítani a lehetőségekhez képest mindent, ami a zavartalan felkészüléshez szükséges, de a személyes jelenlétet nem lehetett pótolni semmivel.

Elmaradtak azok a fontos és meghatározó események, amik egy hagyományos tanévben a végzősöket végig kísérik és életre szóló élményeket, emlékeket adnak. Egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy jelen helyzetben nem tarthattunk számukra megfelelő szalagavató és ballagási ünnepélyt. Igyekeztünk másképpen elköszönni, de a digitális térben rendezett ballagás nem pótolhatja azt a közösségi élményt, amely hosszú-hosszú idő óta a végzős diákok kiváltsága.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen